Město Litvínov

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://mulitvinov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litvínov
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Datová schránka: 8tybqzk
E-mail: info@mulitvinov.cz, podatelna@mulitvinov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti.
22. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti: Demeter M., nar. 1979.
22. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti: Vilímek J., nar. 1951.
22. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti: Kiss T. nar. 1976, Klimaj O. nar. 1952, Kocánová M. nar. 1946, Tokár P. nar. 1991, Tokárová S. nar. 1976, Tomanová P. nar. 1966.
22. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti: Lišková K., nar. 1984.
22. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti: Moravcová A., nar. 1949.
22. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti: Vaněk Jakub, nar. 1988.
22. 07. 2021 Vítání občánků - Litvínov, v sobotu 4. září 2021 v obřadní síni zámku Valdštejnů.
22. 07. 2021 Oznámení: Zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením "Výstavba rodinného domu na pozemku parc.č. 13/7 v Chudeříně".
20. 07. 2021 Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
20. 07. 2021 Opatření obecné povahy: Schválení umístění přechodného dopravního značení u parkoviště v ulici Školní na čp. 2138 v Litvínově
20. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti: Vančurová Klára, nar. 1993
20. 07. 2021 Záměr pronájmu pozemku par. č. 176/3 k.ú. Křížatky za účelem přičlenění k vlastní nemovitosti na pozemku par. č. 50/5 k.ú. Křížatky.
20. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku par. č. 181/1, par. č. 182, parc. č. 210/1, par. č. 211/1 a par. č. 700/3 k.ú. Louka u Litvínova.
20. 07. 2021 Záměr pronájmu pozemku části par. č. 788/9 k.ú. Janov u Litvínova za účelem zahrádkářské činnosti.
20. 07. 2021 Záměr pronájmu pozemku části par.č. 444/13 k.ú. Hamr u Litvínova za účelem přičlenění k vlastní nemovitosti na pozemku par. č. 626/3 k.ú. Hamr u Litvínova.
15. 07. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
13. 07. 2021 SMLOUVA o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomoci ke kotlíkovým dotacím v Litvínově č. KT/11614/21
13. 07. 2021 Dokument "Usnesení k záměru "Dř..." již není dostupný.
13. 07. 2021 Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí - Dřevěný přístřešek k bytu Ukrajinská 883, Litvínov
13. 07. 2021 Krajský úřad Ústeckého kraje - Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci I/27.
13. 07. 2021 Opatření obecné povahy: Umístění a vyznačení vyhrazeného parkovičtě na místní komunikaci II. třídy č. 8b Mostecká v Litvínově.
12. 07. 2021 Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Litvínov konané dne 24.06.2021
11. 07. 2021 Usnesení z 73. jednání Rady města Litvínov konané dne 30.06.2021
09. 07. 2021 Dokument "Usnesení 220 EX 5776/..." již není dostupný.
09. 07. 2021 Opatření obecné povahy: Umístění dopravního značení na místní komunikaci ul. Ladova v Litvínově.
03. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k umístění dopravního značení ba místní komunikaci III. třídy č. 25c ulice Nad parkem u čp. 384 na Meziboří.
02. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k umístění dopravního značení ba místní komunikaci III. třídy č. 13c ulice Okružní za čp. 131 na Meziboří.
01. 07. 2021 Dokument "Usnesení č.j. 124 EX ..." již není dostupný.
01. 07. 2021 Dokument "Usnesení o přerušení ..." již není dostupný.
01. 07. 2021 Opatření obecné povahy: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ul. Sukova a U Autodílen v Litvínově.
29. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
29. 06. 2021 Výzva k odstranění opuštěného vozidla: Opel Zafira, barva červená.
29. 06. 2021 Dokument "Oznámení: Zahájení sp..." již není dostupný.
28. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 06. 2021 Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a osázení přechodného dopravního značení na silnici č. III/2564 ulice Mezibořská mezi městy Litvínov - Meziboří.
25. 06. 2021 Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích U Zámeckého parku v Litvínově.
25. 06. 2021 Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi č.p. 16 a čp. 9 místní komunikace III. třídy č. 48c Skalní v Litvínově.
23. 06. 2021 Dokument "Usnesení č.j. 167 EX ..." již není dostupný.
23. 06. 2021 Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - chodníky Valdštejnská před č.p. 2127 v Litvínově.
23. 06. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k záměru umístění dopravního značení na místní komunikaci III. třídy č. 69c Podkrušnohorská - hotel v Litvínově.
23. 06. 2021 Zahájení územního řízení a pozvání k ustnímu jednání: "MO 020 169 Litvínov, Janáčkova, Martinů – rekonstrukce vodovodu (přeložka)"
22. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 06. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasné osazení dopravního značení - chodníky Valdštejnská a Ruská
17. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
17. 06. 2021 Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého - veřejná vyhláška o nařízení ústního jednání o zrušení dobývacího prostoru Most
17. 06. 2021 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení v ulici nám. 8. května na Meziboří
17. 06. 2021 Schválení umístění dopravního značení na parkoviti v ulici Bezrušova nad čp. 1708
17. 06. 2021 Schválení umístění a vyznačení dopravního značení na místní komunikaci Vančurova v Litvínově

XML