Obec Šakvice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://sakvice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šakvice
Hlavní 12
691 67 Šakvice

Datová schránka: r8sa25x
E-mail: sakvice@sakvice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2019 Přerušení dodávky el. energie 11.3.2019
12. 02. 2019 Drážní výuka na trati 250 ve dnech 16. a 17. února 2019
11. 02. 2019 Záměr prodeje pozemků p.č.2966, 2965 k.u.Šakvice
08. 02. 2019 Záměr prodeje stavebních pozemků na ul.Polní
29. 01. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání 7.2.2019
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíh předpisů
21. 01. 2019 Žádost o spolupráci při pátrání
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška
18. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 11. a 14. 2. 2019
04. 01. 2019 Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (tisková zpráva)
20. 12. 2018 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu příp. odstranění dřevin
19. 12. 2018 Příloha k OZV č. 3/2015 o místím poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpoadů
19. 12. 2018 Stočné na rok 2016,2017,2018, 2019
17. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 12. 2018 Záměr prodeje pozemku p.č.st.1063 k.u.Šakvice
11. 12. 2018 Informace o zveřejnění
08. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Šakvice 18.12.2018 v 18:30
08. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Šakvice 18.12.2018 v 18:30
06. 12. 2018 Zastavovací studie pro výstavbu rodinných domů u hřiště
04. 12. 2018 Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 12. 2018 Mikroregion Hustopeče - Návrh rozpočtu 2019
03. 12. 2018 Výběrové řízeni - matrikářka Vranovice
28. 11. 2018 Výběrové řízení DS Perinka
28. 11. 2018 Přerušení dodávky el. energie 13.12.2018
27. 11. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 a středně dlouhodobého výhledu
26. 11. 2018 Ceník vodného na kalendářní rok 2019
23. 11. 2018 Záměr uzavřít smlouvu o zřízení VB č. HO-014330051989/001
21. 11. 2018 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí VB 1030033191/007
15. 11. 2018 DSO čistý jihovýchod - rozpočet na rok 2019
14. 11. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 11. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
05. 11. 2018 Záměr obce Šakvice uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030041828/001 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
05. 11. 2018 Záměr obce Šakvice uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047889/002 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
29. 10. 2018 Veřejná výzva - pozice účetní
23. 10. 2018 Ustavující zasedání
08. 10. 2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
24. 09. 2018 Pozvánka - Veřejné zasedání ZO
24. 09. 2018 Smlouva o zápůjčce peněz - Ŕímskokatolická farnost Śakvice
21. 09. 2018 KÚJMK - rozhodnutí čmelák
17. 09. 2018 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Šakvice
17. 09. 2018 Dokument "dražební vyhláška..." již není dostupný.
17. 09. 2018 Krádež motorové nafty
13. 09. 2018 Oznámení o konání voleb
06. 09. 2018 Záměr uzavřít smlouvu VB-HO 014330048623/001
06. 09. 2018 Záměr uzavřít smlouvu VB-HO 014330049023/002
06. 09. 2018 Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí
06. 09. 2018 E. ON - oznámení o přerušení dodávky el. energie
05. 09. 2018 Záměr prodeje pozemku p.č.1027/287 k.u.Šakvice
04. 09. 2018 Rybník Šakvice

XML