Obec Příšovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://prisovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Příšovice
Příšovice 60
463 46 Příšovice

Datová schránka: hm8bbw3
E-mail: prisovice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Jizera
03. 07. 2020 Zápis ze schůze rady obce konané dne 17.06.2020
02. 07. 2020 Dražební vyhláška
01. 07. 2020 Zápis ze schůze rady obce konané dne 27.05.2020
30. 06. 2020 VV - OOP místní úprava provozu na MK ppč. 914/2
30. 06. 2020 Zápis č. 2/2020 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 03.06.2020
30. 06. 2020 Oznámeníá o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 o prodeji půdy
30. 06. 2020 Oznámeníá o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 o prodeji půdy - pouze text
27. 06. 2020 Informace o konání sňatečných obřadů a podmínkách jejich konání od 25.05.2020
26. 06. 2020 Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místní komunikaci - Příšovice úprava Zóny
24. 06. 2020 Dokument "Rozhodnutí - Stavební..." již není dostupný.
24. 06. 2020 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic obcím
18. 06. 2020 VV o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území
17. 06. 2020 Mikroregion Jizera - pozvánka na veřejnou členskou schůzi dne 16.6.2020
17. 06. 2020 MR Jizera - Návrh závěrečného účtu 2019
17. 06. 2020 MR Jizera - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
16. 06. 2020 Zápis ze schůze rady obce konané dne 27.05.2020
15. 06. 2020 Protokol o zkoušce - studánka
13. 06. 2020 Oznámení - Záměr čj. 767/2020/OU/254
12. 06. 2020 Zápis č. 2/2020 z veřejného jednání zastupitelstva obce konaného dne 03.06.2020
12. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
12. 06. 2020 Závěrečný účet r. 2019 komentář
12. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 -2020
11. 06. 2020 Zápis ze schůze rady obce konané dne 13.05.2020
11. 06. 2020 Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místní komunikaci - Příšovice úprava Zóny
10. 06. 2020 Mikroregion Jizera - pozvánka na veřejnou členskou schůzi dne 16.6.2020
10. 06. 2020 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic obcím
08. 06. 2020 Dokument "Rozhodnutí - Stavební..." již není dostupný.
08. 06. 2020 Vodné a stočné 2019
05. 06. 2020 Zápis ze schůze rady obce konané dne 29.04.2020
05. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
05. 06. 2020 Oznámení - Záměr čj. 767/2020/OU/254
04. 06. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat 03.06.2020
02. 06. 2020 Mimořádné opatření - Omezení pohybu osob s vyjímkami (svatby, ..)
30. 05. 2020 MR Jizera - Návrh závěrečného účtu 2019
30. 05. 2020 MR Jizera - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
28. 05. 2020 VV - Finanční úřad
28. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat 03.06.2020
27. 05. 2020 Zápis ze schůze rady obce konané dne 13.05.2020
26. 05. 2020 Informace pro snoubence
26. 05. 2020 Pokyny MV ČR k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020
25. 05. 2020 Informace o konání sňatečných obřadů a podmínkách jejich konání od 25.05.2020
24. 05. 2020 Finanční úřad - opatření k minimalizaci rizika přenosu nemoci mezi občany
24. 05. 2020 Dokument "Stanovisko Ministerst..." již není dostupný.
20. 05. 2020 Oznámení - pronájem pozemků Písečák 2020
19. 05. 2020 ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu
18. 05. 2020 Zápis ze schůze rady obce konané dne 29.04.2020
18. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
18. 05. 2020 Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR
18. 05. 2020 Obecní úřad Příšovice - Úřední hodiny pro veřejnost po dobu nouzového stavu do odvolání

XML