Obec Oskava

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://ou-oskava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Oskava
Oskava 112
788 01 Oskava

Datová schránka: 8f7bb85
E-mail: podatelna@ou-oskava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 08. 2020 Pozvánka na jednání - Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Oskava
30. 07. 2020 Pozvánka na jednání - Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Mostkov
29. 07. 2020 Zápis a usnesení z 28. schůze rady dne 28.7.2020
29. 07. 2020 Pozvánka na jednání - Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Třemešek
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR
22. 07. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
15. 07. 2020 Závěrečný účet SOMU za rok 2019
14. 07. 2020 Zápis a usnesení č. 27 ze schůze rady obce
13. 07. 2020 Územní rozhodnutí - Vedení VN, TS a NN - u OÚ
09. 07. 2020 Územní rozhodnutí - vedení VN, NN a TS OSkava
09. 07. 2020 Rozhodnutí - dostavba kanalizace Třemešek
02. 07. 2020 Závěrečný účet obce za rok 2019 - schválený s výhradou
01. 07. 2020 Usnesení a zápis č. 8 ze zastupitelstva obce konaného dne 25.06.2020
01. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
01. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
01. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
30. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
29. 06. 2020 OZV č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
25. 06. 2020 Zápis a usnesení č. 26 ze schůze rady obce
25. 06. 2020 Zápis a usnesení č. 26 ze schůze rady obce
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 06. 2020 Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v k.ú. Oskava
16. 06. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce Oskava
08. 06. 2020 Záměr směny pozemků
01. 06. 2020 Zápis a usnesení č. 25 ze schůze rady obce
01. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení
29. 05. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce Oskava
29. 05. 2020 SOMU - závěrečný účet za rok 2019 - návrh
26. 05. 2020 Opatření vlády 25.5.2020
25. 05. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení
22. 05. 2020 Zápis a usnesení č. 24 ze schůze rady obce
21. 05. 2020 Záměr zřízení práva služebnosti inženýrské sítě - p.č. 450 Oskava
15. 05. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení
14. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Oskava 2019
14. 05. 2020 Jednoduché pozemkové úpravy - k.ú. Oskava, vyložení soupisu nároků
08. 05. 2020 Zápis a usnesení č. 23 ze schůze rady obce
28. 04. 2020 Zápis a usnesení č. 22 ze schůze rady obce
28. 04. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
28. 04. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení
27. 04. 2020 Oznámení o vystavení nového soupisu nároků v rámci jednoduchých pozemkových úprav
23. 04. 2020 Finanční správa Finančního úřadu pro Olomoucký kraj
21. 04. 2020 Územní rozhodnutí - vedení NN Oskava u Družspoje
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
15. 04. 2020 Organizace zápisu k předškolnímu vzdělání pro školní rok 2020/2021
09. 04. 2020 Záměr zřízení věcného břemene s ČEZ - k.ú. Václavov u Oskavy
08. 04. 2020 Možnost zakoupení respirátorů FFP2, jednorázových roušek a desinfekcí na ruce v Šumperku
08. 04. 2020 Záměr zřízení věcného břemene (ČEZ)
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212
02. 04. 2020 Oznámení o záměru na vyhlášení přírodní rezervace Rabštejn a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

XML