Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2021 Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M. - Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci, č.j. 142 DC 00041/21-006
02. 08. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, č.j. KRNOOFZ-59625/2021
02. 08. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor organizační - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Krnově, č.j. KRNOOOR-63422/2021
02. 08. 2021 Obec Krasov - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - účetní obce, s nástupem od 1.9.2021
30. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060783104, dne 20. 8. 2021 od 11:00 do 15:00 hodin, část obce Krnov - Pod Cvilínem
30. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 422/1 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-63072/2021
29. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060786873, dne 19. 8. 2021 od 7:40 do 16:20 hodin, část obce Krnov - Pod Bezručovým vrchem
28. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, č.j. KRNOOVZP-62068/2021
28. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1809 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, o výměře ca 424 m², č.j. KRNOOISM-62063/2021
28. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3983/1 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, o výměře ca 1292 m², č.j. KRNOOISM-62056/2021
28. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060782138, dne 17. 8. 2021 od 12:00 do 15:00 hodin, část obce Krnov - Pod Bezručovým vrchem
27. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, č.j. KRNOOFZ-60221/2021
27. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, č.j. KRNOOFZ-60501/2021
27. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, č.j. KRNOOFZ-60567/2021
27. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, č.j. KRNOOFZ-60629/2021
27. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti – pozemku č. 1311 o výměře 60 m² v k. ú. Krásné Loučky, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-61046/2021
27. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr krátkodobého pronájmu nebytových prostor po "bývalé Radniční restauraci", č.j. KRNOOISM-61916/2021
27. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060782136, dne 17. 8. 2021 od 8:00 do 12:00 hodin, část obce Krnov - Pod Bezručovým vrchem
26. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2046 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-61747/2021
26. 07. 2021 Exekutorský úřad Plzeň, Mgr. Martin Tunkl - Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - Č.j. 094 EX 04315/02
26. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060786867, dne 16. 8. 2021 od 7:40 do 16:20 hodin, část obce Krnov - Pod Bezručovým vrchem
26. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3587 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, k umístěné dočasné stavby, č.j. KRNOOISM-61717/2021
26. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - “Dobré srdce Krnova”, č.j. KRNOOVZP-61628/2021
26. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - místní úprava provozu na ul. Žižkova v Krnově, č.j. KRNOOVZP-61254/2021
24. 07. 2021 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Smetanův okruh, Dvořákův okruh, ul. Soukenická, a Hlubčická v Krnově v rámci realizace stavby „Silnice I/5
22. 07. 2021 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
22. 07. 2021 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - p.č. 1807/3 v k. ú. Opavské Předměstí
22. 07. 2021 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - p.č. 5143 v k. ú. Horní Předměstí
22. 07. 2021 Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor - Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci - Č.j. 142 DC 00039/21-007
21. 07. 2021 Městský úřad Krnov - odbor finanční a živnostenský - Veřejná vyhláška
21. 07. 2021 Městský úřad Krnov - odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
20. 07. 2021 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Opětovné zveřejnění nabídky pronájmu bytu č. 7, Hlavní náměstí 21
19. 07. 2021 ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060786607
16. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. KRNOOFZ-59045/2021 remi o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2019, č.j. KRNOOFZ-59080/2021
16. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. KRNOOFZ-58998/2021 remi o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2019, č.j. KRNOOFZ-59025/2021
16. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor finanční a živnostenský - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. KRNOOFZ-58953/2021 remi o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2019, č.j. KRNOOFZ-58969/2021
16. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku číslo 227 o výměře cca 32 m², ostatní plocha, k. ú. Krásné Loučky, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-58928/2021
16. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - Záměr uzavření dodatku číslo 1 „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnického práva k nemovitostem" ze dne 29. 10. 2020, č.j. KRNOOISM-58900/2021
15. 07. 2021 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta majetkové správy - energetika odboru investic a správy majetku MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou, č.j. KRNOTAJ-58748/2021
15. 07. 2021 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy č. 460/2021
15. 07. 2021 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - vyhlašuje záměr podnájmu volných prostor na zimním stadionu
15. 07. 2021 Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - vyhlašuje záměr podnájmu volných prostor na zimním stadionu
14. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060784508, dne 4. 8. 2021 od 7:30 do 12:30 hodin, část obce Krnov - Pod Bezručovým vrchem
14. 07. 2021 ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060784624, dne 4. 8. 2021 od 7:30 do 17:30 hodin, část obce Krnov - Pod Bezručovým vrchem
13. 07. 2021 Městský úřad Bruntál - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - změna – prodloužení termínu: od 17. 07. 2021 do 27. 07. 2021, č.j. MUBR/47549-21/Liš - OŽP- 280/P/DZ_2664/2021/Liš
09. 07. 2021 Krajský úřad MSK - STANOVISKO - „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044“, č.j. KRNOOVZP-55948/2021
08. 07. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Olom..." již není dostupný.
07. 07. 2021 Mikroregion Krnovsko - Závěrečný účet za rok 2020 sestavený ke dni 31.12.2020
07. 07. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3817 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, o výměře ca 500 m², účelem je zahrada, č.j. KRNOOISM-56147/2021
07. 07. 2021 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího oddělení informatiky MěÚ v Krnově - na dobu neurčitou, č.j. KRNOTAJ-56125/2021

XML