Obec Řehlovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://rehlovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Řehlovice
Řehlovice 1
403 13 Řehlovice

Datová schránka: bazbqym
E-mail: francova@rehlovice.cz, plzak@rehlovice.cz, drbalova@rehlovice.cz, cerna@rehlovice.cz, podatelna@rehlovice.cz, starosta@rehlovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Stadice
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy Magistrátu města Ústí nad labem
12. 07. 2019 Dražební vyhláška
12. 07. 2019 Výběrové řízení s aukcí na nemovitost
11. 07. 2019 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na kanalizaci a ČOV Dubice
02. 07. 2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2018
01. 07. 2019 Oznámení Zeměměřičského úřadu Praha o výkonu topografických prací
21. 06. 2019 5. jednání zastupiteltsva obce
20. 06. 2019 Závěrečný účet DSO Jezero Milada za rok 2018
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Ústí nad Labem
05. 06. 2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Ústí nad Labem
05. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje
05. 06. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
05. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění ZÚ 2018 Mikroregionu Milada
05. 06. 2019 Závěrečný účet obce
03. 06. 2019 Oznámení zahájení vodoprávního řízení -kanalizace Dubice
03. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Jezero Milada za rok 2018
03. 06. 2019 Záměr adresného prodeje pozemků
27. 05. 2019 Informace o přijetí k předškolnímu vzdělávání
23. 05. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
16. 05. 2019 Informace pro voliče, kteří změnili trvalý pobyt
15. 05. 2019 Nabídka ÚZVSM na prodej nemovitých věcí
14. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Milada za rok 2018
14. 05. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Milada za rok 2017
10. 05. 2019 Informace o výpočtu ceny vody v roce 2018
10. 05. 2019 Kulturní akce Jařinky v Dubicích
10. 05. 2019 Oznámení KÚ o měření hranic pozemků v Moravanech
10. 05. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Lochočice
10. 05. 2019 Záměr pronájmu pozemku
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu
25. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EP
23. 04. 2019 Dokument "Rozhodnutí o návrhu K..." již není dostupný.
17. 04. 2019 Opatření veřejné povahy Magistrátu města Ústí nad Labem
12. 04. 2019 Záměr pronájmu restaurace u Lípy
09. 04. 2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - kůrovcová kalamita
09. 04. 2019 Opatření obecné povahy Magistrátu města Ústí n.L.
09. 04. 2019 Pozvánka na zasedání okrskové volební komise
02. 04. 2019 Rozpočet obce na rok 2019
26. 03. 2019 Svoz velkoobjemového odpadu
26. 03. 2019 Komplexní pozemkové úpravy Stadice a část Lochočice
20. 03. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
18. 03. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy Agentury ochrany přírody a krajiny
12. 03. 2019 Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků
07. 03. 2019 Zápis dětí do ZŠ Řehlovice
04. 03. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
04. 03. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019
22. 02. 2019 Oznámení o schválených rozpočtových opatřeních
18. 02. 2019 Informace pro občany k odkanalizování obytné zástavby
18. 02. 2019 Záměr pronájmu části budovy v Dubicích

XML