Obec Ladná

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://obecladna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ladná
Masarykova 119/60
691 46 Ladná

Datová schránka: dpeby9i
E-mail: info@obecladna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů
08. 07. 2024 DSO LVA - Informace o zveřejnění
08. 07. 2024 Informace o zveřejnění
25. 06. 2024 VV - KÚ JMK - Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JMK
20. 06. 2024 VV - MěÚ Břeclav - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 06. 2024 Dokument "Exekutorský úřad Břec..." již není dostupný.
20. 06. 2024 Závěrečný účet obce za rok 2023
20. 06. 2024 Střednědobý výhled obce na roky 2025 - 2032
20. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 2 - 2024
19. 06. 2024 DSO LVA - Valná hromada
14. 06. 2024 Dokument "VV - KÚ JMK - Návrh A..." již není dostupný.
13. 06. 2024 Státní pozemkový úřad - Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy
08. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 1 - 2024
04. 06. 2024 DSO LVA - Návrh Závěrečného účtu za rok 2023
04. 06. 2024 DSO LVA - Zpráva nezávislého auditora
04. 06. 2024 VV - KÚ JMK - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy
04. 06. 2024 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná
29. 05. 2024 DSO LVA - Valná hromada
28. 05. 2024 Město Hranice - Záměr města Hranice prodat pozemky v k. ú. Ladná
27. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 7 - 2023
27. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 1 - 2024
27. 05. 2024 DSO RP - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
27. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ladná 4 - 2024
23. 05. 2024 Vodovody a kanalizace Břeclav - Oznámení o přerušení dodávky vody
20. 05. 2024 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
20. 05. 2024 KÚ JMK - Návrh opatření obecné povahy
15. 05. 2024 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 28. 5. 2024
15. 05. 2024 EG.D - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 29. 5. 2024
09. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
09. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2024 Informace o uzavření VPS v roce 2019
07. 05. 2024 Příloha č. 3 - Účetní závěrka obce k 31. 12. 2023 - Příloha
29. 04. 2024 DSO LVA - Valná hromada
29. 04. 2024 VV - FÚ JMK - Hromadný předpisný seznam
29. 04. 2024 Vodovody a kanalizace Břeclav - Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023
25. 04. 2024 Výsadba větrolamu v k. ú. Ladná 2. etapa
23. 04. 2024 MěÚ Břeclav - Upozornění na zákaz provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy
23. 04. 2024 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ladná
22. 04. 2024 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023
22. 04. 2024 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Evropského parlamentu
18. 04. 2024 KÚ JMK - Informace pro voliče pro volby do EP
15. 04. 2024 Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
15. 04. 2024 Příloha č. 4 - Účetní závěrka ZŠ a MŠ Ladná k 31. 12. 2023
15. 04. 2024 Příloha č. 3 - Účetní závěrka obce za rok 2023 - Rozvaha
15. 04. 2024 Příloha č. 3 - Účetní závěrka obce k 31. 12. 2023 - Výkaz zisku a ztráty
15. 04. 2024 Příloha č. 2 - Seznam inventurních seznamů 2023
15. 04. 2024 Příloha č. 2 - Návrh na vyřazení majetku 2023
15. 04. 2024 Příloha č. 2 - Inventarizační zpráva za rok 2023
15. 04. 2024 Příloha č. 1 - Plnění příjmů a výdajů za rok 2023

XML