Obec Bukovec

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://bukovec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bukovec
Bukovec 270
739 85 Bukovec

Datová schránka: 6g8bmh9
E-mail: bukovec@bukovec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 06. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 7/2022
24. 06. 2022 Nařízení Státní veterinární správy, č. j. SVS/2022/081888-T
24. 06. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Bukovec, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Bukovec
17. 06. 2022 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov 2022 - 2024
16. 06. 2022 Oznámení o konání 42. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 27. 6. 2022
16. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SOJ za rok 2021
16. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2022 Sdružení obcí Jablunkovska
10. 06. 2022 Dokument "Návrh závěrečného účt..." již není dostupný.
24. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu SOJ za rok 2021
20. 05. 2022 Oznámení o konání 41. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 30. 5. 2022
17. 05. 2022 Smlouva č. 2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec
17. 05. 2022 Smlouva č. 1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec
17. 05. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 6/2022
03. 05. 2022 Smlouva č. 2/2022 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí
28. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
28. 04. 2022 Oznámení o konání 40. zasedání zastupitelstva obce Bukovec dne 5. 5. 2022
26. 04. 2022 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného seznamu čj. 1910374/22/3200-11050-804492 - daň z nemovitých věcí na rok 2022
26. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 1/2022 Sdružení obcí Jablunkovska
25. 04. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 5/2022
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje
14. 04. 2022 Oznámení o konání 39. zasedání zastupitelstva obce Bukovec dne 25. 4. 2022
14. 04. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 4/2022
11. 04. 2022 Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 5/2022
11. 04. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (uzavřená dne 8. 4. 2022)
31. 03. 2022 Záměr obce Bukovec pronajmout část pozemku p. č. 172/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova
31. 03. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, MEJA 5192/2022
28. 03. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 3/2022
25. 03. 2022 Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23. 03. 2022 Informování občanů o odpadovém hospodářství za rok 2021
18. 03. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 2/2022
17. 03. 2022 Oznámení o konání 38. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 28. 3. 2022
01. 03. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 1/2022
25. 02. 2022 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k. ú. Písek u Jablunkova obce Písek
22. 02. 2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 4/2020 o poskytnutí NFV z Programu
22. 02. 2022 Smlouva č. 1/2022 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV
22. 02. 2022 Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 4/2022
22. 02. 2022 Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 3/2022
18. 02. 2022 Oznámení o konání 37. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 2. 2022
17. 02. 2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje
10. 02. 2022 Zásady k dotačnímu programu "Domovní ČOV" pro rok 2022
07. 02. 2022 Oznámení o konání 36. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 15. 2. 2022
07. 02. 2022 Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
02. 02. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Územního plánu Bukovec
31. 01. 2022 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č. j. MZE-70004/2021-15121
24. 01. 2022 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 7/2021 Sdružení obcí Jablunkovska
20. 01. 2022 Oznámení o konání 35. zasedání Zastupitelstva obce Bukovec dne 31. 1. 2022
20. 01. 2022 Oznámení o rozpočtovém opatření č. 19/2021
14. 01. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2022
14. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec v roce 2021
14. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec v roce 2021

XML