Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – pozemku parc. č. 1695 v k. ú. Krnov- Horní Předměstí, obec Krnov, o výměře cca 949 m2. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
16. 01. 2020 Exekutorský úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis - Dražební vyhláška - č.j.: 139EX 15422/17-071
16. 01. 2020 Exekutorský úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis - Dražební vyhláška - č.j.: 139EX 07098//15-053
15. 01. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na E. Hakena 1, byt č. 8, vel. 1+1, 44,20 m², ve 2.patře, včetně sklepa.
10. 01. 2020 Městský úřad Krnov, odbor výstavby - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
10. 01. 2020 Městský úřad Krnov, odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru zemědělského pachtu - p.č. 422/1, k.ú. Krnov - Horní Předměstí
09. 01. 2020 Městský úřad Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka majetkové správy odboru správy majetku města - na dobu určitou.
09. 01. 2020 Městský úřad Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka majetkové správy (správce budovy bývalého Prioru) odboru správy majetku města Krnova - na dobu neurčitou.
09. 01. 2020 Město Krnov - zřizovatel základních škol - vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst na pozici školní psycholog - pracovní poměr na dobu neurčitou.
09. 01. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Hlavním náměstí 17, byt č. 15, vel. 2+1, 57,75 m², v 6.patře, včetně sklepa.
09. 01. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Hlubčická 44, byt č. 10, vel. 3+1, 74,10 m², ve 2.patře, včetně sklepa.
09. 01. 2020 Exekutorský úřad Plzeň-město, Mgr. Ing. Jiří Prošek - Usnesení o odročení dražebního jednání na  termín 03. 03. 2020 - č.j. 134 EX 13203/17-435
07. 01. 2020 Exekutorský úřad Mělník, JUDr. Roman Chaloupka - Usnesení - dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl nemovitosti - č.j. 031 Ex 1673/14 - 293
06. 01. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu/pronájmu nemovitosti – části pozemku parc. č. 1002 v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, o výměře cca 249 m2. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům.
03. 01. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 10. 1. 2020 od 07:15 do 15:00 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
20. 12. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr pronájmu nemovitosti, parc.č. 1007/7 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí na ilici Smetanův okruh - kamenictví
20. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor školství, kultury a sportu - Schválené dotace v oblasti sportu, kultury a prevence kriminality pro rok 2020 - č.j. KRNOSK-98789/2019
20. 12. 2019 Městský úřad Krnov - odbor výstavby - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby
20. 12. 2019 Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - p.č. 2215, k.ú. Opavské Předměstí
18. 12. 2019 Městský úřad Krnov - odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Ro č. 15 schválené ZM dne 11. 12.2019
18. 12. 2019 Městský úřad Krnov - odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet města Krnova na rok 2020
18. 12. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 16 schválené ZM dne 16. 12. 2019 č.u. 1049/26/RM/2019 - č.j. KRNOEF-98488/2019
18. 12. 2019 Město Krnov - Přehled usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 11. 12. 2019
18. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Krom..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Okresní soud v Bruntále -OPATŘENÍ o veřejném vyhlášení popisu věcí - č.j. 2 T 184/2010-416
18. 12. 2019 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové opatření č. 7/2019 schváleno Správní radou MRK dne 6. 12. 2019, č. usnesení 2/99.
16. 12. 2019 ČSAD Ostrava a.s. - Provoz náhradního autobusového nádraží v Šumperku
16. 12. 2019 Město Krnov - Obecně závazná vyhláška města Krnova č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
16. 12. 2019 Dokument "Krajský úřad MSK, Odb..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Dokument "1.Pohledávková s.r.o...." již není dostupný.
16. 12. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti – části pozemku parc. č. 1368/1 a 1353/1 (cca 140 m2) v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům.
16. 12. 2019 Město Krnov - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
15. 12. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - INFORMACE o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby - Zázemí fotbalového hřiště v obci Úvalno – rekonstrukce a rozšíření kabin, č.j. KRNOOV-96658/2019
15. 12. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti – části pozemku parc. č. 1520 (cca 19 m²) a 1519/1 (cca 30 m2) v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům.
15. 12. 2019 Dokument "Městský úřad Krnov, O..." již není dostupný.
15. 12. 2019 Mikroregion Krnovsko - Schválený rozpočet MRK na rok 2020 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 6. 12. 2019, č. usnesení 6/55.
15. 12. 2019 Mikroregion Krnovsko - Schválený střednědobý výhled rozpočtu MRK na rok 2021 - 2023 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 6. 12. 2019, č. usnesení 6/55.
12. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 12. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Albrechtické 37, byt č. 18, vel. 1+1, 39,41 m², ve 2.patře, včetně sklepa.
11. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
11. 12. 2019 Městský úřad v Krnově, tajemník vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa projektový pracovník odboru strategického rozvoje MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou.
11. 12. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu na dobu neurčitou - Poliklinika "C" na náměstí Hrdinů 7 v Krnově, místnost č. 407.
11. 12. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.
11. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Č.j.: 63920/2019-MZE-16212
10. 12. 2019 Městský úřad Krnov, odbor výstavby - Seznámení s podklady rozhodnutí
10. 12. 2019 Městský úřad Krnov, odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - ul. Ježník, p.č. 5548 - část pozemku
10. 12. 2019 Městský úřad Krnov, odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - ul. Sovova, p.č. 917/4
10. 12. 2019 Městský úřad Krnov, odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - ul. Sovova, p.č. 917/8
10. 12. 2019 Městský úřad Krnov, odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - ul. Hlubčická, p.č. 1298

XML