Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 01. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Vodní dílo Nové Heřmínovy" - č.j. KRNOOV-87116/2017
25. 01. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Oznámení o zahájení územního řízení jako navazujícího řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - „Vodní dílo Nové Heřminovy“ - č.j. KRNOOVZP-97792/2020
25. 01. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 12. 02. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin v části Krnov - Pod Cvilínem
25. 01. 2021 Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban - usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby - č.j. 97EX 3460/16-51 ev. č. opr.: 4110153786 č.j. ex. soudu: 51 EXE 1758/2016-11
22. 01. 2021 ČEZ Děčín - přerušení dodávky elektřiny 11.2.2021
21. 01. 2021 Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola - Usnesení o zrušení dražby - č. j. 030 EX 14326/19-64
20. 01. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 09. 02. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
20. 01. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 18 schválené RM dne 11. 1. 2021 č.u. 2105/51/RM/2021, č.j. KRNOOFZ-2912/2021
19. 01. 2021 Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - Dražební vyhláška
19. 01. 2021 Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí - oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - "Nová kasárna Krnov, SO-02-05 bytové domy"
19. 01. 2021 Město Krnov, odbor investic a správy majetku - zveřejňuje Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě ev. č. 105/2011
15. 01. 2021 Město Krnov, odbor investic a správy majektu - zveřejňuje Záměr
14. 01. 2021 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta majetkové správy odboru investic a správy majetku MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou, od února 2021
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice - Usnesení o nařízení dražebního roku - č.j. 197 EX 5093/06-170
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 11221/19-38
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 10262/15-43
13. 01. 2021 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 09746/15-67
13. 01. 2021 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové opatření č. 5/2020 schváleno Správní radou MRK dne 17. 12. 2020, č. usnesení 2/106.
12. 01. 2021 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci - č.j. 203 Ex 27408/13-95
12. 01. 2021 Exekutorský úřad Jeseník, JUDr. Alan Havlice, - Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba č.j.197 EX 1414/07-100
08. 01. 2021 Město Krnov, odbor investic a správy majektu - zveřejňuje záměr úpravy nájemného stanoveného Smlouvou o nájmu zařízení k výrobě a rozvodu pitné vody a k odkanalizování a čištění odpadních vod
07. 01. 2021 Mikroregion Krnovsko - Schválený rozpočet MRK na rok 2021 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 17.12.2020 , č. usnesení 7/58.
07. 01. 2021 Exekutorský úřad Plzeň, Mgr. Martin Tunkl - Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - Č.j. 094 EX 04667/20-081
07. 01. 2021 Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí „Plán dílčího povodí Horní Odry 2021 – 2027“ Č. j.: MZP/2021/710/55
07. 01. 2021 Okresní soud v Bruntále - Opatření č.j. 1 T 42/2018 - 386
07. 01. 2021 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu k části pozemku parc. č. 1809 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov o výměře 220 m², č.j. KRNOSM-860/2021.
07. 01. 2021 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1567 o výměře 65 m² k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOSM-840/2021.
07. 01. 2021 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 20. 01. 2021 od 8:30 do 12:30 hodin v části Krnov - Pod Cvilínem
05. 01. 2021 Městský úřad Krnov, odbor výstavby zveřejňuje "Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy"
29. 12. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 5138/38 o výměře 550 m² v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOSM-99459/2020.
29. 12. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1893/1 o výměře 30 m² v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOSM-99446/2020.
23. 12. 2020 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové opatření č. 4/2020 schváleno Správní radou MRK dne 17. 12. 2020, č. usnesení 3/106.
22. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení zásilky pro osoby s adresou pobytu Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, č.j. KRNOEF-98763/2020
22. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu parc. č. 1311 v k.ú. Krásné Loučky, obec Krnov o výměře 60 m², způsob využití jako zahrada, č.j. KRNOSM-98549/2020
22. 12. 2020 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Informace pro občany k dani z nemovitosti pro rok 2021
21. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Střednědobý výhled města Krnova na roky 2022 - 2025 schválený ZM dne 9. 12. 2020 č.u. 509/14/ZM/2020, č.j. KRNOEF-97077/2020
21. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet města Krnova na rok 2021 schválený ZM dne 9. 12. 2020 č.u. 516/14/ZM/2020, č.j. KRNOEF-97074/2020
21. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 17 schválené RM dne 14. 12. 2020 č.u. 2075/49/RM/2020, č.j. KRNOEF-97073/2020
21. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 16 schválené ZM dne 9. 12. 2020 č.u. 514/14/ZM/2020, č.j. KRNOEF-97071/2020
21. 12. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr prodloužení nájemní smlouvy č. 1275 do 31. 12. 2021, č.j. KRNOSM-97849/2020
21. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor školství, kultury a sportu - Schválené účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova v oblasti sportu pro rok 2021 a v oblasti kultury a zájmových činností pro rok 2021, č.j. KRNOSK-97599/2020
17. 12. 2020 Město Krnov - vedoucí úřadu - Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího oddělení územního plánování odboru výstavby a životního prostředí
17. 12. 2020 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 1347, k.ú. Horní Předměstí, Krnov
17. 12. 2020 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru zemědělského pachtu k pozemku p.č. 5605, k.ú. Krnov, Horní Předměstí
15. 12. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
15. 12. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí - záměr vypůjčky nemovité věci - č.j. KRNOZP-96382/2020
14. 12. 2020 Město Krnov, Zastupitelstvo Města Krnova - Obecně závazná vyhláška č. 07/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
14. 12. 2020 Město Krnov, tajemník vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího oddělení strategického plánování a projektů rozvoje města MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou od února 2021
14. 12. 2020 Město Krnov - Přehled usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 9. 12. 2020
14. 12. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.

XML