Obec Bernartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Písek

http://bernartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městys Bernartice
Náměstí svobody 33
398 43 Bernartice

Datová schránka: pt7bfi6
E-mail: obec@bernartice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022
21. 03. 2023 Svazek obcí regionu Písecko - Schválený rozpočet na rok 2023, Schválený střednědobý výhled 2024-2025
14. 03. 2023 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva Jihočeského krajce
07. 03. 2023 Zápis zastupitelstva č.4 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 28. února 2023
01. 03. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu BERNARTICE
01. 03. 2023 Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1131, části pozemku parc.č.1085/1 nově označeného jako díl "a", k.ú. Bojenice
01. 03. 2023 Městys Bernartice oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2/3, st. 28/3 a části pozemku parc.č. 1085/1, k.ú. Bojenice
20. 02. 2023 Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Bernartice
17. 02. 2023 Městys Bernartice - vyhlašuje výzvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
17. 02. 2023 Výroční zpráva za rok 2022
15. 02. 2023 Rozpočtové opatření č.2/23
13. 02. 2023 Výzva k podání cenové nabídky na akci "Sestava kuchyňských skříněk ZŠ Bernartice"
13. 02. 2023 Výzva k podání cenové nabídky na akci "Modernizace vytápění ZŠ Bernartice"
13. 02. 2023 Výzva k podání cenové nabídky na akci "Modernizace osvětlení a zastínění oken ZŠ Bernartice"
13. 02. 2023 Výzva k podání cenové nabídky na akci "Interaktivní tabule pro ZŠ Bernartice"
09. 02. 2023 Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.01/2023 a č.02/2023
06. 02. 2023 Rozpočtové opatření č.1/23
02. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Zběšičky
01. 02. 2023 Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátoru a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
30. 01. 2023 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
27. 01. 2023 Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2024-2026, Schválený rozpočet na rok 2023 - Svazek obcí Milevska
24. 01. 2023 Jednání valné hromady Honebního společenstva Zběšičky ZRUŠENO
20. 01. 2023 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - 2.KOLO
20. 01. 2023 Rozpočtové opatření č.17/2022
13. 01. 2023 Výzva k podání nabídky na zakázku: "Bernartice – chodník a lávka Týnská ulice"
12. 01. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - zahájení společného územního a stavebního řízení ke stavbě "Vodovod Jestřebice, Kolišov, Bojenice a Bilinka"
10. 01. 2023 Informace k vydávání OP v době voleb
09. 01. 2023 Výzva na přihlášení uchazeče o místo - Řidič traktoru - lesník
09. 01. 2023 Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.14/2022
29. 12. 2022 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Zběšičky
20. 12. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice
20. 12. 2022 Svazek obcí Milevska - rozpočtové opatření č.13/2022
20. 12. 2022 Rozpočtové opatření č.16/2022
19. 12. 2022 VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY - první zasedání okrskových volebních komisí
13. 12. 2022 Schválený střed. výhled rozpočtu na období 2024-2026, Schválený rozpočet na rok 2023
13. 12. 2022 Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva Bernartice
13. 12. 2022 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
12. 12. 2022 Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku v obci Bernartice ze dne 2.10.2006 ve znění pozdějších dodatků
06. 12. 2022 Zápis zastupitelstva č.2 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 1. prosince 2022
05. 12. 2022 Oznámení záměru směny pozemku parc.č. 615/5 v k.ú. Zběšice za pozemek parc.č. 30/2 v k.ú. Zběšice
05. 12. 2022 Rozpočtové opatření č.15/2022
05. 12. 2022 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
02. 12. 2022 Plánovaná kalkulace ceny vody (pitné, odpadní) pro kalendářní rok 2023
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 - ZŠ Bernartice
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu 2023 s plněním 2022, Návrh rozpočtu FRB 2023, Návrh rozpočtu SF 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025
29. 11. 2022 Oznámení prací na parc.č. 1453/6 a 263/4, parc.č.st. 236 a 253 v k.ú. Bernartice u Milevska
28. 11. 2022 Svazek obcí regionu Písecko - rozpočtové opatření č.10/2022
25. 11. 2022 Rozpočtové opatření č.14/2022
22. 11. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice
21. 11. 2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Písecko na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí regionu Písecko na roky 2024-2025

XML