Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
17. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Albrechtická 166, byt č. 12
17. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Zveřejnění záměru zemědělského pachtu
17. 04. 2019 Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov - Usnesení č.j. 63 EXE 1182/2016-10
17. 04. 2019 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
16. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy a silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 04. 2019 Cemdest s.r.o. - Oznámení o clonovém odstřelu
15. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Oznámení zahájení územního řízení - "Milotice nad Opavou, DTS, náprava dpcz" - č.j. KRNOOV-26486/2019
15. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí - Rozhodnutí o povolení stavby "Odvedení splaškových vod z kolality Krnov-Ježník" - č.j. KRNOZP-27229/2019
11. 04. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – část pozemku parc. č. 5995/10 (cca 90 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
11. 04. 2019 Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Jaroslav Homola - Dražební vyhláška - 030 EX 1825/04-213
11. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor životního prostředí - Rozhodnutí o povolení stavby "Odvedení splaškových vod z kolality Krnov-Ježník" - č.j. KRNOZP-27229/2019
10. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 5 schválené RM dne 1. 4. 2019, č. u. 349/8 - č.j. KRNOEF-28082/2019
10. 04. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – pozemek parc. č. 947 (cca 82 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
10. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-25520/2019
10. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-26165/2019
09. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - SPC L/52, byt č. 49, vel. 1+1, v 10. podlaží
09. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Hlavní náměstí 10, byt č. 1, vel. 2+1, ve 2. podlaží
08. 04. 2019 Město Krnov - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a území obce a nakládání se stavebním odpadem
08. 04. 2019 Městský úřad Krnov, kancelář tajemníka - Zapisovatelé okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu - č.j. KRNOKT-27555/2019
08. 04. 2019 Městský úřad Krnov, kancelář tajemníka - Volby do Evropského parlamentu - Počet a sídla volebních okrsků - č.j. KRNOKT-27542/2019
05. 04. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti - pozemku parc. č. 1519/1 o výměře 20 m² v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov.
05. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor správy majetku města - Nabídka pronájmu bytu - Štursova 3, byt č. 5, vel. 2+1, ve 2. podlaží
04. 04. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24. 04. 2019 od  07:30 do 17:00 hodin - v lokalitě Pod Bezručovým vrchem
04. 04. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24. 04. 2019 od  07:30 do 17:00 hodin - v lokalitě Pod Cvilínem
04. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor ekonomiky a financí - Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 4 schválené ZM dne 27. 3. 2019, č. u. 120/4 - č.j. KRNOEF-26788/2019
03. 04. 2019 Město Krnov - Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného dne 27. března 2019 - č.j. KRNOMK-26440/2019
03. 04. 2019 Městský úřad Krnově, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka oddělení rozpočtu, daní a poplatků odboru ekonomiky a financí MěÚ v Krnově - pracovní poměr na dobu neurčitou
03. 04. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. KRNODO-26073/2019
01. 04. 2019 Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice - Usnesení o odročení dražebního jendání - č.j. 197 EX 2666/10-69
01. 04. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 17. 04. 2019 od  07:30 do 16:00 hodin - v lokalitě Pod Bezručovým vrchem
01. 04. 2019 ČEZ Distribuce, a.s.- Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 17. 04. 2019 od  07:30 do 16:00 hodin - v lokalitě Pod Cvilínem
01. 04. 2019 Exekutorský úřad Ostrava, JUDr. Vlastimil Porostlý - Usnesení - dražební vyhláška - č.j. 069 ED 10/19-7
01. 04. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – pozemek parc. č. 2050/1 (cca 993 m²) v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako dvůr a ostatní plocha.
01. 04. 2019 Exekutorský úřad Praha 6, JUDr. Juraj Podkonický, Ph. D. - Usnesení - Dražební vyhláška - 067 EX 2767/12-460
01. 04. 2019 Exekutorský úřad Jeseník, Mgr. Alan Havlice - Usnesení o nekonání dražebního jendání - č.j. 197 EX 2392/08-63
01. 04. 2019 Zeměměřický úřad, Praha 8 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území města - č .j. ZÚ-00127/2019-13200
28. 03. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu nemovitosti - pozemku parc. č. 2101 (cca 9 m²) v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako pozemek pod stavbou dočasného charakteru (altán).
27. 03. 2019 Krajský úřad MSK - informace o FIRST RESPONDER
27. 03. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Oznámení o zahájení stavebního řízení - veřejnou vyhláškou - Jesenická 1924/9, Krnov - č.j. KRNOOV-23305/2019
27. 03. 2019 Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha - Usnesení - o odročení dražebního jednání - č.j. 203 Ex 36819/18-59
27. 03. 2019 Exekutorský úřad Ostrava, JUDr. Vlastimil Porostlý - Usnesení - opakované dražební jednání - č.j. 069 ED 06/18-28
26. 03. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – pozemek parc. č. 3262/10 (cca 30 m²) v k. ú. Krnov- Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
26. 03. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – pozemek parc. č. 3625/3 (cca 16 m²) v k. ú. Krnov- Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako pozemek pod trvalou stavbou - garáží.
26. 03. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr zemědělského pachtu – pozemku parc. č. 1669 (cca 1861 m²) v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
26. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal - Dražební vyhláška - 081 EX 06784/13-234
26. 03. 2019 CEMDEST s.r.o. Ostrava - Oznámení o clonovém odstřelu v lomu Kobylí č. 226 - dne 26. 03. 2019 v 10:00 hodin
20. 03. 2019 Město Krnov zveřejňuje záměr pachtu – části pozemku parc. č. 1537 (cca 120 m²) v k. ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov. Pozemek bude užíván k nepodnikatelským účelům jako zahrada.
20. 03. 2019 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - Veřejná vyhláška - Doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lichnov (2015-2019) - č.j. KRNOOV-31766/2019
19. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal - Dražební vyhláška - 081 EX 20293/11-197

XML