Město Třinec

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://trinecko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Datová schránka: 4anbqsj
E-mail: epodatelna@trinecko.cz, sekretariat@trinecko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na ul. Staroměstská a 1. máje, obec Třinec, vyhl. č.444/2021
23. 09. 2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, 442/2021
23. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 443/2021
23. 09. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 regulující provozní dobu hostinských zařízení, 441/2021
22. 09. 2021 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor 438/2021
22. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 439/2021
22. 09. 2021 Dražební vyhláška 440/2021
22. 09. 2021 Rozpočtová opatření na rok 2021 437/2021
22. 09. 2021 Ztráty a nálezy evidovány do 20.9.2021
20. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v k.ú. Vendryně, 436/2021
20. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Bystřice, 434/2021
20. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v k.ú. Konská, obec Třinec, lokalita Podlesí za bazénem, 435/2021
17. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné upravy provozu na ul. Palackého, Chopinova a SNP v obci Třinec, 433/2021
17. 09. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost 432/2021
17. 09. 2021 Aukční vyhláška 431/2021
16. 09. 2021 Oznámení vydání opatření obecné povahy - Územní plán Hnojník, 430/2021
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 425/2021
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 426/2021
15. 09. 2021 Oznámení - zahájení územního řízení 427/2021
15. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 429/2021
15. 09. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 428/2021
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy 424/2021
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Závodní v obci Třinec, 423/2021
14. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 14/2021, vyhl.č. 418/2021
14. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 421/2021
14. 09. 2021 Aukční vyhláška 422/2021
14. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 420/2021
14. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny, 419/2021
13. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Smilovice, 417/2021
13. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 415/2021
13. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 416/2021
13. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu, 414/2021
10. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Bystřice nad Olší, 413/2021
10. 09. 2021 Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo vodního zdroje, 412/2021
09. 09. 2021 Oznámení o záměru směny pozemků parc. č. 1912/5 a 1065/13 v k.ú. Konská, vyhl.č.410/2021
09. 09. 2021 Oznámení o záměru pronájmu plochy sloužící podnikání, vyhl.č. 411/2021
09. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 409/2021
08. 09. 2021 Oznámení o vydání Změny č.1 Územního plánu Řeka formou opatření obecné povahy a doručení Změny č.1 Územního plánu Řeka 408/2021
08. 09. 2021 Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí 407/2021
08. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu 405/2021
08. 09. 2021 Oznámení o konání školení vybraných členů okrskových volebních komisí (zapisovatelů, předsedů a místopředsedů ) 406/2021
08. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 403/2021
08. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 404/2021
06. 09. 2021 17. zasedání Zastupitelstva města Třince se uskuteční dne 14.09.2021 od 13 : 00 v zasedací místnosti Magistrátu města Třince 402/2021
06. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 401/2021
02. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 02/2021 vyhl.č. 396
02. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 397/2021
02. 09. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 398/2021
01. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
01. 09. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.

XML