Obec Újezd

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://obec-ujezd.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Újezd
Újezd 83
783 96 Újezd

Datová schránka: 6v3bat9
E-mail: podatelna@obec-ujezd.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu od 12.4.-16.4.2021 (2 přílohy)
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška - uzavření přejezdu Uničov (2 přílohy)
01. 04. 2021 Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
30. 03. 2021 Prodloužení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/lky Základní školy a mateřské školky Újezd (1 příloha)
26. 03. 2021 Výzva k předkládání žádostí - PROGRAM č. 1/2021/D pro poskytování dotací z rozpočtu obce Újezd (3 přílohy)
25. 03. 2021 Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v KD Haukovice za účelem administrativních prostor (1 příloha)
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu v (2 přílohy)
18. 03. 2021 Výzva k podání nabídky - Vybudování dětského hřiště na parc. č. 78, k.ú. Újezd Uničova (1 příloha)
18. 03. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu (2 přílohy)
17. 03. 2021 Pozvánka na 29. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
10. 03. 2021 Závěrečný účet za rok 2020 SOSM (5 příloh)
09. 03. 2021 Aktualizované údaje o nemovitých věcech v obci (1 příloha)
08. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Újezd na rok 2021 (1 příloha)
08. 03. 2021 Rozpočet obce Újezd na rok 2021 - návrh (1 příloha)
08. 03. 2021 Rozpočet obce Újezd na rok 2021 - návrh financování (1 příloha)
08. 03. 2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC rok 2020 (1 příloha)
05. 03. 2021 Usnesení z 28. zasedání ZO (1 příloha)
26. 02. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 2152, k.ú. Újezd u Uničova (1 příloha)
25. 02. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo úředník obce - účetní (1 příloha)
23. 02. 2021 Termíny uzavírek žel. přejezdů v rámci akce "Elektrizace a zkapacitnění trati Ol-Un (8 příloh)
22. 02. 2021 STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU (2 přílohy)
16. 02. 2021 Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
03. 02. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 1434/2 (1 příloha)
03. 02. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 1776 (1 příloha)
03. 02. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 1125 (1 příloha)
02. 02. 2021 Vyhlášení konkurzního řízení - Ředitel/ka ZŠ a MŠ Újezd, příspěvková organizace (1 příloha)
29. 01. 2021 Usnesení z 27. zasedání obce Újezd (1 příloha)
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu (2 přílohy)
25. 01. 2021 Oznámení o záměru prodeje hmotného majetku - požární vozidlo Škoda 706 RTHP CAS25 (2 přílohy)
18. 01. 2021 Rozpočet SOMU na rok 2021 (4 přílohy)
12. 01. 2021 Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva obce Újezd (1 příloha)
22. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2021 (1 příloha)
21. 12. 2020 Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
18. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
17. 12. 2020 Oznámení o záměru prodeje hmotného majetku - požární vozidlo ŠKODA 706 RTHP CAS25 (2 přílohy)
17. 12. 2020 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku za účelem umístění včelína (1 příloha)
14. 12. 2020 Návrh rozpočtu SOMU na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 (3 přílohy)
11. 12. 2020 Usnesení - stanovení veřejného opatrovníka Tomáši Konečnému č.j. 1075/2020 (1 příloha)
04. 12. 2020 Výzva k podání nabídky zakázky Renovace veřejného osvětlení obce Újezd (1 příloha)
30. 11. 2020 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
30. 11. 2020 Program č. 2/2020/D obce Újezd, pro poskytování dotace - pohřebného fyzickým osobám z rozpočtu obce… (3 přílohy)
25. 11. 2020 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Újezd, příspěvkové organizace na rok 2021 (1 příloha)
25. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Újezd na r. 2021 - 2022 (1 příloha)
25. 11. 2020 Usnesení zastupitelstva obce č. 25 (1 příloha)
20. 11. 2020 Oznámení o záměru prodeje pozemků za kostelem III. etapa dle GP č. 779-255/2018 (5 příloh)
19. 11. 2020 Oznámení o záměru pronájmu vstupního bytu (1 příloha)
19. 11. 2020 Oznámení o záměru prodeje pultového mrazáku (2 přílohy)
10. 11. 2020 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)
10. 11. 2020 Oznámení o upuštění od dražby nedobrovolné (1 příloha)
30. 10. 2020 Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)

XML