Město Hranice

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-hranice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Datová schránka: q8abr3t
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Upozornění na odstávku elektřiny /ČEZ/ - Hranice, Tř. 1. máje č.p. 357, 358, 1728, 1729, 1907, 1908 - e.č. 256/2022
24. 06. 2022 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vydávání koordinovaných stanovisek na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice - e.č. 255/2022
24. 06. 2022 POZVÁNKA NA 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC- e.č. 254/2022
23. 06. 2022 Usnesení - Elektronické dražební jednání (č.j.: 122 EXD 13/22-7) - Ilona Zlámalová - e.č. 253/2022
23. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 40/2022 - e.č. 252/2022
23. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 39/2022 - e.č. 251/2022
23. 06. 2022 Výběrové řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - e.č. 250/2022
23. 06. 2022 Výběrové řízení na místo úředníka - právníka na Oddělení právní Městského úřadu Hranice - e.č. 249/2022
20. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 38/2022 - e.č. 248/2022
17. 06. 2022 Usnesení - Elektronická dražba (č.j.: 067 EX 25797/16-194) - Irena Kandrová - e.č. 247/2022
16. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Záměr na stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jiřího z Poděbrad v Hranicích - e.č. 246/2022
16. 06. 2022 Zadávací dokumentace včetně výzvy k podání nabídek - "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 3. Etapa - PD" - e.č. 245/2022
16. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 37/2022 - e.č. 244/2022
14. 06. 2022 Závěrečný účet města Hranic za rok 2021 - e.č. 243/2022
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Pod Hůrkou v Hranicích - e.č. 242/2022
14. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Záměr na stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v k.ú. Skalička - e.č. 241/2022
14. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 36/2022 - e.č. 240/2022
10. 06. 2022 Vyhlášení nálezu č. 35/2022 - e.č. 239/2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Záměr na stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici č. III/43910 a místních komunikacích v k.ú. Rouské - e.č. 238/2022
10. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích III. třídy v ul. Jirákova a Masarykovo náměstí v Hranicích - e.č. 237/2022
10. 06. 2022 Záměr - Prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 51/100 na jednotkách v domech čp. 1965, 1966, 1971 a 1972 ul. Jižní v Hranicích - e.č. 236/2022
09. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Vy..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
09. 06. 2022 Záměr - Pronájem bytové jednotky v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 24 o vel. 1+1, o výměře 46,80 m2 - e.č. 233/2022
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. II/440 v k.ú. Velká u Hranic - e.č. 232/2022
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/0483 v k.ú. Polom - e.č. 231/2022
07. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Záměr na stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci U13 na pozemku p. č. 280/2 v k.ú. Hluzov - e.č. 230/2022
03. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
03. 06. 2022 "Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027" - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - e.č. 228/2022
03. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. II/440 v ul. Náměstí 8. května a Tř. 1. máje a na místních komunikacích v ul. Komenského a Zborovská v Hranicích - e.č. 227/2022
03. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 06. 2022 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vydávání koordinovaných stanovisek na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice - e.č. 225/2022
02. 06. 2022 Záměr - Prodej části pozemku p.č. 2421/25 díl "A" v k.ú. Hranice formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě - e.č. 224/2022
02. 06. 2022 Záměr - Prodej části pozemků parc. č. 99/1 díl "A", parc. č. 97/5 díl "B", parc. č. 100 díl "C" vše v k.ú. Hranice včetně přípojek inženýrských sítí za účelem výstavby kavárny formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě - e.č. 223/2022
02. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Úz..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Výběrové řízení na funkční místo - personalista, koncepční analytik MěÚ Hranice - e.č. 221/2022
02. 06. 2022 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku - vodní hospodářství a dopravní stavby na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice - e.č. 220/2022
02. 06. 2022 Dokument "Dražební vyhláška (č...." již není dostupný.
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Polní a Struhlovsko v Hranicích - e.č. 218/2022
30. 05. 2022 Vyhlášení nálezu č. 33/2022 - e.č. 217/2022
27. 05. 2022 Záměr prodat pozemky parc. č. 510/5 a parc. č. 510/28 v k.ú. Hranice - e.č. 216/2022
27. 05. 2022 Volby 2022 - Zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí - e.č. 215/2022
27. 05. 2022 Volby 2022 - Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny a Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají na MěÚ Hranice - e.č. 214/2022
26. 05. 2022 Výběrové řízení na místo úředníka - právníka na Oddělení právní Městského úřadu Hranice - e.č. 213/2022
26. 05. 2022 Výběrové řízení na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - e.č. 212/2022
26. 05. 2022 Výběrové řízení na funkční místo příprava investičních akcí Městského úřadu Hranice - e.č. 211/2022
26. 05. 2022 Výzva k podání nabídek - "Rekonstrukce chodníku v Galašově ulici" - e.č. 210/2022
24. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
24. 05. 2022 Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka - výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice - e.č. 207/2022
24. 05. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Komenského v Hranicích - e.č. 206/2022

XML