Město Litvínov

Město, městys, obec, MČ
Okres Most

http://mulitvinov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Litvínov
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Datová schránka: 8tybqzk
E-mail: info@mulitvinov.cz, podatelna@mulitvinov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2020 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení nového vyhrazeného parkovacího místa
28. 01. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - Tomeš Jiří, nar.1976
27. 01. 2020 Oznámení o uložení písemosti pro adresáta: Daniela Aubrechtová, nar. 1969
27. 01. 2020 Záměr změny doby platnosti nájemní smlouvy ev. č. KT/8297/15
27. 01. 2020 Záměr k umístění dopravního značení v místě: místní komunikace II. třídy č. 6b ulice Hornická u čp. 106 na Meziboří
27. 01. 2020 Záměr k umístění dopravního značení v místě: místní komunikace II. třídy č. 7b ulice J. A. Komenského u čp. 324 na Meziboří
27. 01. 2020 KÚ Ústeckého kraje - Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 27-011 v Litvínově
24. 01. 2020 Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č. KT/10555/19
23. 01. 2020 Zveřejnění záměru k umístění dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro potřeby provozovny JablečnýServis.cz
22. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek
22. 01. 2020 Zveřejnění záměru k umístění vodorovného dopravního značení z důvodu zajištění bezproblémového výjezdu vozidel dobrovolných hasičů z garáže
20. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
20. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Horní Litvínov, za účelem výstavby garáže, případně umístění montované garáže.
20. 01. 2020 Záměr změny doby platnosti nájemní smlouvy ev. č. KT/8606/15
20. 01. 2020 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Horní Litvínov, za účelem přičlenění k vlastní nemovitosti a za účelem vybudování odstavné plochy pro osobní automobily a čističky odpadních vod.
20. 01. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - GSM - R Ústí nad Labem - Chomutov
17. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Šump..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Oznámení o zahájení společného územního s stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Ústecký kraj, IČO 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
16. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
16. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí o stavební..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Tepl..." již není dostupný.
14. 01. 2020 Oznámení o zahájení územního jednání a pozvání k ústnímu jednání - Zuzana Vítková, nar. 01.11.1962, U Věžových domů 2940/2, 434 01 Most
14. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
13. 01. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku části par.č. 2806 v k.ú. Horní Litvínov
13. 01. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor stavební úřad - Povolení na stavbu nazvanou: "VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda"
13. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí o dodatečn..." již není dostupný.
13. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
13. 01. 2020 Schválení umístění vodorovného dopravního značení z důvodu zajištění bezproblémového svozu odpadů
10. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Schválení umístění přechodného dopravního značení či zařízení dle přiložených a odsouhlasených situací a schémat dopravního značení č. B/2, B/3 z důvodu stavebních prací – pokládky kabelů VN a NN
09. 01. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu pokračování stavebních prací
09. 01. 2020 Dokument "EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLAD..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Schválení umístění dopravního značení z důvodu omezení parkování vozidel po levé straně komunikace během probíhajících stavebních prací
08. 01. 2020 Informace o vítání občánků v Litvínově
08. 01. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
07. 01. 2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku části par.č. 1562/1 a části par.č. 1561/1 vše v k.ú. Horní Litvínov
06. 01. 2020 Nařízení státní veterinární správy
06. 01. 2020 Schválení umístění přechodného dopravního značení na silnicích II. a III. třídy k zajištění celoroční údržby těchto silnic v územním obvodu silničního správního úřadu Litvínov v období od 01.01.2020 do 31.12.2020
06. 01. 2020 Usnesení 13. ZM 12. 12. 2019

XML