Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu, parc.č. 1537 (120 m²) v k.ú. Krnov - Horní Předměstí, využití - zahrada a pronájem části pozemku o výměře 5 m², využití - zahradní chatka
02. 07. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu, parc.č. 2081/1 (108 m²) v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, na ulici Na Dolním pastvišti
01. 07. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - INFORMACE o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby - „Přístavba administrativní části Den Braven v Úvalně, parc. č. 2415/5, 2415/30 a st. 441, k.ú. Úvalno“- č.j.KRNOOV-50045/2020
30. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr prodeje nemovitosti - pozemku parc. č. 574 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov o výměře 562 m², pozemek je určen k realizaci stavby pro bydlení - č.j. KRNOSM-50516/2020
30. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - OZNÁMENÍ o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Rodinný dům Brantice, parc.č. 1634/8 - novostavba objektu vč. staveb souvisejících" - č.j. KRNOOV-50873/2020
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
29. 06. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 17. 7. 2020 od 8:30 do 12:00 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
26. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu parc. č. 1691 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov - zahrada a záměr pronájmu pozemku pod stavbou dočasného charakteru parc. č.1691 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov
26. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr pronájmu pozemku pod stavbou trvalého charakteru - garáž, parc. č. 3620 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov
26. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu parc. č. 422/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov - zahrada
26. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu, parc.č. 3383 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí na ulici Vrchlického - zahrada a záměr pronájmu pozemku pod stavbou parc. č. 3384 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov
26. 06. 2020 Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal - Dražební vyhláška - č.j. 081 EX 25171/13-350
25. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu parc. č. 1173/1 k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov - zahrada
25. 06. 2020 Mikroregion Krnovsko - Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2019 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 18. 6. 2020, č. usnesení 4/56
25. 06. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 14. 7. 2020 od 7:15 do 19:15 hodin v části Krnov - Pod Cvilínem a Krnov - Pod Bezručovým vrchem
24. 06. 2020 Městský úřad Krnov - odbor správy majetku - zveřejnění záměru pronájmu prostoru k podnikání
24. 06. 2020 Město Krnov - Oznámení vydání opatření obecné povahy - Územní plán Krnov - Změna č. 4
22. 06. 2020 Krajská veterinární správa MSK - Nařízení státní veterinánrní správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v MSK - č.j. SVS/2020/066996-T
22. 06. 2020 Krajská veterinární správa MSK - Nařízení státní veterinánrní správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v MSK - č.j. SVS/2020/066996-T
22. 06. 2020 Okresní soud v Bruntále - USNESENÍ o určení data smrti - č.j. 25 Nc 881/2020-12, 13 P a Nc 99/2020
19. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Závěrečný účet města Krnova za rok 2019 schválený ZM dne 10. 6. 2020 č.u. 379/11/ZM/2020 - č.j. KRNOEF-47282/2020
19. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 7 schválené RM dne 15. 6. 2020 č.u. 1540/38/RM/2020, č.j. KRNOEF-47259/2020
19. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 6 schválené ZM dne 10. 6. 2020 č.u. 383/11/ZM/2020, č.j. KRNOEF-38660/2020
18. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu, parc.č. 1368/1 (70 m²) v k.ú. Krnov - Opavské Předměstí, obec Krnov, na ulici Vaškova - zahrada
17. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY - "Rodinný dům Brantice, parc.č. 1634/8 - novostavba objektu vč. staveb souvisejících" - č.j. KRNOOV-46367/2020
17. 06. 2020 Město Krnov - Přehled usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 10. 6. 2020
17. 06. 2020 Město Krnov - Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 - O nočním klidu
17. 06. 2020 Město Krnov - Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu, parc.č. 2081/1 (140 m²) v k.ú. Krnov - Opavské Předměstí, ulice Na Dolním pastvišti - zahrada
16. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu, parc.č. 422/1 (199 m²) v k.ú. Krnov - Horní Předměstí na ulici Petrovická - zahrada
16. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na náměstí Minoritů 20, byt č. 16, vel. 1+1, 42,14 m², ve 4.podlaží, vč.sklepa.
16. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu na Hlavním náměstí 43, byt č. 11, vel. 1+0, 25,54 m², ve 3.patře, vč.sklepa.
15. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události - č.j. KRNOEF-45900/2020
15. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - „KRNOV, NO BR 2338, OBNOVA NN, SO 01, SO 02“ - č.j. KRNOOV-45418/2020
15. 06. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3. 7. 2020 od 7:40 do 15:20 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
15. 06. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2. 7. 2020 od 7:40 do 15:20 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
11. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu, parc.č. 1520 (400 m²) a nájmu pozemku (20 m²) v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov - zůsob využití jako zahrada se zahradní chatkou
11. 06. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 29. 6. 2020 od 7:40 do 16:20 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
11. 06. 2020 Městský úřad v Krnově, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta životního prostředí na úseku vodního hospodářství odboru životního prostředí MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou.
08. 06. 2020 Exekutorský úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis - Dražební vyhláška - Č.j. 139EX 00502/10-091 zn. opr. PP/1201000023/KM
08. 06. 2020 Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Karel Urban - Exekuční příkaz - č.j. 97EX 3460/16-13 ev. č. opr.: 4110153786 č.j. ex. soudu: 51 EXE 1758/2016-11
08. 06. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 26. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin v části Krnov - Pod Bezručovým vrchem
08. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr zemědělského pachtu parc. č. 1520 k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Způsob využití pozemku jako zahrada.
05. 06. 2020 Město Krnov zveřejňuje záměr uzavřít dodatky ke smlouvám
05. 06. 2020 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor správy majetku města - Zveřejnění nabídky pronájmu bytu č. 2, Albrechtická 98, vel. 1+1
04. 06. 2020 Městský úřad Bruntál - Veřejná vyhláška - "Oprava silnice II/451 Vrbno p. Pr. - Karlovice II. etapa, nová technologie" prodloužení termínu - č.j. MUBR/35824-20/ima-OŽP-S/RU_3678/2020/ima
04. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-39166/2020
04. 06. 2020 Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a zemědělský - Zahájení zjišťovacího řízení koncepce „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živ. prostředí - č.j. MSK 64539
04. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr pronájmu pozemku pod trvalou stavbou parc. č. 453 k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov - garáž
04. 06. 2020 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Záměr pronájmu prostor k podnikání - budova Polikliniky, vchod "E" na adrese náměstí Hrdinů 9, Krnov - č.j. KRNOSM-42349/2020

XML