Obec Lučina

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://lucina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lučina
Lučina 1
739 39 Lučina

Datová schránka: h7ub39u
E-mail: epodatelna.lucina@seznam.cz, obec@lucina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 08. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí
03. 08. 2019 Nařízení Statutárního města Frýdku-Místku č. 2/2019
31. 07. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí
16. 07. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
16. 07. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
16. 07. 2019 Záměr obce smluvně zřídit právo stavby
16. 07. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
16. 07. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
16. 07. 2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
21. 06. 2019 Nařízení Statutárního města Frýdku-Místku č. 2/2019
19. 06. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
13. 06. 2019 Opis výsledků voleb do Evropského parlamentu
13. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
12. 06. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
12. 06. 2019 Záměr obce smluvně zřídit právo stavby
01. 06. 2019 Monitorovací kalendář koupací sezona 2019 jako opatření obecné povahy
31. 05. 2019 Porovnání všech položek výpoštu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
30. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - počet členů okrskové komise
30. 05. 2019 Volby do EU - Informace pro občany jiných členský států EU - Žádost o zápis do seznamu voličů
30. 05. 2019 Volby do EU - Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
30. 05. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
30. 05. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
30. 05. 2019 Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí
30. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
30. 05. 2019 Opis výsledků voleb do Evropského parlamentu
24. 05. 2019 Oznámení o výběrovém řízení
15. 05. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce chodníků kolem řadových domů Lučina"
15. 05. 2019 Výzva k podání nabídky - "Prodloužení vodovodu v obci Lučina - lokalita za Mostařem"
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - pověření k výkonu funkce odborného lesního hospodáře
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby "Lučina dostavba kanalizace, lokalita ČOV - hráz, 1. etapa"
15. 05. 2019 Monitorovací kalendář - koupací sezóna 2019 jako opatření obecné povahy
15. 05. 2019 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od některých ustanovení lesního zákona
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - ochrana životního prostředí
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2019
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné - povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
15. 05. 2019 Návrh rozpočtu obce Lučina na rok 2019
15. 05. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení "Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice, obec Soběšovice"
15. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Oznámení o pořádání školního plesu
15. 05. 2019 Oznámení o konání hasičského plesu
15. 05. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
15. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
15. 05. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
15. 05. 2019 Záměr Obce Lučina pronajmout sportovní areál minigolfu
15. 05. 2019 Pozvání na akci Moravskoslezského kraje s názvem "Spolu ruku v ruce"
15. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
15. 05. 2019 Nabídka k pronájmu - nebytové prostory (sklepní prostory)
15. 05. 2019 Nabídka pronájmu - nebytové prostory
15. 05. 2019 Nabídka pronájmu - nebytové prostory (kancelář)

XML