Obec Horní Lideč

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://hornilidec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Lideč
Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč

Datová schránka: ukbbd73
E-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 5/2018
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 4/2018
30. 05. 2019 Rozpočtové provizorium 2019
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2019.
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření SOMV 3/2018
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
30. 05. 2019 Informace o konání a Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 3/2018
30. 05. 2019 Záměr 11/02018
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 2/2018
30. 05. 2019 Návrh rozpočtu SOMV na rok 2019
30. 05. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2020-2021
30. 05. 2019 Usnesení odboru životního prostředí a zemědělství
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška Zlínského kraje
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 1/2018
30. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení k udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
30. 05. 2019 Informace o konaní I. zasedání Zastupitelstva obce
30. 05. 2019 Oznámení Ministerstva životního prostředí o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o CHKO Beskydy
30. 05. 2019 Záměr 10/2018
30. 05. 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do obecního zastupistelstva
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Lideč za rok 2018
30. 05. 2019 Zpráva č.295 2018 EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2018
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu SOMV za rok 2018
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 8/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 5/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč pro Naděje z.s.
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška - ministerstva zemědělství
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 3/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč pro TS Yasmeen Dance
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 7/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč pro AUXILIUM o.p.s.
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 6/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč pro Sociální služby Vsetín
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 2/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč pro Základní školu Horní Lideč 130
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 4/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč pro Junák - český skaut Lidečko, z.s.
30. 05. 2019 Sřednědobý výhled rozpočtu obce Horní Lideč 2020-2021 SCHVÁLENÝ
30. 05. 2019 Rozpočet obce Horní Lideč 2019 SCHVÁLENÝ
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření SOMV č.1/2019
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 1/2019
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření SOH 4/2018
30. 05. 2019 Rozpočet SOMV 2019 a střednědobý výhled rozpočtu SOMV 2020 - 2021
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření SOH 3/2018
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 11, 12/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 8/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 10/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva 9/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření SOH 2/2018
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška finančního úřadu
19. 04. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019 Zveřejněno: 17.4.2019 sejmuto: 30.7.2019
19. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva 8/2019 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Horní Lideč
16. 04. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 13/2019
16. 04. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 12/2019

XML