Obec Přemyslovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Prostějov

http://obecpremyslovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přemyslovice
Přemyslovice 281
798 51 Přemyslovice

Datová schránka: sfhbbwv
E-mail: oupremyslovice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2020 Opatření obecné povahy-Ministerstvo zemědělství (1 příloha)
22. 07. 2020 Výzva k vyjádření se k podanému odvolání (3 přílohy)
22. 07. 2020 OZNÁMENÍ - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (1 příloha)
20. 07. 2020 Rozhodnutí-dodatečné povolení stavby (1 příloha)
17. 07. 2020 Rozhodnutí - stavební povolení - silnice Přemyslovice - Pěnčín (1 příloha)
15. 07. 2020 PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH-silnice Přemyslovice-Pěnčín (1 příloha)
07. 07. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholu a jiných omamných a… (2 přílohy)
18. 06. 2020 Usnesení o pověření Magistrátu města Přerova (1 příloha)
15. 06. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Přemyslovice - 24.6.2020 (1 příloha)
03. 06. 2020 Oznámení - pokračování ve stavebním řízení (1 příloha)
03. 06. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích I (2 přílohy)
03. 06. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích II (2 přílohy)
01. 06. 2020 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ-povolení k odstranění stavby (1 příloha)
01. 06. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Stražisko (1 příloha)
27. 05. 2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic (1 příloha)
18. 05. 2020 Záměr prodat a pronajmout pozemky (1 příloha)
11. 05. 2020 Rozhodnutí o odvolání (1 příloha)
04. 05. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 81/2020 (1 příloha)
30. 04. 2020 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Přemyslovice - 13.5.2020 (1 příloha)
24. 04. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 69/2020 (1 příloha)
24. 04. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 70/2020 (1 příloha)
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška-DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ (1 příloha)
16. 04. 2020 Ozn. o zahájení ÚR-Přemyslovice, VN, TS, NN a VO (1 příloha)
15. 04. 2020 Záměr prodat pozemek (1 příloha)
15. 04. 2020 Dokument "USNESENÍ - USTANOVEN..." již není dostupný.
07. 04. 2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (1 příloha)
06. 04. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-Ministerstvo zemědělství ČR (3 přílohy)
01. 04. 2020 Mimořádná opatření k 30.3.2020 (4 přílohy)
27. 03. 2020 Sbírka zákonů č. 47 (1 příloha)
27. 03. 2020 Sbírka zákonů č. 48 (1 příloha)
25. 03. 2020 Usnesení KŠ/07/2020 ze dne 23. 3. 2020 (3 přílohy)
24. 03. 2020 Sbírka zákonů č. 45 ​obsahující usnesení vlády přijatá v souvislosti s nouzovým stavem na jednání… (1 příloha)
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška KHS OLK (1 příloha)
23. 03. 2020 dokument
23. 03. 2020 Přehled opatření vlády a správních úřadů při řešení COVID-19 (1 příloha)
23. 03. 2020 Usnesení KŠ OLK přijaté dne 21. 3. 2020 (1 příloha)
20. 03. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 42 s usneseními vlády v souvislosti s nouzovým stavem přijatými dne 19. 3.… (1 příloha)
20. 03. 2020 Běh lhůt v době trvání nouzového stavu (1 příloha)
20. 03. 2020 Mimořádné opatření MZ (1 příloha)
19. 03. 2020 dokument
19. 03. 2020 ROZHODNUTÍ HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE ! (1 příloha)
19. 03. 2020 Informace k jednání obecních orgánů (1 příloha)
19. 03. 2020 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu: Žádost o změnu umístění značky - vjezd Štarnov (1 příloha)
19. 03. 2020 Částka Sb. zákonů č. 41/2020. (1 příloha)
19. 03. 2020 Usnesení vlády ze dne 18.3.2020 (13 příloh)
19. 03. 2020 Web krajpomaha.cz
19. 03. 2020 Usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje (2 přílohy)
19. 03. 2020 Usnesení vlády Sb.č.40 (1 příloha)
19. 03. 2020 Nařízení vlády č.:104, Usnesení vlády č.:105 (1 příloha)
17. 03. 2020 Opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje pro řešení krizové situace v zasažených… (1 příloha)

XML