Město Litvínov

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://mulitvinov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litvínov
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Datová schránka: 8tybqzk
E-mail: info@mulitvinov.cz, podatelna@mulitvinov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2020 Oznámení o uložení písemností pro adresáta: Bauer Pavel
27. 05. 2020 Oznámení o uložení písemností pro adresáta Patrik Holub
27. 05. 2020 Opatření obecné povahy, dočasné znovu zavedení ochrany vnitřní hranice ČR od 26.5. do 13.6.2020
27. 05. 2020 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Horní Litvínov, za účelem přičlenění k vlastní nemovitosti
23. 05. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby na stavbu s názvem: Zipline Klíny, Klíny, Rašov
22. 05. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Holub Patrik, nar. 1995
22. 05. 2020 Oznámení o uložení písemností - spis. zn.: 281/2020/CIK
22. 05. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Nemazal Tomáš, nar. 1989
22. 05. 2020 Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby - Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o., IČO 05854431, Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha-Nové Město
22. 05. 2020 Exekutorský úřad Praha 7 - Dražební vyhláška č. j.: 063 EX 1904/16-591/dr.
19. 05. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Hrůšová Jana, nar. 1984
19. 05. 2020 Usnesení o zastavení společného územního a stavebního řízení ve věci stavby s názvem: REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V AREÁLU GARÁŽÍ na pozemku č. 67/1, 12, 13, 21, 24, 27, 44, 47, k.ú. Meziboří u Litvínova
19. 05. 2020 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška č. j.: 203 Ex 24921/17-63
17. 05. 2020 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP
16. 05. 2020 Exekutorský úřad Brno-město - Dražební vyhláška č. j.: 030 EX 1484/15-200
14. 05. 2020 Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška č. j.: 139EX 11660/13-108
12. 05. 2020 Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Michal Šic, nar. 04.12.1981, Kpt. Jaroše 92/52, 434 01 Most
12. 05. 2020 Exekutorský úřad Praha 6 - Dražební vyhláška č. j.: 067 EX 17294/19-66
12. 05. 2020 Závěrečný účet města Litvínova včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
12. 05. 2020 Schválení umístění dopravního značení z důvodu zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa
12. 05. 2020 Schválení umístění svislého dopravního značení z důvodu provedení úprav dopravního značení v uvedené lokalitě
09. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
09. 05. 2020 Státní fond rozvoje bydlení - Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Koldům v Litvínově
09. 05. 2020 Informace o projektu - Demolice bytového domu č.p. 271 – 276, ul. Gluckova, Litvínov, Janov
09. 05. 2020 Zveřejnění záměru k umístění svislého dopravního značení z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
09. 05. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu rekonstrukce násypů a propustků na železniční trati a výjezdů vozidel ze stavby, v rámci rozsáhlé akce „Elektr
06. 05. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Program poskytování návratných finančních výpomocí ke kotlíkovým dotacím v Litvínově
06. 05. 2020 Dopad novely zákona o místních poplatcích
06. 05. 2020 Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
06. 05. 2020 Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
06. 05. 2020 Oznámení zahájení řízení ve věci vydání podstatné změny č. 53 integrovaného povolení pro zařízení „Jednotka Energetické služby“ společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
06. 05. 2020 Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Litvínov a vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území
06. 05. 2020 Pokyny pro veřejnost v souvislosti se změnou režimu činnosti úřadu ode dne 20. 04. 2020
06. 05. 2020 Upozornění pro snoubence
06. 05. 2020 Doplňující informace k režimu omezení činnosti Městského úřadu Litvínov
06. 05. 2020 Výroční zpráva města Litvínova za rok 2019
06. 05. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku části par. č. 840/1 v k. ú. Chudeřín u Litvínova
06. 05. 2020 Pohotovostní služby pro objekty v majetku města Litvínov pro rok 2020
06. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí o stavební..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Monika Pešková, nar. 04.12.1975, Býčkovice 110, 412 01 Býčkovice
06. 05. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Zahájení územního říz..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Rako..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Rako..." již není dostupný.

XML