Obec Horní Lideč

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://hornilidec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Lideč
Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč

Datová schránka: ukbbd73
E-mail: obec.hornilidec@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2019
20. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu SOMV za rok 2019
20. 05. 2020 Opatření obecné povahy- úprava provozu na pozemních komunikacích
20. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.
20. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb.
20. 05. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
20. 05. 2020 Schválený rozpočet Obce Horní Lideč a rozpočet sociálního fondu na rok 2020
20. 05. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Lideč 2021-2022
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška FÚ Zlín
19. 04. 2020 Informace o konání a Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce
19. 04. 2020 Informace o konaní a zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce
19. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu SOH za rok 2019
19. 04. 2020 Inventarizační zpráva SOH za rok 2019
19. 04. 2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOH za období 12/2019
19. 04. 2020 Rozvaha SOH za období 12/2019
19. 04. 2020 Výkaz zisku a ztráty SOH za období 12/2019
19. 04. 2020 Příloha
19. 04. 2020 Zpráva auditu SOH za rok 2019
19. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
19. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
19. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona 250/2000 Sb.
19. 04. 2020 Rozpočtové provizorium Obce Horní Lideč pro rok 2020
19. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona 250/2000 Sb.
19. 04. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace Zlínského kraje pro SOH
19. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona 250/2000 Sb.
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 5/2018
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 4/2018
30. 05. 2019 Rozpočtové provizorium 2019
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria na rok 2019.
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření SOMV 3/2018
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
30. 05. 2019 Informace o konání a Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 3/2018
30. 05. 2019 Záměr 11/02018
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 2/2018
30. 05. 2019 Návrh rozpočtu SOMV na rok 2019
30. 05. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOMV 2020-2021
30. 05. 2019 Usnesení odboru životního prostředí a zemědělství
30. 05. 2019 Veřejná vyhláška Zlínského kraje
30. 05. 2019 Usnesení rady obce Horní Lideč 1/2018
30. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení k udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů
30. 05. 2019 Informace o konaní I. zasedání Zastupitelstva obce
30. 05. 2019 Oznámení Ministerstva životního prostředí o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o CHKO Beskydy
30. 05. 2019 Záměr 10/2018
30. 05. 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do obecního zastupistelstva
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Lideč za rok 2018
30. 05. 2019 Zpráva č.295 2018 EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2018
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu SOMV za rok 2018
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019

XML