Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 08. 2022 Krajský úřad - Moravskoslezský kraj - odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
12. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájení správního řízení
11. 08. 2022 ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060849773
11. 08. 2022 Moravskoslezský kraj - Krajský úřad - odbor dopravy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
10. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájení správního řízení
10. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/45820, I/45, I/57, I/57 (obchvat)
10. 08. 2022 Město Krnov - vedoucí úřadu - Výběrové řízení na referenta přestupkové agendy oddělení přestupků
10. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájení správního řízení
10. 08. 2022 Město Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu prostoru k podnikání o výměře 102,54 m2
10. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Křešová Irena
10. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Křešová Michaela
08. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor organizační - Protokol o provedeném losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí
08. 08. 2022 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci nám. Hrdinů v Krnově
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Tvořme Čakovou společně
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Komunistická strana Čech a Moravy
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-ALTERNATIVA PRO LICHNOV
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-"PRO BRANTICE-PRO RADIM. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO ROZVOJ A PROSPERITU BRANTIC A RADIMI"
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Rozumní společně (RS)
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-KRNOVÁCI
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-ŽENY PRO ÚVALNO 2022
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Občanská demokratická strana
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
06. 08. 2022 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí odd. školství a zdravotnictví odboru sociálního a školství MěÚ Krnov
06. 08. 2022 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa kontrolora odd. kanceláře starosty MěÚ Krnov
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí-Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí-Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
06. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu - "PD Husovo nám.,Krnov"
05. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí - Rozhodnutí ve věci společného územního a stavebního řízení pro stavbu vodního díla "Mušlov V"
05. 08. 2022 Město Krnov,odbor investic a  správy majetku-Nabídka pronájmu bytu č.1,Opavská 45, vel. 3+0
05. 08. 2022 Město Krnov,odbor investic a  správy majetku-záměr pronájmu pozemku p.č.422/1 k.ú. Horní Předměstí, Krnov
04. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci nám. Hrdinů v Krnově
04. 08. 2022 Město Krnov,odbor investic a  správy majetku-záměr pronájmu pozemku
04. 08. 2022 Město Krnov,odbor investic a  správy majetku-záměr pronájmu pozemku
04. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Krnovští patrioti
03. 08. 2022 Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka-usnesení o dražebním jednání
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-OBRAT Občané Brantic a Radimi Trochu jinak
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Spokojený venkov
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Spokojený venkov
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Brantice a Radim společně
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-PRO KRNOV
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Starostové a nezávislí
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Sdružení občanů zdravotně postižených Lichnov
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Dalibor Hanes
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Krasováci spolu
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-PROZMĚNU
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-SNK Evropští demokraté
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Úvalno 2010
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Nezávislí 2022
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Spolu pro Krnov
03. 08. 2022 Městský úřad Krnov,odbor organizační-rozhodnutí o registraci kandidátní listiny-Svoboda a přímá demokracie (SPD)

XML