Obec Lučina

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://lucina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lučina
Lučina 1
739 39 Lučina

Datová schránka: h7ub39u
E-mail: epodatelna.lucina@seznam.cz, obec@lucina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
09. 05. 2021 Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci
06. 05. 2021 Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář-koupací sezóna 2021
06. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
05. 05. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti pro stavbu "Občerstvení a sociální zázemí na pláži v obci Lučina"
29. 04. 2021 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu nazvanou "Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice, obec Soběšovice"
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška
20. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy
17. 04. 2021 Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář-koupací sezóna 2021
15. 04. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti pro stavbu "Občerstvení a sociální zázemí na pláži v obci Lučina"
15. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Lučina
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy
09. 04. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti pro stavbu "Občerstvení a sociální zázemí na pláži v obci Lučina"
07. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
02. 04. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 31.03.2021
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška-monitorovací kalendář-koupací sezóna 2021
26. 03. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku_Zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti pro stavbu "Občerstvení a sociální zázemí na pláži v obci Lučina"
24. 03. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 31.03.2021
04. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o n..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
02. 03. 2021 Veřejná vyhláška_Rozhodnutí o schválení kanalizačního řadu
26. 02. 2021 Návrh rozpočtu obce Lučina na rok 2021
26. 02. 2021 Oznámení o výběrovém řízení - účetní obce
26. 02. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 24.02.2021
18. 02. 2021 Veřejná vyhláška_Rozhodnutí
17. 02. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 24.02.2021
13. 02. 2021 Usnesení soudního exekutora - 142 EX 00595/20-096
11. 02. 2021 Veřejná vyhláška_Rozhodnutí o schválení kanalizačního řadu
10. 02. 2021 Oznámení o výběrovém řízení - účetní obce
10. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
09. 02. 2021 Návrh rozpočtu obce Lučina na rok 2021
08. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
05. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - Kanalizační řad splaškové kanalizace obce Lučina
03. 02. 2021 Veřejná vyhláška_Rozhodnutí
29. 01. 2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR MSK
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - Kanalizační řad splaškové kanalizace obce Lučina
13. 01. 2021 Usnesení soudního exekutora - 142 EX 00595/20-096
12. 01. 2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR MSK
12. 01. 2021 Usnesení soudního exekutora
22. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
16. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
16. 12. 2020 Oznámení o výběrovém řízení - účetní obce
11. 12. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 09.12.2020
10. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
04. 12. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
02. 12. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 09.12.2020
01. 12. 2020 Sbírka zákonů ČR - Usnesení Vlády ČR
01. 12. 2020 Mimořádné opatření č. 28/2020 Krajské hygienické stanice MSK
27. 11. 2020 Oznámení o výběrovém řízení - účetní obce

XML