Obec Šakvice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://sakvice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šakvice
Hlavní 12
691 67 Šakvice

Datová schránka: r8sa25x
E-mail: sakvice@sakvice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2019 Přehled drážních výluk 17.týden - Hodonín- Zajčí (a zpět), Velké Pavlovice - Zaječí, Hodonín - Zaječí (a zpět), Hodonín - Čejč
23. 04. 2019 Přehled drážních výluk Brno-Břeclav
23. 04. 2019 Westfalia Metal v Hustopečích - nábor pracovníků
18. 04. 2019 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí -VO
10. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
10. 04. 2019 ZEMOS a.s. Velké Němčice - nabídka pracovního místa
08. 04. 2019 informace k volbám do Evropského parlamentu 24.5.2019 - 25.5.2019
08. 04. 2019 Výlukový jízdní řad 27.4.2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 26.4.2019 - vybrané objekty na ulici Podhrází
04. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019 - jmenování zapisovatele OVK
29. 03. 2019 Výlukový jízdní řad od 6.4.2019 - 8.5.2019
26. 03. 2019 Volby do evropského parlamentu 2019 - minimální počet členů OVK, počet okrsků a sídlo volebního okrsku
21. 03. 2019 Záměr obce Šakvice uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048956/001 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice (příloha č. 1)
21. 03. 2019 Záměr obce Šakvice uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030049873/001 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice (příloha č. 1)
21. 03. 2019 ZEMOS a.s. Velké Němčice - nabídka pracovního místa
19. 03. 2019 Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem: "Stavební úpravy a přístavba kabin v ˇŠakvicích"
19. 03. 2019 Přidělení stavebních pozemků na ulici Polní, jak bylo schváleno zastupitelstvem Obce Šakvice na veřejném zasedání dne 18.3.2019
18. 03. 2019 Westfalia Metal v Hustopečích - nábor pracovníků
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechoné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 03. 2019 Veřejná vyzhláška - územní rotzhodnutí č. 12/2019
15. 03. 2019 Oznámení o aplikaci přípravku nebezpečného ro včely a směsi přípravků
15. 03. 2019 Výluka jízdního řádu Tišnov-Brno-Břeclav
12. 03. 2019 Záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
11. 03. 2019 Výběrové řízení - právník
10. 03. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO 18.3.2019
08. 03. 2019 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí p.č.2294
05. 03. 2019 Výběrové řízení - strážník
05. 03. 2019 Výběrové řízeni - knihovnice
25. 02. 2019 Prodej pozemků na ul.Polní - bodové hodnocení
15. 02. 2019 Přerušení dodávky el. energie 11.3.2019
12. 02. 2019 Drážní výuka na trati 250 ve dnech 16. a 17. února 2019
11. 02. 2019 Záměr prodeje pozemků p.č.2966, 2965 k.u.Šakvice
08. 02. 2019 Záměr prodeje stavebních pozemků na ul.Polní
29. 01. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání 7.2.2019
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
23. 01. 2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíh předpisů
21. 01. 2019 Žádost o spolupráci při pátrání
18. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el. energie 11. a 14. 2. 2019
04. 01. 2019 Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (tisková zpráva)
20. 12. 2018 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu příp. odstranění dřevin
19. 12. 2018 Příloha k OZV č. 3/2015 o místím poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpoadů
19. 12. 2018 Stočné na rok 2016,2017,2018, 2019
17. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 12. 2018 Záměr prodeje pozemku p.č.st.1063 k.u.Šakvice
11. 12. 2018 Informace o zveřejnění
08. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Šakvice 18.12.2018 v 18:30
08. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Šakvice 18.12.2018 v 18:30

XML