Obec Leština

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://ou-lestina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Leština
Družstevní 92
789 71 Leština

Datová schránka: iqybmzk
E-mail: obec@ou-lestina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024
15. 02. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
11. 02. 2019 Usnesení 4. veřejného zasedání ZO Leština
11. 02. 2019 Oznámení záměru obce o pronájmu
06. 02. 2019 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti
28. 01. 2019 Pozvánka na 4. veřejné zasedání ZO Leština
21. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2018
21. 01. 2019 MŽP Olomouc - Posuzování vlivů na ŽP-Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov
21. 01. 2019 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - KAVOPLYN s.r.o.
10. 01. 2019 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 01. 2019 Projekt CZ.03.1.8.0.15_121.04775 - Veřejně prospěšné práce
08. 01. 2019 Finanční správa - daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
03. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
03. 01. 2019 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška- zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami
20. 12. 2018 Cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod
19. 12. 2018 Usnesení 3. veřejného zasedání ZO Leština
18. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
17. 12. 2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
13. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Leština č. 4/2018
13. 12. 2018 Cenový předpis na dodávku pitné vody na rok 2019
13. 12. 2018 Rozpočtové provizorium 2019
12. 12. 2018 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka
12. 12. 2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019
07. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 10/2018
05. 12. 2018 Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZO Leština
28. 11. 2018 Usnesení 2. veřejného zasedání ZO Leština
22. 11. 2018 TJ Sokol Leština - Pozvánka na valnou hromadu
14. 11. 2018 Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO Leština
12. 11. 2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2019, rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2022
09. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 9/2018
02. 11. 2018 Usnesení ustavujícího zasedání ZO Leština
22. 10. 2018 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Leština
12. 10. 2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018
12. 10. 2018 MěÚ Zábřeh - Stavební povolení kanalizace Zálavčí
07. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
03. 10. 2018 Usnesení 28. veřejného zasedání ZO Leština
03. 10. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
03. 10. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
03. 10. 2018 Oznámení záměru obce o pronájmu
19. 09. 2018 Pozvánka na 28. veřejné zasedání ZO Leština
19. 09. 2018 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
18. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
10. 09. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
06. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí
06. 09. 2018 ČEZ-Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20. 08. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
15. 08. 2018 Dokument "KÚOK - Veřejná vyhláš..." již není dostupný.
14. 08. 2018 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška - Cykloklub Morava Leština
13. 08. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018

XML