Obec Hlohovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://hlohovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hlohovec
Hlavní 75
691 43 Hlohovec

Datová schránka: mbebk6k
E-mail: obec@hlohovec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2020 Závěrečný účet obce Hlohovec za rok 2019
25. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlohovec za rok 2019
25. 05. 2020 Účetní uzávěrka PO ZŠ a MŠ Hlohovec
25. 05. 2020 Účetní uzávěrka obce Hlohovec - Rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztrát
25. 05. 2020 Výkaz FIN 2-12
25. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO ČJ 2019
25. 05. 2020 Zpráva o výsledku hospodaření DSO ČJ
25. 05. 2020 Rozvaha DSO ČJ k 31. 12. 2019
25. 05. 2020 Příloha DSO ČJ
25. 05. 2020 Zpráva o dílčím přezkoumání DSO ČJ
25. 05. 2020 FIN 2-12M DSO ĆJ
25. 05. 2020 Výkaz zisku a ztráty DSO ĆJ
25. 05. 2020 Změna rozpisu č. 1-2019 DSO ĆJ
15. 05. 2020 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
14. 05. 2020 Záměr pronájmu nemovité věci p. č. 1161 a číst p. č. 1171/12 oba v k. ú. Hlohovec
08. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
04. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška
04. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO LVA za rok 2019, účetní uzávěrka obce DSO LVA za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosp. celku
04. 05. 2020 Výkaz FIN 2-12
04. 05. 2020 Účetní uzávěrka obce Hlohovec - Rozvaha, příloha a, výkaz zisku a ztráty
04. 05. 2020 Účetní uzávěrka PO ZŠ a MŠ Hlohovec
04. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlohovec za rok 2019
04. 05. 2020 Závěrečný účet obce Hlohovec za rok 2019
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška
22. 04. 2020 Kalkulace vodného a stočného za rok 2019
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška
15. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 04. 2020 Záměr pronájmu nemovitostí
09. 04. 2020 Záměr pronájmu nemovité věci
08. 04. 2020 Veřejná vyhláška
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
26. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření obce Hlohovec r. 2020
22. 03. 2020 Dotace TJ Sokol Hlohovec 2017
19. 03. 2020 Obec Hlohovec - Nařízení č. 1/2020 o opatření k zamezení šíření koronaviru
16. 03. 2020 Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy Hlohovec s účinností od 17.3.2020 až do odvolání
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana hranic ČR
16. 03. 2020 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR
11. 03. 2020 Mimořádné opatření o omezení provozu MŠ Hlohovec
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (cyklistický závod)
03. 03. 2020 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v KN - ÚZSVM
02. 03. 2020 Oznámení o konání 9. veřejného zasedání ZO Hlohovec
28. 02. 2020 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
07. 02. 2020 Výroční zpráva 2019
07. 02. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
31. 01. 2020 Valná hromada DSO LVA
30. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření rozpočtu obce Hlohovec č. 1,2,3,4,5,6 na rok 2019
24. 01. 2020 Návrh rozpočtu 2020 a návrh střed výhledu2021-2022
20. 01. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022
09. 01. 2020 Dotace TJ Sokol Hlohovec - VPS-1/2020

XML