Obec Brniště

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://brniste.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Brniště
Brniště 102
471 29 Brniště

Datová schránka: 8pyavir
E-mail: obec@brniste.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 05. 2020 Oznámení o době a místě konání místního referenda [PDF 1,715kB]
22. 05. 2020 Dražební vyhláška [PDF 238kB]
22. 05. 2020 Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020 [PDF 626kB]
22. 05. 2020 Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020 [PDF 609kB]
22. 05. 2020 Příloha k čj. 104/2020 a 101/2020 [PDF 6,860kB]
22. 05. 2020 Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020 [PDF 583kB]
22. 05. 2020 Odpověď na informaci podle z.č. 106/2020 [PDF 591kB]
21. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení místního referenda - nový termín po ukončení nouzového stavu [PDF 605kB]
20. 05. 2020 Pozvánka 19. ZO 27.5.2020 [PDF 584kB]
13. 05. 2020 Pozvánka 18.ZO 20052020 [PDF 121kB]
13. 05. 2020 Oznámení - záměr uzavřit smlouvu na VB - stavby vod. přípojky - Luhov u Mimoně p.č. 41/3 a 237/1 [PDF 373kB]
13. 05. 2020 Oznámení - záměr uzavřit smlouvu na VB - zařízení distr. soustavby p.č. 339/1 V. Grunov [PDF 1,198kB]
13. 05. 2020 Oznámení - záměr prodeje p.č. 16/1 v k.ú. Brniště [PDF 2,232kB]
13. 05. 2020 Oznámení VB a umístění kabelového vedení NN v k.ú. Luhov u Mimoně p.č. 593/2 [PDF 947kB]
12. 05. 2020 Vyúčtování vodného a stočného 2019 SČVK [PDF 226kB]
29. 04. 2020 Sdělení o nekonání místního referenda dne 15.5.2020 [PDF 207kB]
23. 04. 2020 Daň z nemovitých věcí rok 2020 [PDF 3,634kB]
16. 04. 2020 Veřejná vyhláška  [PDF 336kB]
14. 04. 2020 Oznámení o ZRUŠENÍ veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Pertoltice pod Ralskem a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Městský [PDF 295kB]
08. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu Mikroregion Podralsko 2019 [PDF 523kB]
07. 04. 2020 Oznámení záměr prodeje p.p.č. 433/3 v k.ú. Hlemýždí [PDF 1,637kB]
07. 04. 2020 Oznámení záměr prodeje pozemků Luhov u Mimoně - pč. 41/3,4, 40/4 a 237/1 [PDF 366kB]
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - lesy [PDF 290kB]
19. 03. 2020 Změna č. 1 ÚP Pertoltice p.R. - doplnění [PDF 516kB]
19. 03. 2020 Zrušení 18. zasedání ZOBR dne 18.3.2020 v souvislosti s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 [PDF 117kB]
13. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Luhov u Mimoně [PDF 416kB]
13. 03. 2020 Vyhlášení nouzového stavu na území ČR [PDF 92kB]
11. 03. 2020 Věřejné projednvání Změna č. 1 ÚP Pertoltice p.R. [PDF 215kB]
11. 03. 2020 Pozvánka na 18. ZO 18032020 [PDF 486kB]
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh zadání změny č. 2 ÚP Zákupy [PDF 425kB]
03. 03. 2020 Opatření obecné povahy [PDF 3,106kB]
26. 02. 2020 Oznámení nálezu - mobilní telefon [PDF 553kB]
24. 02. 2020 Prodej Multicar z majetku obce [PDF 429kB]
20. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru [PDF 571kB]
17. 02. 2020 Dokument "Zrušení dražební vyhl..." již není dostupný.
14. 02. 2020 Oznámení záměr prodeje pozemků k.ú. Velký Grunov - p.č. 1287 a 159/2 [PDF 2,227kB]
12. 02. 2020 Pozvánka na 17. ZO dne 19.2.2020 [PDF 143kB]
04. 02. 2020 Oznámení - záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Luhov u Mimoně p.č. 42/2 [PDF 1,695kB]
29. 01. 2020 Oznámení - záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Brniště - stodola s pozemky [PDF 2,055kB]
14. 01. 2020 Veřejná vyhláška [PDF 254kB]
10. 01. 2020 Dokument "Dražba - pozemky Hlem..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Opatření obecné povahy - SČVK od 1.1.2020 do 31.12.2020 [PDF 266kB]
10. 12. 2019 OZV č. 5/2019 o mísním poplatku ze psů [PDF 286kB]
10. 12. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 241kB]
10. 12. 2019 OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného [PDF 209kB]
10. 12. 2019 OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF 298kB]
10. 12. 2019 Informace o schválení rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého výhledu obce na léta 2021-23 [PDF 401kB]
10. 12. 2019 Schválený rozpočet obce na rok 2020 [PDF 466kB]
10. 12. 2019 Střednědobý výhled obce na období let 2021-2023 [PDF 292kB]
10. 12. 2019 Rozpočet ZŠ a MŠ Brniště - příspěvek obce na rok 2020 [PDF 544kB]

XML