Obec Lipůvka

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://lipuvka.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lipůvka
Lipůvka 146
679 22 Lipůvka

Datová schránka: g53bc2x
E-mail: ou.lipuvka@tiscali.cz, ucetni.lipuvka@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018
02. 07. 2019 Dokument "KÚ JMK - závěr zjišťo..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Střednědobý výhled obce na rok 2020-2021
28. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
26. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.5/2019
17. 06. 2019 ozunámení o zasedání zastupitelstva obce
30. 05. 2019 MŽP - veřejná vyhláška
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 6/2019
30. 05. 2019 VPS na úseku sociálně právní ochrany dětí
30. 05. 2019 VPS na úseku projednávání přestupků
29. 05. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2021
29. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
29. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 3/2019
16. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
14. 05. 2019 KÚ JMK - I/43 Podlesí, obchvat + MÚK Kuřim
03. 05. 2019 oznámení o zasedání zastupitelstva obce
29. 04. 2019 povinné očkování psů proti vzteklině
29. 04. 2019 Porovnání všech položek ceny pro vodné a stočné
26. 04. 2019 KÚ JMK - přechodná úprava provozu na silnici I/43
26. 04. 2019 FÚ pro JMK - veřejná vyhláška
24. 04. 2019 oznámení o 1.zasedání okrskové volební komise
23. 04. 2019 Měú Blansko - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci
15. 04. 2019 Schválený rozpočet obce na rok 2019
12. 04. 2019 Měú Blansko - opatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod
12. 04. 2019 přerušení dodávky EE dne 6.5.2019
11. 04. 2019 záměr obce odprodat část pozemku p.č.536/16 o výměře cca 4m2
11. 04. 2019 záměr obce pronajmout pozemek p.č. 1098/4 o výměře 97 m2
11. 04. 2019 záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 155/1 o výměře cca 55m2
11. 04. 2019 oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019
04. 04. 2019 MZ, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů-veřejná vyhláška
02. 04. 2019 oznámení o jednání zastupitelstva obce
28. 03. 2019 Město Blansko - nařízení č.4/2019
26. 03. 2019 oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP konané ve dnech 24.5. a 25.5.2019
22. 03. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2019
14. 03. 2019 dodatek ke smlouvě o účasti Obce Lipůvka na financování díla Lipůvka RD - komunikace, kanalizace, vodovod
12. 03. 2019 MŽP - veřejná vyhláška
06. 03. 2019 KÚ pro JMK - Oznámení o vyhlášení revize KN
19. 02. 2019 oznámení o zasedání zastupitelstva obce
11. 02. 2019 konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Lipůvka
06. 02. 2019 Nakládání s odpady v obci Lipůvka - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
21. 01. 2019 Nabídka cyklistických dresů
21. 01. 2019 Rozpočtové opatření 7/2018
17. 01. 2019 oznámení o zasedání zastupitelstva obce
17. 01. 2019 Dokument "veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
16. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
15. 01. 2019 oznámení o zasedání zastuúpitelstva obce
14. 01. 2019 Schválený rozpočet ZŠ 2019
14. 01. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 MŠ
14. 01. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 ZŠ
14. 01. 2019 Schválený rozpočet MŠ 2019

XML