Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti - pozemku parc. č. 975/3 o výměře 799 m² v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.
21. 02. 2019 Krajský úřad MSK - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Novostavba výrobního areálu Značky Morava, Brantice - č.j. MSK 27587/2019
20. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – části pozemku parc. č. 3387 (cca 100 m²) v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
19. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Albrechtická 45, byt č. 10, vel. 2+1, ve 3. podlaží, vč. sklepa
18. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – části pozemku parc. č. 4426 (cca 7 m²) v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
18. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí - Oznámení o zahájení řízení "Odvedení splaškových vod z lokality Krnov - Ježník" - č.j. KRNOZP-13035/2019
14. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 2 schválené ZM dne 6. 2. 2019, č. u. 89/3 - č.j. KRNOEF-12491/2019
14. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr odpuštění nájemného v délce 6 měsíců nájemcům Josefu a Zoře Kabaštovým, nájemcům prostoru k podnikání v domě na adrese Hlavní náměstí 20, Krnov.
14. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr vydat předchozí souhlas pronajímatele k převodu nájmu prostor k podnikání z nájemce Osoblažská dopravní společnost s.r.o., na nájemce: ZEKR spol. .s.r.o.
14. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti - pozemku parc. č. 3561/24 (cca 20 m²) v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako pozemek pod stavbou trvalého charakteru (garáž).
14. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Veřejná vyhláška - Doručení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Hošťálkovy (2014-2018) - č.j. KRNOOV-12874/2019
13. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor školství kultury a sportu - Dotační program Podpora kulturních a zájmových činností ve městě Krnov pro rok 2019 - II. kolo a Podmínky dotačního programu
13. 02. 2019 Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice - Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba - č.j. 197 EX 2392/08-52
13. 02. 2019 Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice - Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba - č.j. 197 EX 2666/10-64
13. 02. 2019 Město Krnov - Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 6. února 2019 - č.j. KRNOMK-11643/2019
13. 02. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 04. 03. 2019 od  07:45 do 14:15 hodin - v lokalitě Pod Bezručovým vrchem
12. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - SPC M/53, byt č. 35, vel. 1+1, v 7. podlaží, včetně balkonu a sklepa
12. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - SPC K/50, byt č. 6, vel. 2+1, ve 2. podlaží
12. 02. 2019 Exekutorský úřad Praha 6, JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D. - Usnesení - Dražební vyhláška - 067 EX 26447/17-160
12. 02. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek - Dražební vyhláška - č.j. 134 EX 13203/17-259
11. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor školství kultury a sportu -Vyhlášení dotačního programu - Podpora sportu ve městě Krnov pro rok 2019 - II. kolo a Podmínky dotačního programu
11. 02. 2019 Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška - 030 EX 89/07-183
07. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a stanovení termínu pro seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí- M. Gorkého 4, Krnov - č.j. KRNOOV-10574/2019
06. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – pozemku parc. č. 422/1 (cca 200 m²) v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
06. 02. 2019 Městský úřad Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta majetkové správy odboru správy majetku MěÚ v Krnově - pracovní poměr na dobu určitou jako zástup, od března 2019
06. 02. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Albrechtická 162, byt č. 14, vel. 1+1, ve 4. podlaží, vč. sklepa
06. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – pozemku parc. č. 4161 (cca311 m²) v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
04. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – pozemku parc. č. 1523/1 (cca 4 897 m²) v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada (ovocný sad).
04. 02. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 989/1 v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, ulice V Osadě, Krnov
04. 02. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19. 02. 2019 od  07:30 do 15:30 hodin - v lokalitě Pod Cvilínem
04. 02. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22. 02. 2019 od  07:30 do 15:30 hodin - v lokalitě Pod Bezručovým vrchem
01. 02. 2019 Exekutorský úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis - Usnesení - dražební vyhláška - č.j. 139EX 00632/10-134
01. 02. 2019 Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice - Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba - č.j. 197 EX 5217/07-177
01. 02. 2019 Okresní soud v Opavě - Usnesení - dražební vyhláška - č.j. 34 E 49/2018-138
31. 01. 2019 Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice - Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba - č.j. 197 EX 7498/09-104
31. 01. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – části pozemku parc. č. 4163 (cca 588 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
30. 01. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 1 schválené RM dne 28. 1. 2019, č. u. 198/4 - č.j. KRNOEF-8133/2019
30. 01. 2019 Exekutorský úřad Opava, JUDr. Aleš Chovanec - Usnesení - dražební vyhláška - č.j. 032 Ex 367/06-217
28. 01. 2019 Městský úřad v Krnově, tajemník vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa investičního referenta odboru veřejných zakázek MěÚ v Krnově - pracovní poměr na dobu neurčitou
28. 01. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu/resp. zemědělského pachtu k nemovitosti – pozemku parc. č. 69/3 ( cca 1743 m² ) v k. ú. Krásné Loučky, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako veřejné prostranství.
28. 01. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 15. 02. 2019 od  08:15 do 14:45 hodin - v lokalitě Pod Bezručovým vrchem
25. 01. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Vyhlášení záměru prodeje nepotřebného hmotného majetku
23. 01. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Vyhlášení záměru prodeje nepotřebného hmotného majetku
23. 01. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti
23. 01. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 13 schválené RM dne 14. 1. 2019, č. u. 112/3 - č.j. KRNOEF-5651/2019
22. 01. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 1378/1 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, ulice Na Hrázi
22. 01. 2019 Starosta Města Krnova svolává 3. zasedání zastupitelstva města, které se koná ve středu dne 6. února 2019 v 16:30 hodin v hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů, Krnov.
21. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - č.j. 203 Ex 22111/17-61
21. 01. 2019 MDP GEO, s.r.o. - Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.
21. 01. 2019 Městský úřad Krnov, Kancelář tajemníka - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Krasováci - č.j. KRNOKT-1776/2019

XML