Město Hranice

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-hranice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Datová schránka: q8abr3t
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2023 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (č.j.: 203 Ex 32137/21-83) - Ing. Miroslav Humplík - e.č. 93/2023
17. 03. 2023 Záměr - Úprava smlouvy o nájmu uzavřené dne 28.05.1998 ve znění dodatků č. 1 až č. 5 (Quickroad s.r.o.) - e.č. 92/2023
17. 03. 2023 Záměr - Úprava smlouvy o výpůjčce č. SML/0430/2018/OSM (Andrea Ghorbankhani) - e.č. 91/2023
15. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na krajských silnicích č. III/4388, III/43811 a III/4387 v k.ú. Býškovice a Horní Újezd - e.č. 90/2023
14. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Pivovarská a krajské silnici č. III/04726 ul. K Nádraží v Hranicích IV - místní části Drahotuše - e.č. 89/2023
13. 03. 2023 Výzva k podání nabídky - Dodávka kancelářských potřeb pro MěÚ Hranice - e.č. 88/2023
13. 03. 2023 Výzva k podání nabídky - Dodávka drogistického spotřebního materiálu pro MěÚ Hranice - e.č. 87/2023
13. 03. 2023 Aukční vyhláška (č.j.: EAS/OPR/002/2023) - ÚZSVM - e.č. 86/2023
08. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích č. III/44018, III/04726, III/44017, III/43911 v obcích Hranické Loučky, Milotice nad Bečvou, Vysoká a Hustopeče nad Bečvou - e.č. 85/2023
08. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č. 12/2023 - e.č. 84/2023
08. 03. 2023 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - e.č. 83/2023
07. 03. 2023 Hasiči radí - Jak chránit sebe i majetek při vichru - e.č. 82/2023
07. 03. 2023 Záměr - Pronájem pozemků parc. č. st. 1627/15 a parc. č. st. 1859 vše v k.ú. Hranice - e.č. 81/2023
07. 03. 2023 Záměr - Vypůjčka části pozemku parc. č. 2469/2 díl "A" a díl "B" v k.ú. Hranice - e.č. 80/2023
07. 03. 2023 Záměr - Prodej části pozemku parc. č. 280/77 díl "E" v k.ú. Hranice - e.č. 79/2023
06. 03. 2023 Záměr - Pronájem prostoru sloužícího k podnikání - garáže, Purgešova 1399, Hranice - e.č. 78/2023
03. 03. 2023 Výzva k podání nabídek - Stavební úpravy foyer staré radnice - e.č. 77/2023
03. 03. 2023 Výzva k podání nabídek - Čištění a monitoring dešťové kanalizace - e.č. 76/2023
03. 03. 2023 Vyhlášení nálezu č. 11/2023 - e.č. 75/2023
03. 03. 2023 Dokument "Usnesení o odročení (..." již není dostupný.
02. 03. 2023 Výzva k podání nabídek - Úprava koncertního sálu č. p. 118 - II. - e.č. 73/2023
01. 03. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - obor Endokrinologie a diabetologie - pouze v rozsahu endokrinologie (ambulantní péče) pro území Hranice - e.č. 72/2023
28. 02. 2023 Výzva k podání nabídek - Pojištění majetku Města Hranice a (pojištění) odpovědnosti za způsobenou škodu/újmu - e.č. 71/2023
28. 02. 2023 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. - e.č. 70/2023
23. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
23. 02. 2023 Vyhlášení nálezu č. 10/2023 - e.č. 68/2023
21. 02. 2023 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Milenov, p.č. 206, SV+kNN" číslo stavby: IV-12-8022959 - e.č. 67/2023
21. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Kropáčova a Přísady v Hranicích - e.č. 66/2023
21. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
21. 02. 2023 Závěr zjišťovacího řízení záměru "Areál pro výrobu živičných směsí Bělotín" - e.č. 64/2023
20. 02. 2023 Informace o záměru Olomouckého kraje - Odprodat nemovitý majetek pozemek parc. č. st. 675, rod. dům č.p. 600 a pozemek p.č. 2282/2 vše v k.ú. Hranice - e.č. 63/2023
20. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Horní Těšice za období 07/2018 - 12/2022 - e.č. 46/2023
17. 02. 2023 Záměr - Vypůjčka části pozemků specifikovaných v příloze č. 1 a příloze č. 2 vše v k.ú. Hranice (poštovní odkládací schránky) - e.č. 62/2023
17. 02. 2023 Záměr akceptovat postoupení práv a povinností pachtýře ze smlouvy o pachtu - části pozemku parc. č. 1911/1 díl "E" v k.ú. Drahotuše - e.č. 61/2023
17. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích č. III/44029, III/04726, III/44021, III/44025 a místní komunikaci v Hranicích IV - místní části Drahotuše - e.č. 60/2023
17. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina v úseku km 0,000 - 12,665 - aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ludina v km 3,651 - 4,469 v k.ú. Hranice - e.č. 59/2023
16. 02. 2023 POZVÁNKA NA 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC - e.č. 58/2023
16. 02. 2023 Výzva k podání nabídek "Hranice - Oprava poškozených částí cyklostezky Bečva - II. etapa" - e.č. 57/2023
16. 02. 2023 Záměr - Pronájem nebytových prostor - místnost (kotelna K10) nacházející se v suterénu budovy č.p. 1542 Palackého ulice, Hranice I-Město - e.č. 56/2023
16. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na krajských silnicích č. III/0481 a III/0483 a veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Bělotín a Polom v rámci akce "D48 MÚK Bělotín - Rybí, I. etapa (km 0,864 - 18,100)" - e.č. 55/2023
16. 02. 2023 Záměr - Výpůjčka bytové jednotky v Hranicích, Třída Československé armády čp. 184, byt č. 5 o vel. 2+1, II. ktg. (ELIM Hranice, o.p.s.) - e.č. 54/2023
16. 02. 2023 Záměr akceptovat postoupení práv a povinností nájemce z nájemní smlouvy (Martina Běhalová) - e.č. 53/2023
16. 02. 2023 Záměr na úpravu nájemní smlouvy (Miroslav Raindl) - e.č. 52/2023
16. 02. 2023 Záměr akceptovat postoupení práv a povinností nájemce z nájemní smlouvy (Ostrůvek poznání z.s.) - e.č. 51/2023
15. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Změna stavby (Mareš, Petrovičová) - e.č. 50/2023
15. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy v Hranicích III - místní části Velká - e.č. 49/2023
14. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o zv..." již není dostupný.
13. 02. 2023 Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období (09/2019 - 06/2023) - e.č. 48/2023
13. 02. 2023 Grantový program regionu Hranicko v roce 2023 - e.č. 47/2023
08. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích 28. října, Školní náměstí, Farní, Svatoplukova a Na Náspech v Hranicích - e.č. 45/2023

XML