Město Žulová

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://mestozulova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žulová
Hlavní 36
790 65 Žulová

Datová schránka: j5ub744
E-mail: mu.zulova@jen.cz, mu.zulova.sekretariat@jen.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 07. 2021 Město Žulová - rozpočtová změna č. 4/2021
24. 07. 2021 MěÚ Jeseník - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Školní, Žulová
22. 07. 2021 Město Žulová - závěrečný účet města Žulová za rok 2020
21. 07. 2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - pozemek p.č. 380/1 v k.ú. Žulová
12. 07. 2021 Usnesení z 15.zasedání zastupitelstva města ze dne 28.6.2021
16. 06. 2021 Pozvánka na 15.zasedání zastupitelstva města ze dne 28.6.2021
08. 06. 2021 Město Žulová - návrh závěrečného účtu města Žulová za rok 2020
02. 06. 2021 Státní veterinární správa - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu
02. 06. 2021 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 Publicita - SDH Tomíkovice - akceschopnost - pláštěnky
31. 05. 2021 Publicita - SDH Žulová - akceschopnost - spojovací technika
31. 05. 2021 Publicita - SDH Žulová - dopravní automobil
24. 05. 2021 Sdružení měst a obcí Jesenicka - návrh závěrečného účtu za rok 2020
24. 05. 2021 Svazek obcí Mikroregionu Žulovska - návrh závěrečného účtu za rok 2020
24. 05. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
24. 05. 2021 Státní veterinární správa - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu
17. 05. 2021 Dokument "KrÚ Olomouckého kraje..." již není dostupný.
17. 05. 2021 Město Žulová - rozpočtová změna č. 1/2021
05. 05. 2021 Město Žulová - zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor
05. 05. 2021 Město Žulová - zveřejnění záměru na pacht pozemků
04. 05. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - vyhlášení aukce na prodej nemovité věci - pozemku p.č. 380/1 v k.ú. Žulová
04. 05. 2021 Publicita - obnova místní komunikace v obci Žulová
04. 05. 2021 Město Žulová - smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 s FK STOMIX Žulová
03. 05. 2021 Město Žulová - vyhlášení výběrového řízení na pozici "Hasič"
03. 05. 2021 Město Žulová - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
03. 05. 2021 Hlas Žulové 1/2021
23. 04. 2021 Finanční úřad pro Olomoucký kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
23. 04. 2021 Dokument "Město Žulová - veřejn..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Svazek obcí Mikroregionu Žulovsko - návrh střednědobého výhledu 2022 - 2025
22. 04. 2021 Město Jeseník - veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 8b "Kamenické dílny - Žlíbek"
22. 04. 2021 Město Žulová - rozpočet města na rok 2021
20. 04. 2021 Sdružení měst a obcí Jesenicka - rozpočet na rok 2021
20. 04. 2021 Svazek obcí Mikroregionu Žulovsko - rozpočet na rok 2021
14. 04. 2021 Město Javorník - vyhlášení výběrového řízení na vedoucí Finančního odboru
14. 04. 2021 Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu
12. 04. 2021 Publicita - Fit stezka
08. 04. 2021 Usnesení z 14.zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3.2021
08. 04. 2021 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
18. 03. 2021 Pozvánka na 14.zasedání zastupitelstva města ze dne 31.3.2021
12. 03. 2021 Město Žulová - návrh rozpočtu na rok 2021
09. 03. 2021 Město Jeseník - oznámení zahájení společného řízení - Most ev.č. 456-002 Žulová
09. 03. 2021 MěÚ Jeseník - oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 03. 2021 Město Žulová - zveřejnění záměru výpůjčky nemovité věci
02. 03. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Česk..." již není dostupný.
02. 03. 2021 MěÚ Jeseník - veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - MK 8b "Kamenické dílny - Žlíbek - na pozemku p.č. 1221/2 v k.ú. Žulová
24. 02. 2021 Usnesení z 13.zasedání zastupitelstva města ze dne 22.2.2021
23. 02. 2021 Město Žulová - záměr pronájmu pozemku
23. 02. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
19. 02. 2021 Mikroregion Žulovsko - návrh rozpočtu na rok 2021
16. 02. 2021 Sdružení měst a obcí Jesenicka - návrh rozpisu rozpočtu SMOJ na rok 2021

XML