Obec Oskava

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://ou-oskava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Oskava
Oskava 112
788 01 Oskava

Datová schránka: 8f7bb85
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Oskava 30.1.2020
08. 01. 2020 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
19. 12. 2019 Rozpočet ZŠ a MŠ Oskava na rok 2020
11. 12. 2019 Rozpočet obce Oskava na rok 2020
11. 12. 2019 Rozpočtový výhled obce na roky 2020 - 2023
11. 12. 2019 Záměr směny pozemků
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
05. 12. 2019 Zápis a usnesení č. 6 zastupitelstva obce konané dne 28.11.2019
05. 12. 2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
05. 12. 2019 OZV č. 3/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
05. 12. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
04. 12. 2019 Záměr zřízení věcného břemene na pozemcích
04. 12. 2019 Záměr zřízení věcného břemene - pro ČEZ
03. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení - jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Oskava
03. 12. 2019 Navrh rozpočtu SOMU na rok 2020
03. 12. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
18. 11. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 28.11.2019
13. 11. 2019 Zápis a usnesení č. 14 ze schůze rady obce konané dne 7.11.2019
04. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Oskava na rok 2020
04. 11. 2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Oskava na roky 2020-2023
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška
04. 11. 2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Oskava na roky 2019-2021
04. 11. 2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Oskava na rok 2020
23. 10. 2019 veřejná vyhláška
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška
18. 10. 2019 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17. 10. 2019 Zápis a usnesení č.13 rady obce konané dne 10.10.2019
15. 10. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
14. 10. 2019 Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k.ú. třemešek
10. 10. 2019 Záměr zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce
08. 10. 2019 rozhodnutí - úplná uzavírka - oprava propustku Ferdinandov na silnici III/3701
02. 10. 2019 Nařízení státní veterinární správy
01. 10. 2019 rzohodnutí - úplná uzavírka - oprava propustku Ferdinandov na silnici III/3701
25. 09. 2019 Oznamení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k. ú. Třemešek 17.10.2019
25. 09. 2019 Oznamení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k. ú. Mostkov 16.10.2019
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
16. 09. 2019 Zápis a usnesení č. 5 zastupitelstva obce konané dne 05.09.2019
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
04. 09. 2019 Dokument "Rozhodnutí - dočasné ..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Jednoduché pozemkové úpravy- Mostkov
02. 09. 2019 Jednoduché pozemkové úpravy- Třemešek
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
30. 08. 2019 Jednoduché pozemkové úpravy- Oskava
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
27. 08. 2019 Záměr prodeje pozemků
26. 08. 2019 Záměr prodeje pozemků
23. 08. 2019 Zápis a usnesení č.12 rady obce konané dne 15.08.2019
20. 08. 2019 Zápis a usnesení č.11 rady obce konané dne 07.08.2019
20. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce konané dne 5.9.2019
20. 08. 2019 Výběrové řízení - strážník Městské policie Uničov

XML