Město Krnov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://krnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov

Datová schránka: ndgbdc9
E-mail: epodatelna@mukrnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti – pozemku č. 443 o výměře 19 m² v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-40659/2021
17. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje nemovitosti – pozemku č. 1915/176 o výměře 4 m² v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-40651/2021
17. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr úpravy měsíčního nájemného - snížení ve výši 60 % po dobu 6 měsíců a to v období červenec až prosinec 2021, č.j. KRNOOISM-40481/2021
17. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Sdělení o postoupení námitky systémové podjatosti - uplatněných v rámci územního řízení jako navazujícího řízení ve věci umístění stavby nazvané „I/45 Nové Heřminovy - Zátor, I. etapa“
17. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů, č.j. KRNOOVZP-53443/2020
14. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr změny slevy ve výši 50 % tj. 3192 Kč za měsíc listopad 2020 v prostoru k podnikání na adrese Hlavní náměstí 100/33, 794 01 Krnov, č.j. KRNOOISM-40421/2021
14. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov vyhlašuje záměr pronájmu kancelářských prostor k podnikání na adrese Hlavní náměstí 1B v Krnově, č.j. KRNOOISM-40411/2021
12. 05. 2021 Město Krnov - Přehled usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova ze dne 14. 4. 2021
12. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části parcely č. 36/2 v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-38996/2021
12. 05. 2021 Exekutorský úřad Plzeň, Mgr. Martin Tunkl - Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - Č.j. 094 EX 00131/12
11. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu pozemků parc. č. 591 o výměře 177m² a parc. č. 592/2 o výměře 228m², obě parcely vedené v k. ú. Krásné Loučky, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-38556/2021
11. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. KRNOOVZP-38363/2021
11. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ Opatření Zátor –Loučky, OHO, dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor- Loučky“, č.j. KRNOOVZP-38408/2021
11. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ Opatření Zátor –Loučky, OHO, dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor- Loučky“, č.j. KRNOOVZP-38408/2021
11. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Oznámení o zahájení územního řízení jako navazujícího řízení a seznámení s podklady rozhodnutí „Opatření Zátor-Loučky, OHO, dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky“
11. 05. 2021 Město Krnov, odbor investic a správy majetku - zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č.3910 k.ú. Horní předměstí
10. 05. 2021 Město Krnov, odbor investic a správy majetku - zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č.4008 k.ú. Horní předměstí
10. 05. 2021 Město Krnov, odbor investic a správy majetku - zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 946 k.ú. Horní předměstí
10. 05. 2021 Město Krnov, odbor investic a správy majetku - zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č.1809 k.ú. Horní předměstí
06. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - ROZHODNUTÍ - „Odkanalizování obcí Čaková, Zátor, Brantice, SO-02.1 Kanalizace Zátor – kmenová stoka“, č.j. KRNOOVZP-37565/2021
05. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - Město Krnov zveřejňuje byt č. 8, Sv. Ducha 4, vel. 1+2, 55,01 m² (včetně sklepa a balkónu), 5. podlaží, KRNOOISM-36454/2021
05. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - Město Krnov zveřejňuje byt č. 10, Albrechtická 162, vel. 1+1, 43,80 m² vč. sklepa, 3. podlaží, č.j. KRNOOISM-36453/2021
05. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - Město Krnov zveřejňuje byt č. 9, Albrechtická 156, vel. 1+1, 40,70 m² vč. sklepa, 3. podlaží, č.j. KRNOOISM-35910/2021
05. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o doručení návrhu Změny č. 3 ÚP Hošťálkovy a o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Hošťálkovy, č.j. KRNOOVZP-33610/2021
05. 05. 2021 Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - č.j.: 169EX 9941/15-142
05. 05. 2021 Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Lucie Valentová - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - č.j.: 169EX 9941/15-141
04. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Oznámení zahájení územního řízení - „výstavba části domovních přípojek umístěných na veřejném prostranství v rámci stavby Splašková kanalizace Ježník – II. Etapa", č.j. KRNOOVZP-36543/2021
04. 05. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Oznámení zahájení společného řízení - Stavební úpravy a přístavba bytového domu SPC H 444/41, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, č.j. KRNOOVZP-34983/2021
04. 05. 2021 Krajská veterinární správa pro MSK - NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, č.j. SVS/2021/053933-T
03. 05. 2021 Krajská veterinární správa pro MSK - NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, č.j. SVS/2021/047800-T
03. 05. 2021 Exekutorský úřad Šumperk, Mgr. Marcel Kubis - Usnesení o nařízení dalšího (II.) elektronického dražebního jednání, Č.j. 139EX 00502/10-111 zn. opr. PP/1201000023/KM
30. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5605 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, s výměrou 500 m², č.j. KRNOOISM-35706/2021
30. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje části pozemku č. 3122/88 o výměře cca 22 m² a části pozemku č. 3122/42 o výměře cca 30 m² v k. ú. Krnov - Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-35592/2021
30. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje částí pozemku č. 1915/102 o celkové výměře cca 60 m² v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-35585/2021
30. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr prodeje pozemku č. 4960 o výměře 18 m² v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov, č.j. KRNOOISM-35577/2021
29. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, chodníky na ul. Pod Ježníkem a na ul. Ježnická, č.j. KRNOOVZP-35043/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku, č.j. KRNOOISM-34804/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku, č.j. KRNOOISM-34786/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu pozemku pod stavbou, č.j. KRNOOISM-34738/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu k části pozemku, č.j. KRNOOISM-34513/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - Město Krnov zveřejňuje záměr výpůjčky nemovité věci, č.j. KRNOOISM-34190/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor organizační - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, č.j. KRNOOOR-30271/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor organizační - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - Za lepší život a budoucnost v Krasově, č.j. KRNOOOR-29570/2021
28. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor organizační - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany ,,KRASOVÁCI SPOLU“, č.j. KRNOOOR-27937/2021
28. 04. 2021 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové opatření č. 1/2021 schváleno Správní radou MRK dne 14. 4. 2021, č. usnesení 2/108.
28. 04. 2021 Dokument "Úřad městského obvodu..." již není dostupný.
28. 04. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
27. 04. 2021 Město Krnov, vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka - kurátora pro mládež oddělení sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálního a školství MěÚ Krnov - na dobu určitou
27. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - Město Krnov zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 422/1 v k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, o výměře ca 12m² - pergola, č.j. KRNOOISM-34345/2021
27. 04. 2021 Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje pozemku číslo 4964 o výměře 17 m² v katastrální území Krnov – Horní Předměstí, obec Krnov - garáž, č.j. KRNOOISM-34238/2021

XML