Obec Lipůvka

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://lipuvka.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lipůvka
Lipůvka 146
679 22 Lipůvka

Datová schránka: g53bc2x
E-mail: ou.lipuvka@tiscali.cz, ucetni.lipuvka@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
14. 05. 2019 KÚ JMK - I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim
03. 05. 2019 oznámení o zasedání zastupitelstva obce
29. 04. 2019 povinné očkování psů proti vzteklině
29. 04. 2019 Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné
26. 04. 2019 KÚ JMK - přechodná úprava provozu na silnici I/43
26. 04. 2019 FÚ pro JMK - veřejná vyhláška
24. 04. 2019 oznámení o 1.zasedání okrskové volební komise
23. 04. 2019 Měú Blansko - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci
15. 04. 2019 Schválený rozpočet obce na rok 2019
12. 04. 2019 Měú Blansko - opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod
12. 04. 2019 přerušení dodávky EE dne 6.5.2019
11. 04. 2019 záměr obce odprodat část pozemku p.č.536/16 o výměře cca 4m2
11. 04. 2019 záměr obce pronajmout pozemek p.č. 1098/4 o výměře 97 m2
11. 04. 2019 záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 155/1 o výměře cca 55m2
11. 04. 2019 oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
04. 04. 2019 MZ, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů-veřejná vyhláška
02. 04. 2019 oznámení o jednání zastupitelstva obce
28. 03. 2019 Město Blansko - nařízení č.4/2019
26. 03. 2019 oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP konané ve dnech 24.5. a 25.5.2019
22. 03. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2019
14. 03. 2019 dodatek ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na financování díla Lipůvka RD - komunikace, kanalizace, vodovod
12. 03. 2019 MŽP - veřejná vyhláška
06. 03. 2019 KÚ pro JMK - Oznámení o vyhlášení revize KN
19. 02. 2019 oznámení o zasedání zastupitelstva obce
11. 02. 2019 konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Lipůvka
06. 02. 2019 Nakládání s odpady v obci Lipůvka - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
21. 01. 2019 Nabídka cyklistických dresů
21. 01. 2019 Rozpočtové opatření 7/2018
17. 01. 2019 oznámení o zasedání zastupitelstva obce
17. 01. 2019 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
15. 01. 2019 oznámení o zasedání zastuúpitelstva obce
14. 01. 2019 Schválený rozpočet ZŠ 2019
14. 01. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 MŠ
14. 01. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ZŠ
14. 01. 2019 Schválený rozpočet MŠ 2019
14. 01. 2019 Schválená pravidla rozpočtového provizoria
09. 01. 2019 KÚJmK - oznámení o zveřejnění záměru - "I/43 MÚK Lipůvka+MÚK Kuřim, východ+Podlesí,obchvat"
20. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
13. 12. 2018 veřejná vyhláška - oznámení o návrhu změn Územního plánu Lipůvka, označených Lip2 - Lip13
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Lipůvka č.1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
12. 12. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Lipůvka č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2018 oznámení o jednání zastupitelstva obce
04. 12. 2018 oznámení o jednání zastupitelstva obce
29. 11. 2018 záměr obce pronajmout 2 nebyt.prostory v  č.p.34
28. 11. 2018 Pozvánka na jednání valné hromady, návrh rozpočtu na rok 2019
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu Mateřské školy Lipůvka na rok 2019
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu Základní školy Lipůvka na rok 2019
22. 11. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Lipůvka 2020-2021

XML