Město Jirkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://jirkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov

Datová schránka: 9zcbsra
E-mail: podatelna@jirkov.cz, sekretariat@jirkov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Magistrát města Chomutova - schválení stavebního záměru na stavbu Průmyslový park Jirkov, Chomutov-Jirkov u I/13 - Sektor "A" - čj. MMCH/27372/2019
18. 03. 2019 Město Jirkov - blokové čištění - jaro 2019
15. 03. 2019 Exekutorský úřad Chomutov - dražební vyhláška čj. 135 EX 2782/18-42
15. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha 7 - dražební vyhláška čj. 101 EX 07783/17-119
15. 03. 2019 Magistrát města Chomutova - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Jirkov:
14. 03. 2019 Město Jirkov - oznámení o nálezu psů do 28. 2. 2019
12. 03. 2019 Město Jirkov - projekt Jirkované sobě
12. 03. 2019 Město Jirkov - 5. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 20. 3. 2019 od 15 hodin
12. 03. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu pozemku pč. 831 v k.ú. Jirkov
11. 03. 2019 Město Jirkov - Program č. 3/2019 - Podpora výjimečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let
07. 03. 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
07. 03. 2019 Město Jirkov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Městské gymnázium a Základní škola Jirkov
07. 03. 2019 Město Jirkov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jirkov
06. 03. 2019 Magistrát města Chomutova - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích ve vlastnictví města Jirkova dle zápisu z kontroly dopravního značení ze dne 26. 10. 2018
06. 03. 2019 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 26. 3. 2019
05. 03. 2019 Město Jirkov - oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb - zveřejnění dokumentů na webu města (rozpočtová opatření - leden 2019)
04. 03. 2019 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19. 3. 2019
04. 03. 2019 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20. 3. 2019
01. 03. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku pč. 172/2 v k.ú. Zákoutí
01. 03. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku pč. 390/1 v k.ú. Jirkov
01. 03. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku pč. 390/1 v k.ú. Jirkov
26. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.
26. 02. 2019 Dokument "Finanční úřad pro Úst..." již není dostupný.
26. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
25. 02. 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci v lokalitě silnice I. třídy č. I/13 - Kyjice
23. 02. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu části pozemku pč. 510/16 v k.ú. Březenec
22. 02. 2019 Město Jirkov - záměr propachtování části pozemků p.č. 278/4, 278/5, 238/6 a 274/2 v k.ú. Svahová
21. 02. 2019 Městský úřad Jirkov - SÚaŽP - územní rozhodnutí čj.: MUJIR/22403/2018/FULP
21. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Město Jirkov - záměr pronájmu nebytového prostoru (garáže) v objektu čp. 1019 v ul. Ervěnická za účelem parkování osobního automobilu formou výběrového řízení
21. 02. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje pozemku p.č. 23/24 v k.ú. Březenec
21. 02. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku p.č. 849/59 v k.ú. Jirkov
20. 02. 2019 Ústecký kraj - 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016-2020 dne 4. března 2019
20. 02. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje části pozemku pč. 1305/5 v k.ú. Jindřišská
19. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Magistrát města Chomutova - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Palackého, Ervěnická, Dvořákova a Nerudova v obci Jirkov
18. 02. 2019 Městský úřad Jirkov - SÚaŽP - čj.: MUJIR/18861/2019/KRČV - rozhodnutí, společné povolení veřejnou vyhláškou
18. 02. 2019 ČEZ Distribuce - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21. 2. 2019
13. 02. 2019 Město Jirkov - oznámení o nálezu psů do 31. 1. 2019
13. 02. 2019 Město Jirkov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "referent - agenda přestupků - úředník"
08. 02. 2019 Město Jirkov - záměr prodloužení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 1147 v ul. Ervěnická
08. 02. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje bytové jednotky č. 17 v čp. 1707 v ul. Generála Svobody
07. 02. 2019 Město Jirkov - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa "referent Stavebního úřadu - úředník"
07. 02. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje pozemku pč. 900/3 v k.ú. Březenec
07. 02. 2019 Město Jirkov - záměr prodeje pozemku pč. 627/13 v k.ú. Březenec
06. 02. 2019 Město Jirkov - oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb - zveřejnění dokumentů na webu města (rozpočtová opatření - prosinec 2018 - 2. část)
05. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
04. 02. 2019 Město Jirkov - Program č. 2/2019 - Podpora sportovních organizací

XML