Obec Lučina

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://lucina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lučina
Lučina 1
739 39 Lučina

Datová schránka: h7ub39u
E-mail: epodatelna.lucina@seznam.cz, obec@lucina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 10. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
04. 10. 2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
04. 10. 2022 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
04. 10. 2022 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
04. 10. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
02. 10. 2022 Volby do Senátu Parlamentu ČR - Opis výsledku hlasování v okrsku - II. kolo
30. 09. 2022 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu "Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice - Dolní Domaslavice"
30. 09. 2022 Opatření obecné povahy_dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
28. 09. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně činností za účelem vyřízení příslušných povolení pro stavbu "Modernizace objektu Dolina v areálu Kempu Lučina"
27. 09. 2022 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich podpis, počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebný počet podpisů na peticích
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Lučina
25. 09. 2022 Volby do Senátu Parlamentu ČR - Opis výsledku hlasování v okrsku
25. 09. 2022 Volby do zastupitelstva Obce Lučina - Opis výsledku hlasování v okrsku
16. 09. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.09.2022
13. 09. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně činností za účelem vyřízení příslušných povolení pro stavbu "Modernizace objektu Dolina v areálu Kempu Lučina"
09. 09. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně činností za účelem vyřízení příslušných povolení pro stavbu "Modernizace objektu Dolina v areálu Kempu Lučina"
08. 09. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 14.09.2022
08. 09. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 14.9.2022
06. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb
31. 08. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně činností za účelem vyřízení příslušných povolení pro stavbu_Modernizace objektu Dolina v areálu Kempu Lučina"
29. 08. 2022 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
29. 08. 2022 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
26. 08. 2022 Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
25. 08. 2022 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
10. 08. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace_Přístavba nového pavilónu mateřské školy v obci Lučina
09. 08. 2022 Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
08. 08. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně činností za účelem vyřízení příslušných povolení pro stavbu_Modernizace objektu Dolina v areálu Kempu Lučina"
08. 08. 2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
08. 08. 2022 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
22. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19. 07. 2022 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
15. 07. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace_Přístavba nového pavilónu mateřské školy v obci Lučina
13. 07. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Oprava místních komunikací v obci Lučina - lokalita 2. ulice
13. 07. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Rozšíření kanalizace v obci Lučina - lokalita 1 a 2 (za pekárnou, k domu č.p. 471)
30. 06. 2022 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich podpis, počet členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebný počet podpisů na peticích
27. 06. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Rozšíření kanalizace v obci Lučina - lokalita 1 a 2 (za pekárnou, k domu č.p. 471)
24. 06. 2022 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Oprava místních komunikací v obci Lučina - lokalita 2. ulice
24. 06. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lučina na období 2023 - 2025
24. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Obec Lučina
24. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.06.2022
23. 06. 2022 Vyhlášení záměru Obce Lučina o prodeji části pozemku parc.č. 442/26, k.ú. Lučina
19. 06. 2022 Veřejná vyhláška_Rozšíření chodníků v obci Lučina
16. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.06.2022
15. 06. 2022 Nová Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování architektonické studie využití pozemku u areálu školy v obci Lučina
15. 06. 2022 Oznámení o zrušení VZ_Zpracování architektonické studie využití pozemku u areálu školy
15. 06. 2022 Nabídka pronájmu nebytových prostor Obce Lučina - ordinace praktického lékaře
15. 06. 2022 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška_Rozšíření chodníků v obci Lučina
02. 06. 2022 Vyhlášení záměru Obce Lučina o prodeji části pozemku parc.č. 442/26, k.ú. Lučina
31. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

XML