Obec Brniště

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://brniste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Brniště
Brniště 102
471 29 Brniště

Datová schránka: 8pyavir
E-mail: obec@brniste.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2019 Oznámení záměr prodeje p.č. 545/2 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,660kB]
23. 04. 2019 Oznámení záměr prodeje p.č. 1596/2 a 113 v k.ú.Brniště [PDF 1,726kB]
23. 04. 2019 Oznámení záměr prodeje p.č.687/1 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,761kB]
18. 04. 2019 Zrušení OZV 5/2011 [PDF 464kB]
18. 04. 2019 Oznámení záměr pronájmu p.č. 3/2 v k.ú. Brniště [PDF 1,673kB]
18. 04. 2019 Oznámení záměr pronájmu p.č. 314/1 v k.ú. Velký Grunov [PDF 1,674kB]
16. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí [PDF 608kB]
15. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 529kB]
09. 04. 2019 Pozvánka na 6.ZO Brniště dne 17.4.2019 [PDF 675kB]
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy - kůrovec [PDF 235kB]
04. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP [PDF 369kB]
01. 04. 2019 VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - hospodaření v lesích [PDF 3,230kB]
27. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - ÚZSVM [PDF 1,890kB]
27. 03. 2019 Oznámení záměr prodeje v k.ú. Velký Grunov - budova has. zbrojnice a st.p. 140 [PDF 779kB]
26. 03. 2019 OZV 2/2019 [PDF 388kB]
22. 03. 2019 Oznámení záměr pronájmu p.č. 217/1 v k.ú. V. Grunov [PDF 728kB]
21. 03. 2019 Oznámení záměr prodeje p.č. 713 v k.ú. Hlemýždí [PDF 831kB]
21. 03. 2019 Oznámení záměr prodeje p.č. 119/2 k.ú. Brniště [PDF 1,692kB]
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o uložení povinnosti odstranit vrak z veřejně přístupné pozemní komunikace [PDF 934kB]
18. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Mikroregion Podralsko [PDF 4,124kB]
18. 03. 2019 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 - Mikroregion Podralsko [PDF 526kB]
13. 03. 2019 SPÚ - Oznámení o byložení návrhu změn map bonitových ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Velký Grunov [PDF 228kB]
12. 03. 2019 Pozvánka na 5. ZO [PDF 559kB]
27. 02. 2019 Vnější havarijní plán DIAMO s.p. [PDF 610kB]
22. 02. 2019 OZV 1/2019 Stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 439kB]
21. 02. 2019 Dokument "Odročení dražby [PDF ..." již není dostupný.
21. 02. 2019 Oznámení záměr prodeje pp. 93/11 a 94/2 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,621kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr pronájmu 88/4 a 630 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,642kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr prodeje p.č. 595/2 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,620kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr prodeje 582/3 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,596kB]
21. 02. 2019 Oznámení zámě prodeje p.p.č. 4/3 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,609kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr pronájmu 636/1 a 6 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,628kB]
11. 02. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZOBr dne 20.2.2019 [PDF 723kB]
11. 02. 2019 Oznámení o VŘ s následnou aukcí p.č. 48/3 Brniště [PDF 603kB]
08. 02. 2019 Oznámení o VŘ s aukcí čís. UCL/002/2019 [PDF 1,672kB]
06. 02. 2019 VPS o poskytnutí ind. neinv. dotace z rozpočtu obce FK Brniště [PDF 987kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje části p.č. 77/1 - Hlemýždí [PDF 1,735kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje p.č. 365/5 k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 736kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr pachtu p.č. 1/4 v k.ú. Brniště [PDF 926kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje p.č. 675/1 k.ú. Luhov [PDF 674kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje částí pozemků p.č. 35/13 a 48/2 v k.ú. Hlemýždí [PDF 2,042kB]
29. 01. 2019 Aukční vyhláška ÚZSMV [PDF 2,115kB]
22. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání ZO [PDF 716kB]
04. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška [PD..." již není dostupný.
04. 01. 2019 Oznámení geodetických prací [PDF 244kB]
03. 01. 2019 Oznámení záměru souhlasu práva provést stavbu [PDF 832kB]
21. 12. 2018 Záměr pronájmu [PDF 629kB]
21. 12. 2018 Oznámení - záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí [PDF 1,257kB]
17. 12. 2018 Dokument "Exekuční řízení  [PDF..." již není dostupný.
17. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška [PD..." již není dostupný.

XML