Obec Leština

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://ou-lestina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Leština
Družstevní 92
789 71 Leština

Datová schránka: iqybmzk
E-mail: obec@ou-lestina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2019 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
10. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
10. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
10. 07. 2019 MěÚ Zábřeh - Oznámení vlastníkům lesa o výměře do 50 ha
01. 07. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Šumperk - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
27. 06. 2019 Usnesení 7. veřejného zasedání ZO Leština
20. 06. 2019 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka
14. 06. 2019 Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO Leština
11. 06. 2019 Svazek obcí Povodí Loučka - dokumenty k návrhu závěrečného účtu za rok 2018
27. 05. 2019 Výsledek hlasování ve volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
23. 05. 2019 MŽP - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí-Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov
21. 05. 2019 KÚOK - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Bobr evropský
13. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
13. 05. 2019 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Závěrečný účet za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření Svazku obcí za rok 2018
07. 05. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně inventarizace a zprávy o výsledku hospodaření obce
06. 05. 2019 Usnesení 6. veřejného zasedání ZO Leština
06. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 Svazek obcí Povodí Loučka - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 ŠPVS Šumperk-porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
25. 04. 2019 Oznámení - volby do Evropského parlamentu
24. 04. 2019 FÚ pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška
18. 04. 2019 Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO Leština
15. 04. 2019 KÚOK - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Bobr evropský
11. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS -SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LEŠTINA
11. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Leština, z.s.
10. 04. 2019 MZE - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
09. 04. 2019 Návrh Závěrečného účtu obce Leština za rok 2018 včetně inventarizace a zprávy o výsledku hospodaření
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu
26. 03. 2019 Schválený rozpočet 2019 - závazné ukazatele
26. 03. 2019 Schválený rozpočet 2019 - rozpis rozpočtu
26. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024
12. 03. 2019 Usnesení 5. veřejného zasedání ZO Leština
05. 03. 2019 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka
05. 03. 2019 MŽP Olomouc - Veřejné projednání - Posuzování vlivů na ŽP-Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov
27. 02. 2019 Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO Leština
25. 02. 2019 Svazek obcí Povodí Loučka - Návrh rozpočtu na rok 2019
25. 02. 2019 Svazek obcí Povodí Loučka - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2023
15. 02. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024
15. 02. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
11. 02. 2019 Usnesení 4. veřejného zasedání ZO Leština
11. 02. 2019 Oznámení záměru obce o pronájmu
06. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Pozvánka na 4. veřejné zasedání ZO Leština
21. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2018
21. 01. 2019 MŽP Olomouc - Posuzování vlivů na ŽP-Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov
21. 01. 2019 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - KAVOPLYN s.r.o.
10. 01. 2019 MěÚ Zábřeh - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
08. 01. 2019 Projekt CZ.03.1.8.0.15_121.04775 - Veřejně prospěšné práce
08. 01. 2019 Finanční správa - daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

XML