Město Jirkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://jirkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov

Datová schránka: 9zcbsra
E-mail: podatelna@jirkov.cz, sekretariat@jirkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Městský úřad Jirkov - SÚaŽP - územní rozhodnutí čj.: MUJIR/3893/2019/KASL
20. 05. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku p.č. 4085/2 v k.ú. Jirkov
17. 05. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku pč. 390/1 v k.ú. Jirkov
17. 05. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku pč. 390/1 v k.ú. Jirkov
16. 05. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1772 na nám. Dr. E. Beneše v Jirkově
16. 05. 2019 Město Jirkov - záměr propachtovat část pozemku p.č. 224/1 v k.ú. Červený Hrádek
16. 05. 2019 Město Jirkov - záměr propachtovat části pozemku pč. 3161/1 v k. ú. Jirkov
16. 05. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu části pozemku pč. 2486/1 v k.ú. Jirkov
16. 05. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu části pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Jirkov
15. 05. 2019 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3. 6. 2019
14. 05. 2019 Město Jirkov - 7. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 22. 5. 2019 od 15 hodin
14. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - informace o telefonním spojení do volebních okrsků
13. 05. 2019 Exekutorský úřad Brno - venkov - dražební vyhláška čj. 137 Ex 15292/17-70
13. 05. 2019 Exekutorský úřad Brno - město - dražební vyhláška čj. 030 EX 7933/13-273
10. 05. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška čj. 108 EX 04031/18-085
10. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - informace k volební kampani
10. 05. 2019 Město Jirkov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "referent - tvorba rozpočtu, účetní - úředník"
10. 05. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1147 v ul. Ervěnická v Jirkově
10. 05. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu části nemovitosti v patrových garážích v areálu Horník v ulici Vinařická v Jirkově
09. 05. 2019 Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška čj. 091 EX 10208/15-062
09. 05. 2019 Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška čj. 220 EX 1236/16-244
09. 05. 2019 Město Jirkov - záměr propachtovat pozemek pč. 231/8 a 231/9 v k. ú. Svahová
07. 05. 2019 Město Jirkov - oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb - zveřejnění dokumentů na webu města (rozpočtová opatření - duben 2019)
06. 05. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-jih - dražební vyhláška čj. 178 EX 676/04-51
06. 05. 2019 Město Jirkov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "referent - dotace - úředník"
03. 05. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška čj. 134 EX 02711/18-235
03. 05. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška čj. 134 EX 02711/18-236
03. 05. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město - dražební vyhláška čj. 134 EX 02711/18-237
03. 05. 2019 Severočeská vodárenská společnost, a.s. - celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 Město Jirkov - oznámení o nálezu psů do 31.3.2019
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Ústecký kraj - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2019 + informace
26. 04. 2019 Magistrát města Chomutova - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu čj. MMCH/55672/2019 - na silnici III/25220 na k.ú. obce Svahová
26. 04. 2019 Město Jirkov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "referent Stavebního úřadu - úředník"
25. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - svolání 1. zasedání členů okrskové volební komise
25. 04. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu částí pozemku p.č. 2235/1 v k.ú. Jirkov
25. 04. 2019 Město Jirkov - záměr propachtovat část pozemku p.č. 204/38 a ppč. 204/16 v k.ú. Červený Hrádek
25. 04. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku p.č. 2794/2 a části ppč. 2794/2 v k. ú. Jirkov
25. 04. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 1147 v ul. Ervěnická v Jirkově za účelem provozování skladu
24. 04. 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu - oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - čj. MPO 19324/19/240-SÚ
17. 04. 2019 Ústecký kraj - 19. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016-2020 dne 29. dubna 2019
17. 04. 2019 Město Jirkov - záměr propachtovat části pozemků p.č. 1122/1 a p.č. 1123 a celý pozemek pč. 1122/2 v k.ú. Jirkov
17. 04. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu částí pozemků p.č. 562 a p.č. 563 v k.ú. Jirkov
16. 04. 2019 Město Jirkov - 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 24. 4. 2019 od 15 hodin
15. 04. 2019 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2. 5. 2019
11. 04. 2019 Magistrát města Chomutova - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U Stadionu
11. 04. 2019 Magistrát města Kladna - veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. OF/2072/19
10. 04. 2019 Povodí Ohře, s.p. - oznámení o provedení závěrečné zkoušky
10. 04. 2019 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29. 4. 2019
05. 04. 2019 MěÚ Jirkov, SÚaŽP - Silniční správní úřad - návrh opatření obecné povahy čj. MUJIR/6843/2019/VANZ
05. 04. 2019 Dokument "Výchovný ústaav, děts..." již není dostupný.

XML