Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. číslo 5463/2 o výměře 44 m² v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek slouží jako příjezd k ČOV.
25. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje části pozemků číslo 3122/99 a 3122/41 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov. Na pozemku je vybudováno parkování.
25. 06. 2019 Mikroregion Krnovsko - Závěrečný účet za rok 2018 schválen Valnou hromadou MRK dne 11.6.2019, č. usnesení 4/54.
21. 06. 2019 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení o odročení dražebního jednání - č.j. 203 Ex 11042/12-208
21. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Společné povolení - "NOVÁ KASÁRNA KRNOV, SO-02-05 BYTOVÉ DOMY" - č.j. KRNOOV-17045/2019
21. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor školství kultury a sportu - Soupis schválených žádostí ve II. kole dotačních programů - č.j. KRNOSK-47804/2019
21. 06. 2019 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové opatření č. 3/2019 schváleno Správní radou MRK dne 11.6.2019, č. usnesení 3/95.
20. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – pozemek parc. č. 2514 (cca 101 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
20. 06. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek - Dražební vyhláška - třetí dražební jednání - č.j. 134 EX 13203/17-343
20. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Doručení návrhu Změny č. 1 ÚP Liptaň, oznámení řízení ve zkráceném postupu a oznámení veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Liptaň - č.j. KRNOOV-47429/2019
20. 06. 2019 Městský úřad v Krnově, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta stavebního úřadu odboru výstavby MěÚ Krnov - na dobu neurčitou.
18. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti, parc. č. 77 o výměře cca 30 m² v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k venkovnímu občerstvení Vital Bistro.
18. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – části pozemku parc. č. 3262/10 (cca 71 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
18. 06. 2019 Krajská veterinární správa MSK - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - č.j. SVS/2019/073178-T
18. 06. 2019 Město Krnov - Přehled usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 5. 6. 2019
17. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Územní plán HLINKA - doručení návrhu veřejnou vyhláškou - č.j. KRNOOV-45826/2019
17. 06. 2019 CEMDEST s.r.o., Ostrava - Oznámení - V úterý 18. 6. 2019 v 10:00 hodin bude proveden clonový odstřel č. 228 v lomu KOBYLÍ.
17. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr prodloužit smlouvu č. 2018/0458/PN/PPRP na užívání plochy za účelem umístění reklamního poutače.
14. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-45450/2019
14. 06. 2019 Město Krnov - Přehled usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 5. 6. 2019
13. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-42427/2019
13. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – části pozemku parc. č. 1368/1 (cca 128 m²) v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
13. 06. 2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 01.07.2019 od 08:00 do 13:00 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
12. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-18063/2019
11. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet města Krnova za rok 2019 schválený ZM dne 5. 6. 2019 č.u. 160/5/ZM/2019 - č.j. KRNOEF-44432/2019
11. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 8 schválené ZM dne 5. 6. 2019 č. u. 164/5/ZM/2019 - č.j. KRNOEF-44870/2019
11. 06. 2019 Město Krnov vyhlašuje záměr podnájmu prostor určených k podnikání - Městské lázně v Krnově na adrese Čsl. armády 15, Krnov.
11. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-39339/2019
11. 06. 2019 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - Dražební vyhláška - č.j. 203 Ex 51230/18-28
11. 06. 2019 Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Valenta - Usnesení - dražba č.j.: 196EX 3488/07-355 pův. sp.zn.: 057EX 3488/07
11. 06. 2019 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby - č.j. 203 Ex 33308/09-130
11. 06. 2019 Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola - Usnesení o provedení elektronické dražby - č.j. 030 DD 8/19-4
07. 06. 2019 Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - zveřejnění záměru pachtu/resp. zemědělského pachtu - p.č. 3214/1, k.ú. Krnov Horní Předměstí
06. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Milotice nad Opavou, DTS, náprava dpcz" - č.j. KRNOOV-13670/2019
06. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – část pozemku parc. č. 422/1 (cca 250 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům část jako zahrada (cca 241 m2), část jako pozemek pod dočasnou stavbou (cc
05. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti – části pozemku parc. č. 543/1 (cca 16 m²) v k. ú. Krásné Loučky, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako pozemek pod stavbou dočasného charakteru (zahradní chatka).
05. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – část pozemku parc. č. 3436 (cca 100 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
04. 06. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-38232/2019
04. 06. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti - pozemku parc. č. 173 (cca 21 m²) v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako pozemek pod stavbou trvalého charakteru (garáž).
30. 05. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti – části pozemku parc. č. 1894 (cca 32 m²) v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Způsob využití pozemku jako zahrada.
30. 05. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu a zároveň záměr pronájmu nemovitosti – část pozemku parc. č. 422/1 (cca 3981 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
28. 05. 2019 Krajský úřad MSK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Novostavba výrobního areálu Značky Morava, Brantice - č.j. MSK 14937/2019
28. 05. 2019 Město Krnov zveřejňuje prominutí části nájemného ve výši 50 % za rok 2019 pro subjekt Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zlatá Opavice Krnov, IČ 60802332, jako kompenzaci nově vzniklých výdajů při výstavbě obchvatu města. Celková výše promin
27. 05. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti – části pozemku parc. č. 2101 (cca 22 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako pozemek pod stavbou dočasného charakteru (zahradní chatka a pergola).
27. 05. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti – části pozemku parc. č. 4922 (cca 20 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako pozemek pod stavbou dočasného charakteru (plechová garáž).
24. 05. 2019 Město Krnov - pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Krnova, které se bude konat 5. 6. 2019 v 16:30 hod., v hasičské zbrojnici ul. Partyzánů, Krnov.
24. 05. 2019 Okresní soud v Bruntále - Usnesení o určení data úmrtí - č.j. 25 Nc 881/2019-10
24. 05. 2019 Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj - Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - č.j. SVS/2019/062859-T
22. 05. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Hlavní náměstí 26, byt č. 13, vel. 4+1, v 6. podlaží, včetně balkonu a sklepa.
22. 05. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Hlavní náměstí 20, byt č. 3, vel. 2+1, ve 2. podlaží.

XML