Obec Šakvice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://sakvice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šakvice
Hlavní 12
691 67 Šakvice

Datová schránka: r8sa25x
E-mail: sakvice@sakvice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 Záměr uzavřít Smlouvu o zřízení VB -Běhal
10. 09. 2020 Veřejná nabídka Obce Šakvice na pronájem pozemků v extravilánu k.ú. Šakvice
10. 09. 2020 Záměr Obce Šakvice směnit pozemek ve vlastnictví obce
09. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
07. 09. 2020 Záměr Obce Šakvice zřídit jednotku Sboru dobrovolných hasičů Šakvice
03. 09. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2020 - Pozvánka na první zasedání OVK
03. 09. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2020 - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
03. 09. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2020 - Oznámení o době a místě konání voleb
03. 09. 2020 Řád veřejného pohřebiště
02. 09. 2020 Záměr uzavřít Smlouvu o zřízení VB -HŘIŠTĚ NN
27. 08. 2020 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
25. 08. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO 2.9.2020
17. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 08. 2020 Záměr obce Šakvice uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060918/002" na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
11. 08. 2020 Záměr obce Šakvice uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057777/001" na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechoné úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
03. 08. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2020
03. 08. 2020 Dokument "Exekuční příkaz..." již není dostupný.
03. 08. 2020 Dokument "Exekuční příkaz..." již není dostupný.
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - MZe
27. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení lhůty a místa, kde vlastník lesa obdrží lesní hospodářskou osnovu
22. 07. 2020 Záměr směny pozemků
20. 07. 2020 Dokument "Exekuční příkaz..." již není dostupný.
16. 07. 2020 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB č. 1030054634/002
13. 07. 2020 Záměr Obce Šakvice uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330061195/001 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
10. 07. 2020 Záměr obce Šakvice uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057777/001" na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
08. 07. 2020 Závěrečný účet Mikroregionu Hustopečsko za rok 2019
03. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
29. 06. 2020 Záměr Obce Šakvice směnit pozemek ve vlastnictví obce
17. 06. 2020 DSO ČJV - Informace o zveřejnění
16. 06. 2020 Záměr Obce Šakvice prodat pozemek 650/14 k.ú. Šakvice
16. 06. 2020 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB č. 1030060137/001
15. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
29. 05. 2020 Mikroregion Hustopečsko - Návrh závěrečného účtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
29. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
29. 05. 2020 Závěrečný účet obce Šakvice za rok 2019
29. 05. 2020 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
26. 05. 2020 DSO - Návrh závěrečného účtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
20. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Šakvice 28.5.2020 v 19:00
19. 05. 2020 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
15. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2019 - návrh
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
04. 05. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č.1114/27 k.u.Šakvice
04. 05. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č.1114/77 k.u.Šakvice
29. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
23. 04. 2020 Záměr pachtu 1/8, 1/9 k.u.Šakvice

XML