Obec Brniště

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://brniste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Brniště
Brniště 102
471 29 Brniště

Datová schránka: 8pyavir
E-mail: obec@brniste.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2019 Odročení dražby [PDF 423kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr prodeje pp. 93/11 a 94/2 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,621kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr pronájmu 88/4 a 630 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,642kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr prodeje p.č. 595/2 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,620kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr prodeje 582/3 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,596kB]
21. 02. 2019 Oznámení zámě prodeje p.p.č. 4/3 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,609kB]
21. 02. 2019 Oznámení záměr pronájmu 636/1 a 6 v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 1,628kB]
11. 02. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZOBr dne 20.2.2019 [PDF 723kB]
11. 02. 2019 Oznámení o VŘ s následnou aukcí p.č. 48/3 Brniště [PDF 603kB]
08. 02. 2019 Oznámení o VŘ s aukcí čís. UCL/002/2019 [PDF 1,672kB]
06. 02. 2019 VPS o poskytnutí ind. neinv. dotace z rozpočtu obce FK Brniště [PDF 987kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje části p.č. 77/1 - Hlemýždí [PDF 1,735kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje p.č. 365/5 k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 736kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr pachtu p.č. 1/4 v k.ú. Brniště [PDF 926kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje p.č. 675/1 k.ú. Luhov [PDF 674kB]
31. 01. 2019 Oznámení - záměr prodeje částí pozemků p.č. 35/13 a 48/2 v k.ú. Hlemýždí [PDF 2,042kB]
29. 01. 2019 Aukční vyhláška ÚZSMV [PDF 2,115kB]
22. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání ZO [PDF 716kB]
04. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška [PD..." již není dostupný.
04. 01. 2019 Oznámení geodetických prací [PDF 244kB]
03. 01. 2019 Oznámení záměru souhlasu práva provést stavbu [PDF 832kB]
21. 12. 2018 Záměr pronájmu [PDF 629kB]
21. 12. 2018 Oznámení - záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí [PDF 1,257kB]
17. 12. 2018 Dokument "Exekuční řízení  [PDF..." již není dostupný.
17. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška [PD..." již není dostupný.
13. 12. 2018 Oznámen o výběrovém řízení s aukcí ÚZPSM [PDF 640kB]
13. 12. 2018 Rozpočet obce na rok 2019 [PDF 1,642kB]
13. 12. 2018 Střednědobý výhled Obce Brniště na léta 2020-2022 [PDF 542kB]
13. 12. 2018 Oznámení o schválení rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020-2022 [PDF 441kB]
12. 12. 2018 Výběrové řízení ÚZSVM [PDF 1,929kB]
04. 12. 2018 Pozvánka na 2 ZO [PDF 593kB]
26. 11. 2018 Přechodná úprava provozu na místních komunikacích [PDF 569kB]
26. 11. 2018 Střednědobý výhled na léta 2020-21 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh [PDF 499kB]
26. 11. 2018 Rozpočet na rok 2019 - ZŠ a MŠ Brniště - návrh [PDF 2,320kB]
26. 11. 2018 Rozpočet obce na rok 2019 - návrh [PDF 1,644kB]
26. 11. 2018 Stednědobý výhled obce na léta 2020-2022 - návrh [PDF 555kB]
16. 11. 2018 Opatření obecné povahy [PDF 2,119kB]
14. 11. 2018 Opatření obecné povahy ppč. 1118/1 k.ú. V. Grunov [PDF 2,404kB]
14. 11. 2018 pozvánka na 1.zasedání ZO [PDF 561kB]
31. 10. 2018 Závěr zjišťovacího řízení "Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)" [PDF 194kB]
24. 10. 2018 MiPo- návrh rozpočtu a rozpočtový výhled r. 2019 [PDF 1,177kB]
24. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZOBr [PDF 542kB]
17. 10. 2018 Oznámení o zahájení výběrového řízení s aukcí [PDF 1,769kB]
17. 10. 2018 VPS o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Brniště [PDF 984kB]
10. 10. 2018 Opatření obecné povahy - Velký Grunov [PDF 2,479kB]
08. 10. 2018 Výsledky voleb do ZO 2018 [PDF 2,185kB]
03. 10. 2018 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,382kB]
01. 10. 2018 Oznámení záměru pronájmu či prodeje nem. majetku k.ú. Luhov u Mimoně a Hlemýždí - nesoulad vlastník - uživatel [PDF 1,096kB]
01. 10. 2018 Záměr proddeje pozemků ppč. 1825, 1599/46, část 70/1 k.ú. Brniště [PDF 1,848kB]
01. 10. 2018 Záměr prodeje pozemku k.ú. Hlemýždí ppč. 476/2 část [PDF 1,788kB]

XML