Obec Řehlovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://rehlovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Řehlovice
Řehlovice 1
403 13 Řehlovice

Datová schránka: bazbqym
E-mail: francova@rehlovice.cz, plzak@rehlovice.cz, drbalova@rehlovice.cz, cerna@rehlovice.cz, podatelna@rehlovice.cz, starosta@rehlovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 10. 2019 Usnesení SPÚ o prodloužení lhůty - KPÚ Stadice
09. 10. 2019 Rozhodnutí SPÚ - Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Radejčín
04. 10. 2019 Informace ÚZVSM o nedostatečně identifikovaných vlastnících
03. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 1
02. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
02. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
02. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/119
02. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
02. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška 5/2019
30. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
18. 09. 2019 Informace ČEZu k odstraňování větvoví ze soustavy el. energie
18. 09. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí
18. 09. 2019 Aukční vyhláška Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
11. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
11. 09. 2019 Zasedání Zastupitelstva obce - pozvánka
03. 09. 2019 Záměr pronájmu Restaurace U Lípy
03. 09. 2019 Aukční vyhláška Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
23. 08. 2019 Záměr pronájmu pozemku v Řehlovicích
22. 08. 2019 Opatření obecné povahy Magistrátu města Ústí nad Labem
19. 08. 2019 Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK
19. 08. 2019 Očkování psů a koček proti vzteklině
19. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Oznámení o rozšíření obvodu KoPÚ
08. 08. 2019 Dokument "usnesení - prodloužen..." již není dostupný.
02. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
02. 08. 2019 Rozpočet na rok 2019, střednědobý výhled, rozpočtové opatření č. 1
30. 07. 2019 Opatření obecné povahy -opatření při nedostatku vody
30. 07. 2019 Informace o zákazu odběru povrchových vod
19. 07. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Stadice
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy Magistrátu města Ústí nad labem
12. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 07. 2019 Výběrové řízení s aukcí na nemovitost
11. 07. 2019 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na kanalizaci a ČOV Dubice
02. 07. 2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018
01. 07. 2019 Oznámení Zeměměřičského úřadu Praha o výkonu topografických prací
21. 06. 2019 5. jednání zastupiteltsva obce
20. 06. 2019 Závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2018
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Ústí nad Labem
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Ústí nad Labem
05. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje
05. 06. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
05. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění ZÚ 2018 Mikroregionu Milada
05. 06. 2019 Závěrečný účet obce
03. 06. 2019 Oznámení zahájení vodoprávního řízení -kanalizace Dubice
03. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Jezero Milada za rok 2018
03. 06. 2019 Záměr adresného prodeje pozemků
27. 05. 2019 Informace o přijetí k předškolnímu vzdělávání
23. 05. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.

XML