Obec Mostek

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://mostek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC MOSTEK
Mostek 34
544 75 Mostek

Datová schránka: 8ribcna
E-mail: info@mostek.cz, starosta@mostek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Mostek za rok 2019
18. 05. 2020 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Mostek dne 27. 5. 2020
14. 05. 2020 Opatření obce Mostek ze dne 14. 5. 2020
13. 05. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
11. 05. 2020 MěÚ Trutnov - veřejná vyhláška stavba "II/325 Chlum-Velký Vřešťov-Mostek-část IV. (km 33,251-35,757)" obec Dolní Olešnice, Chotěvice, Mostek
05. 05. 2020 Dokument "Usnesení o odložení d..." již není dostupný.
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí SO 01 - Zadní Mostek - splašková kanalizace
27. 04. 2020 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2020
15. 04. 2020 Oznámení obce Mostek o povinně zveřejňovaných dokumentech - 15. 4. 2020
15. 04. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020
08. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
07. 04. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu u areálu čerpací stanice k.ú. Borovnička
06. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška 139..." již není dostupný.
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 14LH9964/2020-16212
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Rodinné domy SO.01 a SO.02 na p.p.č. 430, 431 a 2441 v k.ú. Horní Brusnice
19. 03. 2020 Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu
16. 03. 2020 Informace o zrušení konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Mostek dne 25. 3. 2020
14. 03. 2020 Opatření obce Mostek ze dne 14. 3. 2020
13. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení "Zadní Mostek - splašková kanalizace"
13. 03. 2020 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Mostek dne 25. 3. 2020
04. 03. 2020 Oznámení obce Mostek o povinně zveřejňovaných dokumentech - 10. 2. 2020
04. 03. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020
26. 02. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku
17. 02. 2020 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání na stavbu II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - část IV.
13. 02. 2020 Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu v obci Borovnička a Mostek (u čerpací stanice) a výzva k uplatnění připomínek a námitek
10. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku
07. 02. 2020 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mostek ze dne 5.2.2020
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Novostavba rodinného domu na p.p.č. 272/2 v k.ú. Borovnička
27. 01. 2020 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Mostek dne 5. 2. 2020
16. 01. 2020 Oznámení o nálezu věci č.1/2020
14. 01. 2020 Záměr pronájmu nebytového prostoru
13. 01. 2020 Záměr podpory spolků a organizací na činnost z rozpočtu obce Mostek roku 2020
06. 01. 2020 Vyhláška č. 6/2006 poplatek veřejné prostranství - zrušeno
06. 01. 2020 Vyhláška č. 5/2006 poplatek ze psů - zrušeno
06. 01. 2020 Vyhláška o místním poplatku ze vstupného - zrušeno
06. 01. 2020 Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity - zrušeno
06. 01. 2020 Vyhláška o místním poplatku za rekreační pobyt - zrušeno
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Most ev. č. 28447-1 Horní Brusnice
16. 12. 2019 Oznámení o nálezu věci č. 6/2019
16. 12. 2019 Vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku z pobytu
16. 12. 2019 Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
16. 12. 2019 Vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku ze vstupného
16. 12. 2019 Vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mostek ze dne 11.12.2019
13. 12. 2019 Oznámení obce Mostek o povinně zveřejňovaných dokumentech
13. 12. 2019 Vyhláška č. 1/2019 - o místnímp poplatku z pobytu
13. 12. 2019 Vyhláška č. 2/2019 - o místnímp poplatku ze psů
13. 12. 2019 Vyhláška č. 3/2019 - o místnímp poplatku ze vstupného
13. 12. 2019 Vyhláška č. 4/2019 - o místnímp poplatku za užívání veřejného prostranství

XML