Město Hranice

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-hranice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Datová schránka: q8abr3t
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - Drahotuše, parkoviště náměstí e.č. 69/2021
01. 03. 2021 Grantový program regionu Hranicko v roce 2021 e.č. 68/2021
26. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Polom e.č. 67/2021
26. 02. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - Domácí kompostéry pro BRKO II e.č. 66/2021
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Kostelíčka e.č. 65/2021
24. 02. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Polom e.č. 64/2021
24. 02. 2021 Výzva k podání nabídek - "Drahotuše, parkoviště náměstí" e.č. 63/2021
24. 02. 2021 Vyhlášení nálezu e.č. 62/2021
24. 02. 2021 Dražební vyhláška - /Pavel Kurfüsrt/ e.č. 61/2021
23. 02. 2021 Výzva k podání nabídek ,, Domácí kompostéry pro BRKO II" -e.č. 60/2021
22. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "Bělotín, směr Hranice, obnova NNv"- e.č. 59/2021
22. 02. 2021 Dražební vyhláška - / Ladislav Nekoranec/ -e .č. 58/2021
19. 02. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ- ,,Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021- 2027" - e.č. 57/2021
19. 02. 2021 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ- ,,Plán dílčího povodí Horní Odry 2021-2027" - e.č. 56/2021
18. 02. 2021 POZVÁNKA NA 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC- e.č. 55/2021
16. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici III/4384 Všechovice e.č. 54/2021
16. 02. 2021 Vyhlášení nálezu e.č. 53/2021
15. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e.č. 52/2021
15. 02. 2021 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby "Bělotín-směr Odry, obnova vNN" e.č. 51/2021
12. 02. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích - Všechovice e.č. 50/2021
11. 02. 2021 Záměr - postoupení pachtovní smlouvy - pozemky k.ú. Velká e.č. 49/2021
10. 02. 2021 Výběrové řízení - na obsazení pracovního místa ředitel/ka Domova pro seniory Jesenec - e.č. 48/2021
10. 02. 2021 Vyhlášení výběrového řízení - na místo ředitele domova seniorů František Náměšť na Hané e.č. 47/2021
09. 02. 2021 Oznámení o konání valné hromady- Honební společenstva Mezihoří - e.č. 46/2021
08. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška odr..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška- / ..." již není dostupný.
08. 02. 2021 Hasiči radí- Jak se bezpečně pohybovat na ledu v přírodě- e .č. 43/2021
08. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
04. 02. 2021 Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vodního hospodářství na Odboru stavební úřad, životní prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice- e.č. 41/2021
03. 02. 2021 Veřejná vyhláška- ,, Strategie Olomouckého kraje o vodě "- e.č. 40/2021
02. 02. 2021 Vyhlášení nálezu e.č. 39/2021
01. 02. 2021 Výběrové řízení - na místo sociálního pracovníka - výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice e.č. 38/2021
01. 02. 2021 Výběrové řízení - na místo referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, MěÚ Hranice e.č. 37/2021
01. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - /..." již není dostupný.
01. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - /..." již není dostupný.
27. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
27. 01. 2021 Vyhlášení nálezu e.č. 33/2021
25. 01. 2021 Dokument "Sdělení o doručení ve..." již není dostupný.
25. 01. 2021 Sbírka zákonů částka č. 11/2021- e.č. 31/2021
25. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška- / ..." již není dostupný.
22. 01. 2021 Výzva k podání nabídky- Restaurování sochy Jana Husa v parku Sady Čs. legií- e.č. 29/2021
22. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška- /M..." již není dostupný.
22. 01. 2021 Dražební vyhláška- /Ing. Jaromír Ptáček/ - e. č. 27/2021
22. 01. 2021 Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích III, Velká čp. 80, byt č. 5 o vel. 2+1 - e.č. 26/2021
22. 01. 2021 Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Nerudova čp. 1848, byt č. 39 o vel. 1+1 - e.č. 25/2021
21. 01. 2021 Záměr na prodej pozemků části pozemku parc .č. 2018/2 ostatní plocha v k.ú. Hranice- e.č. 24/2021
21. 01. 2021 Záměr na prodej pozemků- části pozemku parc.č. 2032 zahrada v k.ú. Hranice- e.č. 23/2021
20. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška- / ..." již není dostupný.
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek- stanovení trvalé úpravy provozu na místní komunikaci v ulici U Kostelíčka v Hranicích- e.č. 21/2021
20. 01. 2021 Výzva k podání nabídky- Restaurování kříže před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších- e. č. 20/2021

XML