Obec Losiná

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://losina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Losiná
Losiná 11
332 04 Losiná

Datová schránka: ygbbmvj
E-mail: obec@losina.cz, podatelna@losina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 10. 2021 Informace o svozu objemného odpadu ve dnech 13. 11. - 14. 11. 2021
14. 10. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Výzva vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
11. 10. 2021 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1394/39 a část pozemku parc.č. 1934/40 v k.ú. Losiná u Plzně
10. 10. 2021 Výsledek hlasování v místním referendu - počet platných hlasů pro "NE" 324  (51,3 %)
09. 10. 2021 Výsledek hlasování v místním referendu
09. 10. 2021 Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Losiná
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
27. 09. 2021 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - zveřejnění telefonních čísel
22. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Losiná
20. 09. 2021 Mikroregion Radyně - pozvánka na valnou hromadu dne 7. 10. 2021
20. 09. 2021 Kurzy anglického jazyka pro seniory
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání místního referenda
20. 09. 2021 ČEZ - oznámení plánovaných odečtů elektroměrů
17. 09. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby „Betonárna Losiná" - č.j. 3039/2011/MěÚSP-115
17. 09. 2021 Oprava zřejmých nesprávností - rozhodnutí betonárna Losiná
15. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Formulář Žádost o vydání voličského průkazu
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
08. 09. 2021 Volby Poslanecká sněmovna - oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise
08. 09. 2021 Místní referendum - oznámení o výši odměn členů místní komise a pozvánka na 1. zasedání místní komise
30. 08. 2021 Vyhlášení místního referenda
30. 08. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby „Betonárna Losiná"
30. 08. 2021 Změna linky autobusu č. 450422 od 1. 9. 2021 (Blovice - Chlum - Plzeň) - zastávky Losiná, ObÚ a Losiná, rozc.
23. 08. 2021 Obnovení provozu noční linky N92
18. 08. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - stavba "III/18047, III/18025 Losiná - průtah, rekonstrukce"
17. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků
10. 08. 2021 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Losiná dne 19.8.2021
09. 08. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - území obce Losiná - silnice I/20
04. 08. 2021 AG - PRODUKT a.s. Šťáhlavy hledá do provozovny ve Chválenicích skladnici - administrativní pracovnici
03. 08. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - stavba "III/18047, III/18025 Losiná - průtah, rekonstrukce"
02. 08. 2021 Záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 663/4 v k.ú. Losiná u Plzně, stavba "Losiná, PM, pč. 722/1, kNN", smlouva č. IV-12-0017537
02. 08. 2021 Mateřská škola Losiná přijme vedoucí školní jídelny s nástupem k 2. 1. 2022
02. 08. 2021 Nalezen fitnes náramek - krokoměr na koupališti v Losiné - informace podá obecní úřad
23. 07. 2021 Oznámení o doplnění spisu a možnosti se s doplněnými podklady seznámit - I/20 Losiná, obchvat
21. 07. 2021 Srpnový provoz ordinace v Losiné - MUDr. Petra Kynclová
20. 07. 2021 Informace o svozu nebezpečného odpadu dne 17. 8. 2021
13. 07. 2021 Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemek parc.č. 688/3 a 688/17 v k.ú. Losiná u Plzně
07. 07. 2021 Potraviny COOP - prodejní doba o prázdninách
02. 07. 2021 Informace o svozu objemného odpadu ve dnech 30. 7. - 1. 8. 2021
02. 07. 2021 Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pozemek parc.č. 701/8 a 701/9 v k.ú. Losiná u Plzně
01. 07. 2021 Startuje projekt mobilní pošty - zkušebně v měsíci červenci
01. 07. 2021 Obnova provozu autobusové zastávky Losiná, ObÚ a povolení předčasného užívání stavby III/18047 a 18025 - Losiná - průtah
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - území obce Losiná - silnice III/18025 a místní komunikace
22. 06. 2021 Nalezen fitnes náramek - krokoměr na koupališti - informace obecní úřad
17. 06. 2021 Hledáme výpomoc do domácnosti v Losiné
15. 06. 2021 Pozvánka na zpívání na Planinách, Nebílovský Borek - Malá muzika Nauše Pepíka
14. 06. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - území obce Losiná - silnice III/18047 a III/18025
14. 06. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - území obce Losiná - silnice III/18047 a III/18025
01. 06. 2021 Oznámení pokračování územního řízení, pozvání k novému veřejnému ústnímu jednání a seznámení s novými podklady řízení „Betonárna Losiná"
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - národní plány povodí - MZE-33053/2021-15121

XML