Město Litvínov

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://mulitvinov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litvínov
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Datová schránka: 8tybqzk
E-mail: info@mulitvinov.cz, podatelna@mulitvinov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Oznámení o přerušení řízení o odstranění stavby - Nepovolené stavby na zahrádce v kolonii - ČZS ZO PAVEL I., Horní Litvínov
18. 09. 2020 Exekutorský úřad v Rokycanech - Dražební vyhláška č. j.: 168 EX 583/19-28
17. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti Krčil Jakub, nar. 1985
16. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti čj.: MELT/63351/2020
16. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Kretek Petr, nar. 1976
16. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Ondrej Kocúr, nar. 06.11.1970, Kopistská 225, 435 42 Litvínov-Janov
14. 09. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemků částí par. č. 2787/13, par. č. 2787/11, par. č. 2787/1, par. č. 2787/17 a par. č. 2786 vše v k. ú. Horní Litvínov
11. 09. 2020 Oznámení o uložení písemnosti
09. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově
09. 09. 2020 Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška č.j. 108 EX 00309/11 o elektronické dražbě
02. 09. 2020 Oznámení o konání výběrového řízení na pronájem volné bytové jednotky: Podkrušnohorská č. p. 1594, č. bytu 2, 1. podlaží , velikost: 3+kk.
02. 09. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
01. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Severní energetická a.s., IČO 28677986, Václava Řezáče 315, 434 01 Most
01. 09. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
31. 08. 2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 569/1 v k. ú. Hamr u Litvínova
31. 08. 2020 Oznámení vlastníkům lesů
31. 08. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Soko..." již není dostupný.
28. 08. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Vít Faust, nar. 09.01.1983, Tylova 2078, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j.: MELT/56279/2020/OŽP/DOK
18. 08. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku par.č. 675/32 v k.ú. Hamr u Litvínova
18. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - Petr Kaláb, nar. 27.11.1968, Tržní 402, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov
14. 08. 2020 Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy č. KT/9969/18
13. 08. 2020 Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Meziboří
13. 08. 2020 Veřejné ústní jednání - Lukáš Novák, DiS., nar. 23.03.1985, Konstantina Biebla 2369/39, 434 01 Most, Eva Nováková, DiS., nar. 22.01.1993, Konstantina Biebla 2369/39, 434 01 Most
13. 08. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku části par.č. 788/10 v k.ú. Janov u Litvínova
13. 08. 2020 Zveřejnění záměru uzavření dodatku k Nájemní smlouvě č. 3/2006 ze dne 31.5.2006
13. 08. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku části par.č. 2402/47 v k.ú. Horní Litvínov
11. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
06. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
06. 08. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Ústí..." již není dostupný.
05. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
05. 08. 2020 Veřejná vyhláška - „Stanovení záplavového území vodního toku Poustevnický potok ř. km 0,000 – 1,615“
03. 08. 2020 Záměr změny doby platnosti nájemní smlouvy ev. č. KT/8347/15 na dobu určitou do 31.12.2030
01. 08. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
30. 07. 2020 Oznámení závěru zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“
29. 07. 2020 Záměr změny doby platnosti nájemní smlouvy ev. č. KT/8348/15 na dobu určitou do 31.12.2030
28. 07. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 07. 2020 Mimořádná opatření MZDR 15757, MZDR 20588 pro celou ČR - zákaz a omezení hromadných akcí
24. 07. 2020 Mimořádné opatření KHS Ústí nad Labem - zákaz pobytu a pohybu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb bez prostředků ochrany dýchacích cest - účinnost od 07:00 h dne 24.7.2020
23. 07. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 07. 2020 Dokument "Rozhodnutí o stavební..." již není dostupný.
23. 07. 2020 Dokument "Rozhodnutí o stavební..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Zastupitelstvo Ústeckého kraje - Opatření obecné povahy - „2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ (2aZÚR ÚK)
22. 07. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Trut..." již není dostupný.
21. 07. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.

XML