Město Litvínov

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://mulitvinov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litvínov
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Datová schránka: 8tybqzk
E-mail: info@mulitvinov.cz, podatelna@mulitvinov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Exekutorský úřad Most - Dražební vyhláška č. j.: 130 EX 639/10-100/E 1
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška č. j.: 134 EX 07033/16 - 375
16. 09. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - město - Dražební vyhláška Č.j. 094 EX 01103/04 pro elektronickou dražbu
12. 09. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2583/12 v k.ú. Horní Litvínov
12. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení dle přiložených situací
10. 09. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP
10. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání Helena Fisenková, nar. 27.04.1964
09. 09. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP/P v místě: ulice Bezručova u čp. 1710 v Litvínově
05. 09. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP/P
05. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v rámci akce: „Svatomichaelská slavnost 28.09.2019 “
03. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení dle přiložených situací a schéma
02. 09. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa
02. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení dle přiložených situací a schémat dopravního značení
02. 09. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa
02. 09. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení dvou nových vyhrazených parkovacích míst
30. 08. 2019 Zveřejnění záměru výpůjčky části nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti čp. 2084, které jsou součástí pozemku p. č. 2867 vše v k. ú. Horní Litvínov
30. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků par. č. 577/147 v k. ú. Janov u Litvínova
30. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodeje pozemků st. pč. 245 a části par. č. 190/2, vše v k. ú. Janov u Litvínova
30. 08. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
30. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení dle přiložené situace
30. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
30. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
28. 08. 2019 Zveřejnění záměru směny pozemku části par. č. 2185/22 za pozemek části par. č. 2185/1, vše v k. ú. Horní Litvínov
28. 08. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP
28. 08. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení tří nových vyhrazených parkovacích míst
28. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Rako..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
26. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Cheb..." již není dostupný.
24. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Rako..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Rako..." již není dostupný.
23. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Rako..." již není dostupný.
22. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
22. 08. 2019 Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
20. 08. 2019 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa
19. 08. 2019 Záměr pronájmu pozemku části par. č. 525/32 trvalý travní porost o výměře 1.121m² v k. ú. Hamr u Litvínova, za účelem zázemí k vlastní nemovitosti a zahrádkářské činnosti.
19. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.
17. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
16. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení
15. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
09. 08. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku části par.č. 2256/1 v k.ú. Horní Litvínov
09. 08. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku části par.č. 577/165, části par.č. 577/169 a části par.č. 577/175 vše v katastrálním území Janov u Litvínova
09. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení
08. 08. 2019 Zveřejnění záměru k umístění a vyznačení dopravního značení dle přiložené situace dopravního značení ze dne 11/2016
08. 08. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy ev. č. KT/7849/14 (OS 100/MO) ze dne 30.08.2012
07. 08. 2019 Dokument "Finanční úřad pro Úst..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Dokument "Finanční úřad pro Úst..." již není dostupný.

XML