Obec Obecnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://obecnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Obecnice
Obecnice 159
262 21 Obecnice

Datová schránka: d3ab3px
E-mail: ou.obecnice@volny.cz, obec.obecnice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Dražební vyhlášky
27. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška s mo..." již není dostupný.
27. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška s mo..." již není dostupný.
18. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 03 2019
10. 06. 2019 Svazek obcí Podbrdského regionu – Zveřejnění závěrečného účtu r. 2018
03. 06. 2019 Pozvánka na zastupitelstvo 10. 6. 2019
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí
23. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Obecnice za rok 2018
15. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 05. 2019 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí „Splašková kanalizace Obecnice -V. etapa“
30. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise – vol. okrsek č. 1
30. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise – volby do Evropského parlamentu
26. 04. 2019 Zápis do mateřské školy Obecnice na školní rok 2019/2020
25. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018
24. 04. 2019 Závěrečný účet 2018 – Svazek obcí Podbrdského regionu
24. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
24. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
24. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2020 – 2022
24. 04. 2019 Rozpočet 2019
24. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2018
16. 04. 2019 Záměr prodeje a záměr darování pozemků
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení
08. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
08. 04. 2019 KHS – Pozvánka ke zkouškám znalosti hub r. 2019
07. 04. 2019 Pozvánka na zastupitelstvo 15. 4. 2019
29. 03. 2019 Zápis do 1. třídy MZŠ Obecnice
27. 03. 2019 Veřejná vyhláška – rozhodnutí
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy o udělení výjimky ze zákazu vjezdu
22. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení – „Splašková kanalizace Obecnice V. etapa“
22. 03. 2019 Záměr prodeje a směny pozemku
20. 03. 2019 DSO ORP Příbram – Závěrečný účet za rok 2018
25. 02. 2019 Zápis zastupitelstva č. 062018 ze den 19. 12. 2018
22. 02. 2019 Pozvánka na zastupitelstvo 4. 3. 2019
21. 02. 2019 Prodej části pozemku č.p.60/21
19. 02. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení zahájení společného řízení
15. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
14. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
21. 01. 2019 Svazek obcí Podbrdského regionu – Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2019
11. 01. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
08. 01. 2019 Výzva k podání nabídek – Trafostanice
08. 01. 2019 DSO Příbram – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
28. 12. 2018 Záměr směny pozemků
22. 12. 2018 Záměr práva provést stavbu
22. 12. 2018 Záměr pronájmu pozemku
10. 12. 2018 Pozvánka na zastupitelstvo 19. 12. 2018
06. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 09 2018
02. 12. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
02. 12. 2018 Návrh rozpočtu obce r. 2019

XML