Obec Rajhradice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://rajhradice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rajhradice
Krátká 379
664 61 Rajhradice

Datová schránka: ckua2gw
E-mail: rajhradice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2022 POZVÁNKA NA ÚVODNÍ JEDNÁNÍ - KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú.RAJHRADICE
19. 05. 2022 POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY A K VÝKONU ČINNOSTI - KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ RAJHRADICE
19. 05. 2022 ZÁMĚR MĚSTA ÚJEZD U BRNA PRODEJE SOUBORU POZEMKŮ A STAVEB TVOŘÍCÍCH BÝVALÝ VOJENSKÝ AREÁL "ARMY PARK"
19. 05. 2022 PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKT.ENERGIE - 18.5.2022
16. 05. 2022 OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ OBVODU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V KATASTR.ÚZEMÍ RAJHRADICE O NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI KATASTR.ÚZEMÍ RAJHRAD A OPATOVICE U RAJHRADU
14. 05. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
13. 05. 2022 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
13. 05. 2022 POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2021 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE
06. 05. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
06. 05. 2022 POZVÁNKA NA ÚVODNÍ JEDNÁNÍ - KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú.RAJHRADICE
29. 04. 2022 OZNÁMENÍ O ROZŠÍŘENÍ OBVODU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV V KATASTR.ÚZEMÍ RAJHRADICE O NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI KATASTR.ÚZEMÍ RAJHRAD A OPATOVICE U RAJHRADU
28. 04. 2022 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - 9.5.2022
28. 04. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
28. 04. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
26. 04. 2022 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
26. 04. 2022 POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2021 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉMŽE ROCE
26. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
24. 04. 2022 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - 4.5.2022
22. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZMĚNA Č.1.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAJHRADICE
21. 04. 2022 PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKT.ENERGIE - 18.5.2022
12. 04. 2022 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - 9.5.2022
07. 04. 2022 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE - 4.5.2022
05. 04. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZMĚNA Č.1.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAJHRADICE
05. 04. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
28. 03. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
27. 03. 2022 ZÁMĚR MĚSTA ÚJEZD U BRNA PRODEJE SOUBORU POZEMKŮ A STAVEB TVOŘÍCÍCH BÝVALÝ VOJENSKÝ AREÁL "ARMY PARK"
25. 03. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
17. 03. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
15. 03. 2022 SEZNAMU NEDOSTATEČNĚ URČITĚ ZAPSANÝCH OSOB V KATASTRU NEMOVITOSTI DLE § 64-65 ZÁKONA Č. 256/2013 SB.
15. 03. 2022 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE RAJHRADICE
10. 03. 2022 ZÁMĚR MĚSTA ÚJEZD U BRNA PRODEJE SOUBORU POZEMKŮ A STAVEB TVOŘÍCÍCH BÝVALÝ VOJENSKÝ AREÁL "ARMY PARK"
09. 03. 2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE RAJHRADICE ZA ROK 2021
24. 02. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
18. 02. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
17. 02. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ POVOD.RIZIK V POVODÍ DUNAJE
15. 02. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
08. 02. 2022 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2021
08. 02. 2022 DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ROZPOČTOVÉMU OPATŘENÍ Č. 9
08. 02. 2022 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
05. 02. 2022 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOVODNÍHO ŘÍZENÍ S VÝZVOU O DOLOŽENÍ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ
04. 02. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
03. 02. 2022 POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY A K VÝKONU ČINNOSTI KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RAJHRADICE
03. 02. 2022 ROZPOČET OBCE RAJHRADICE 2022, STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED OBCE RAJHRADICE 2023-2024
01. 02. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
01. 02. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ PLÁNU PRO ZVLÁDÁNÍ POVOD.RIZIK V POVODÍ DUNAJE
29. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU U ZŠ NA ULICI HLAVNÍ V RAJHRADICÍCH
27. 01. 2022 POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RAJHRADICE,
20. 01. 2022 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOVODNÍHO ŘÍZENÍ S VÝZVOU O DOLOŽENÍ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ
18. 01. 2022 POVĚŘENÍ KE VSTUPU A VJEZDU NA POZEMKY A K VÝKONU ČINNOSTI KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RAJHRADICE
13. 01. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ VE VĚCI ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RAJHRADICE

XML