Obec Dvorce

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://obecdvorce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dvorce
Náměstí 13
793 68 Dvorce

Datová schránka: ztqbehe

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 03. 2020 17/2020 - Oznámení o zveřejnění záměru na prodej nemovitosti, část pozemku
25. 03. 2020 18/2020 - Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nemovitosti
25. 03. 2020 13/2020 - Omezení provozní doby Obecního úřadu Dvorce pro veřejnost po dobu nouzového stavu v ČR
25. 03. 2020 14/2020 - Záměr Obce Dvorce prodat nemovité věci - rodinný dům Budišovská č. p. 382 + pozemky
25. 03. 2020 15/2020 - Usnesení o zrušení dražební vyhlášky
25. 03. 2020 16/2020 - Dražební vyhláška - dražba movitých věcí
25. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 3. 2020 o přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů - částka 45/2020
20. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 19. 3. 2020 o přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů - částka 42/2020
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 18. 3. 2020 o přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů - částka 41/2020
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 16. 3. 2020 o přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů - částka 37/2020
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření - Sbírka zákonů - částka 33/2020
16. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 o přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů - částka 35/2020
14. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření - Sbírka zákonů - částka 33
13. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a o přijetí krizových opatření - Sbírka zákonů - částka č. 31/2020
11. 03. 2020 12/2020 - Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nemovitostí
10. 03. 2020 10/2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (zákaz konání hromadných akcí)
10. 03. 2020 11/2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (zákaz vzdělávání - uzavření škol))
10. 03. 2020 9/2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (návrat občanů z Itálie)
09. 03. 2020 9/2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020 k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
06. 03. 2020 8/2020 - Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nemovitostí
04. 03. 2020 7/2020 - Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
28. 02. 2020 Dokument "5/2020 - Usnesení - d..." již není dostupný.
28. 02. 2020 Dokument "6/2020 - Usnesení o e..." již není dostupný.
17. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 202005 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 - Spolek paní a dívek
10. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 202009 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 - Základní umělecká škola Bruntál
04. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 202002 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
04. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 202003 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
04. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 202004 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
03. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 202001 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 - Spolek Seniorklub Dvorce
31. 01. 2020 4/2020 - Veřejná výzva na obsazení pracovního místa "Referent spisové služby"
29. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva č. 202007 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 - TJ Spartak Dvorce, z.s.
28. 01. 2020 3/2020 - Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nemovitostí
27. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 9/2019
17. 01. 2020 2/2020 - Oznámení o zveřejnění záměru na prodej nemovitostí
10. 01. 2020 1/2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Bruntál
28. 12. 2019 83/2019 - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Obce Dvorce na rok 2020, schválených rozpočtových opatření, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného závěrečného účtu Obce Dvorce
28. 12. 2019 Rozpočet Obce Dvorce na rok 2020
28. 12. 2019 Rozpočet Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2020
28. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na roky 2021-2022
28. 12. 2019 Rozpočet TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace na rok 2020
20. 12. 2019 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 201903 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
13. 12. 2019 78/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 12. 2019 79/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 80/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 81/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného
13. 12. 2019 82/2019 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství podle lesního zákona
10. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
04. 12. 2019 77/2019 - Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce
29. 11. 2019 76/2019 - Oznámení o zveřejnění záměru na prodej nemovitosti
26. 11. 2019 72/2019 - Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2020

XML