Obec Šakvice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://sakvice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šakvice
Hlavní 12
691 67 Šakvice

Datová schránka: r8sa25x
E-mail: sakvice@sakvice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 záměr pronájmu p.č.2291
16. 01. 2020 STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL.PODHRÁZÍ
13. 01. 2020 Dražební vyhláška
09. 01. 2020 oznámení o zveřejnění
19. 12. 2019 Schválený rozpočet Obce Šakvice pro rok 2020
19. 12. 2019 Schválený střednědobý výhled pro roky 2021 - 2022
19. 12. 2019 Schválený rozpočet - Fond obnovy, Sociální fond pro rok 2020
19. 12. 2019 Obec Šakvice - Informace o zveřejnění
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 - schváleno 12.12.2019 č. usnesení 14/19/Z8
18. 12. 2019 DSO - Informace o zveřejnění
13. 12. 2019 Stočné na rok 2016,2017,2018, 2019,2020
13. 12. 2019 OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce
13. 12. 2019 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňvání komunálních odpadů
13. 12. 2019 OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
11. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
09. 12. 2019 Oznámení záměru "Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny"
05. 12. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č.597/126 k.u.Šakvice
02. 12. 2019 Ceník vodného na kalendářní rok 2020
26. 11. 2019 Pozvánka na zasedání ZO 12.12.2019
26. 11. 2019 Záměr uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí -VB 1030055726/001
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu 2020 a SDV 2021 a 2022 Obce Šakvice
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu 2020 a SDV 2021 a 2022 ZŠ a MŠ Šakvice
25. 11. 2019 DSO - Návrh rozpočtu na rok 2020 a středně dlouhodobého výhledu rozpočtu pro rok 2021-2022
21. 11. 2019 Zámer obce Šakvice uzavřít "Smlouvu o slouvě budocí o zřízení VB č. 1030054634/002" na pozemku ve vlastnictví obce Šakvice (příloha č. 1).
19. 11. 2019 Návrh rozpočtu + SVR Mikroregion Hustopečsko 2020
14. 11. 2019 ÚZEMNÍ PLÁN-PŘIPOMÍNKY
05. 11. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
31. 10. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zast.obce dne 8.11.2019
29. 10. 2019 Schválený rozpočet 2019 a schválený střednědobý výhled 2020-2021
29. 10. 2019 Sociální fond 2019, Fond obnovy 2019
24. 10. 2019 Výběrové řízení s aukcí č. BBV/22/2019 na prodej pozemku par. č. 2113
15. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
14. 10. 2019 Záměr obce Šakvice uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054253/001 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
08. 10. 2019 Záměr obce Šakvice uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene čHO-014330056195/002 na pozemku ve vlastnictví obce Šakvice (příloha č.1)
08. 10. 2019 Záměr obce Šakvice uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene čHO-014330056360/001 na pozemku ve vlastnictví obce Šakvice (příloha č.1)
08. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení přechoné úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 10. 2019 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Záměr Obce Šakvice uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene
03. 10. 2019 Záměr Obce Šakvice uzavřít "Smlouvu o zřízení VB služebnost inženýrské sítě" (příloha č.1)
03. 10. 2019 Záměr Obce Šakvice uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti cesty" (příloha č.1)
01. 10. 2019 Záměr Obce Šakvice uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330055931/002 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice
30. 09. 2019 Záměr Obce Šakvice uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o právu k provedení stavby " Rozvod optické sítě v obci Šakvice"
27. 09. 2019 Rozpočtové optaření č. 2/2019 - schváleno 16.9.2019 č. usnesení 16/19/Z6
25. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
18. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - za..." již není dostupný.
06. 09. 2019 Veřejné zasedání ZO 16.9.2019-POZVÁNKA
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

XML