Město Hranice

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://mesto-hranice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

Datová schránka: q8abr3t
E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 10. 2021 Výběrové řízení - na pozici vedoucího úřadu - tajemnice/tajemník Městského úřadu Hranice e.č. 297/2021
25. 10. 2021 Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek k.ú. Hranice e.č. 396/2021
25. 10. 2021 Zastávkový svoz biologického odpadu z podzimního úklidu zahrádek e.č. 395/2021
25. 10. 2021 Oznámení o svozu nebezpečného odpadu e.č. 394/2021
25. 10. 2021 Hasiči radí - topná sezóna e.č. 393/2021
20. 10. 2021 Veřejná vyhláška - doručení usnesení o určení lhůt - dobývací prostory Hranice a Černotín e.č. 392/2021
20. 10. 2021 Vyhlášení nálezu e.č. 391/2021
19. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - "okružní křižovatka na silnici I/47, místní část Slavíč" e.č. 390/2021
19. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských komunikacích v obci Býškovice e.č. 389/2021
19. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici ul. Jaselská, ul. Jiřího z Poděbrad e.č. 388/2021
19. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích k.ú. Hranice, Velká, Hrabůvka, Drahotuše, Klokočí e.č. 387/2021
19. 10. 2021 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí o povolení hornické činnosti v dobývacích prostorech Hranice a Černotín e.č. 386/2021
18. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Jindřichov e.č. 385/2021
18. 10. 2021 Usnesení - výzva nájemcům - exekuce Ptáčkovi e.č. 384/2021
15. 10. 2021 Dražební vyhláška - oznámení dražebního roku /Libuše Řeháková/ e.č. 383/2021
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů e.č. 382/2021
14. 10. 2021 Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva města Hranic e.č. 381/2021
14. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích ul. Komenského, Hřbitovní, Teplická, Zborovská, Skalní, Přísady e.č. 380/2021
14. 10. 2021 Výzva k podání nabídek - "Budova autobusového nádraží Hranice - oprava střechy II" e.č. 379/2021
14. 10. 2021 Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1848, byt č. 48 e.č. 378/2021
14. 10. 2021 Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1721, byt č. 28 e.č. 377/2021
14. 10. 2021 Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1721, byt č. 38 e.č. 376/2021
14. 10. 2021 Záměr - na pronájem bytové jednotky - Nerudova 1848, byt č. 18 e.č. 375/2021
14. 10. 2021 Záměr - na pronájem bytové jednotky - Struhlovsko 1536, byt č. 5 e.č. 374/2021
14. 10. 2021 Záměr na prodloužení doby výpůjčky - Aeroklub Hranice z.s. e.č. 373/2021
13. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikaci ul. Pod Bílým kamenem e.č. 372/2021
13. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích v k.ú. Olšovec e.č. 371/2021
13. 10. 2021 Oznámení o odstávce elektřiny - ul. Komenského, Na Náspech, Tovární e.č. 370/2021
13. 10. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - "Budova autobusového nádraží Hranice - Zelená střecha III- NEOTVÍRAT" e.č. 369/2021
11. 10. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení "Obec Rakov - splašková kanalizace" e.č. 368/2021
07. 10. 2021 Oznámení o odstávce elektřiny - ul. Družstevní, Nová e.č. 367/2021
06. 10. 2021 Dokument "Vyrozumění účastníka ..." již není dostupný.
05. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici ul. Mostní, ul. 28. října, krajské silnici v Miloticích nad Bečvou e.č. 365/2021
05. 10. 2021 Oznámení o odstávce elektřiny - ul. Hřbitovní, Komenského, Sklaní e.č. 364/2021
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. I/35, I/47, I/55J v jižní části Olomouckého kraje e.č. 363/2021 e.č. 191/2021
04. 10. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
04. 10. 2021 Telefonní spojení do volebních místností pro volby do e.č. 360/2021
04. 10. 2021 Oznámení o odstávce elektřiny - tř. 1. máje e.č. 360/2021
01. 10. 2021 Výzva k podání nabídek- Budova autobusového nádraží Hranice- Zelená střecha III - e.č. 359/2021
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- přechod. úprava-realizace stavby ,, Sil. III/44023 Hrabůvka- Velká "- 2. etapa -e.č. 358/2021
01. 10. 2021 Oznámení o zrušení výběrového řízení,, Budova autobusového nádraží Hranice- Zelená střecha "- e.č. 357/2021
30. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
30. 09. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
29. 09. 2021 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě e.č. 354/2021
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích k.ú. Hranice, Velká, Drahotuše, Hrabůvka, Klokočí - realizace stavby "Sil. III/44023 Hrabůvka – Velká" e.č. 353/2021
27. 09. 2021 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání e.č. 352/2021
24. 09. 2021 Nařízení města Hranic č. 1/2021 e.č. 351/2021
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na krajských komunikacích Milotice n. B, Hranické Loučky, Hustopeče n. B., Vysoká u Hustopečí n. B. e.č. 350/2021
24. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
23. 09. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 - Oprava chodníku před RD č.p. 10, 62 v Drahotuších e.č. 348/2021

XML