Obec Pozlovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://pozlovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Pozlovice
Hlavní 51
763 26 Pozlovice

Datová schránka: qubbzyg
E-mail: mestys@pozlovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
31. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent státní správy a samosprávy
28. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu č. 45/2020
28. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
22. 07. 2020 Usnesení zastupitelstva č. 6/2020
22. 07. 2020 Oznámení o záměru Městyse Pozlovice pronajmout nebytový prostor
17. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
14. 07. 2020 Napojení obce Řetechov na SV Slavičín
09. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
07. 07. 2020 Usnesení zastupitelstva č. 5/2020
03. 07. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 6/2020
30. 06. 2020 Nařízení Městyse Pozlovice č. 3/2020
30. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
30. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2019
29. 06. 2020 Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2019
17. 06. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 5/2020
12. 06. 2020 Usnesení zastupitelstva č. 4/2020
11. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent státní správy a samosprávy
11. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
10. 06. 2020 Oznámení o záměru Městyse Pozlovice pronajmout nebytový prostor
09. 06. 2020 Oznámení o záměru Městyse Pozlovice prodat pozemek parc. č. 2026/5
09. 06. 2020 Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2019 - návrh
04. 06. 2020 Oznámení o záměru Městyse Pozlovice prodat pozemek parc. č. 2250/8
04. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu MLZ a Zpráva z auditu za rok 2019
03. 06. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 4/2020
01. 06. 2020 Tržní řád
19. 05. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - VO Pozlovice
15. 05. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu č. 31
14. 05. 2020 Mor včelího plodu - ukončení opatření
14. 05. 2020 Oznámení o záměru MP směnit část pozemku parc. č. st. 42
14. 05. 2020 Oznámení o záměru MP prodat pozemek parc. č. 1480/4
14. 05. 2020 Oznámení o záměru MP směnit nově utvořený pozemek parc. č. 52/16
14. 05. 2020 Usnesení zastupitelstva č. 3/2020
13. 05. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu č. 27
13. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
06. 05. 2020 Stanovení místní úpravy provozu před budovou kabin SK
06. 05. 2020 Dokument "Napojení obce Řetecho..." již není dostupný.
04. 05. 2020 Monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště
28. 04. 2020 Záměr Městyse Pozlovice dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1463/2
26. 04. 2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020
24. 04. 2020 Kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2019
24. 04. 2020 Monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště
24. 04. 2020 Účetní závěrka Městyse Pozlovice za rok 2019
23. 04. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 8
15. 04. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva městyse Pozlovice č. 3/2020
08. 04. 2020 Nařízení SVS - oru včelího plodu ve Zlínském kraji
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
03. 04. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - opatření obecné povahy č. 1/2020
01. 04. 2020 Výzva k podání žádosti o přidělení domu - sociální byty
27. 03. 2020 Nařízení hejtmana Zlínského kraje č. 7

XML