Město Orlová

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://mesto-orlova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová

Datová schránka: r7qbskc
E-mail: urad@muor.cz, posta@muor.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 08. 2019 Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
20. 08. 2019 oznámení potenciálním dědicům po zesnulém p. Rudolfu Sottnikovi o převzetí písemností
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Jaroslav Bíro
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - INVEST COM ANNA ZYDEK
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - A. Dubczyk
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy - věřejná vyhláška - P. Gajovská, 1994
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy - věřejná vyhláška - J. Kariško, nar. 1986
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška M. Hermanová
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška M. Hermanová, 1993
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy, veřejná vyhláška - A. R. Nowakowski, 1969
16. 08. 2019 MěÚ Orlová, odbor dopravy - veřejná vyhláška - R. Bieniek, 1972
16. 08. 2019 Informace o ZŘ
16. 08. 2019 EÚ Přerov, JUDr. L. Jícha - [20#12117179#572F] Dražební vyhláška - povinný
15. 08. 2019 UZSVM Ostrava - Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - Orlová - aktualizace ke dni 1.8.2019
15. 08. 2019 Mag. města Karviné - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích
15. 08. 2019 Městský úřad Orlová - Výzva k vyzvednutí nálezu č. 50/2019 Kuracina Ervin
15. 08. 2019 EÚ Opava, JUDr. Aleš Chovanec, EX 294/13-205 Dražební vyhláška NV - el.- povinný Spurný Eduard
14. 08. 2019 Informace o ZŘ
13. 08. 2019 Oznámení záměru města Orlová o pronájmu pozemku
13. 08. 2019 MěÚ Orlová - Vyhlášení nálezu č. 47/2019
13. 08. 2019 EÚ Šumperk, JUDr. J. Petruň-065 EX 01358/07-559, Dražební vyhláška - elektronická dražba - povinný Karel Duba
13. 08. 2019 EÚ Přerov, JUDr. L Jícha - [20#12104435#9261] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, povinný Jan Linzer
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 16/2019
08. 08. 2019 UZSVM Praha - Aukční vyhláška
08. 08. 2019 Opatření obecné povahy
08. 08. 2019 VŘ 7 2019 zkušební komisař OD
05. 08. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Dominika Kaloková
01. 08. 2019 Pronájem NP 03/96 39,20m2
01. 08. 2019 Pronájem NP 03/96 22,00m2
01. 08. 2019 Pronájem NP 03/96 86,70m2
25. 07. 2019 Oznámení o konání akcí - HELAX OPEN AIR a ROCKTHERAPY
23. 07. 2019 Krajský úřad MS kraje - Zahájení zjišťovacího řízení záměru
23. 07. 2019 Městský úřad Orlová - Vyhlášení nálezu č. 43/2019 Jančiga Josef
17. 07. 2019 Městský úřad Orlová - Vyhlášení nálezu č. 42/2019
17. 07. 2019 Dokument "EÚ Šumperk, JUDr. J. ..." již není dostupný.
16. 07. 2019 JUDr. Radim Duda - usnesení ve věci dědictví po Jiřím Maškovi
16. 07. 2019 Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
16. 07. 2019 Převody nemovitostí - vyvěšení záměru
15. 07. 2019 Oznámení o konání akce dle OZV č. 2/2019 - Gulášfest
15. 07. 2019 Obecní úřad Doubrava - rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "Odkanalizování obce Doubrava"
15. 07. 2019 Krajský úřad MS kraje - Zastavení posuzovacího procesu, Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů EDEN TRADE CZ, s.r.o.
11. 07. 2019 Dokument "EÚ Frýdek-Místek, JUD..." již není dostupný.
11. 07. 2019 Dokument "JUDr. Jana Jarková, E..." již není dostupný.
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy č. 15/2019
10. 07. 2019 Městský úřad Orlová - Vyhlášení nálezu č. 39-2019
10. 07. 2019 Městský úřad Orlová - Vyhlášení nálezu č. 40/2019
10. 07. 2019 Dokument "Ex. Ú Přerov, JUDr. L..." již není dostupný.
10. 07. 2019 Dokument "EÚ Plzeň, Mgr. M. Tun..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Program 6. zasedání Zastupitelstva města Orlová
03. 07. 2019 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.

XML