Obec Žihle

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://obec-zihle.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 11. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
25. 11. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
25. 11. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Přehořov
25. 11. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
24. 11. 2021 Návrh rozpočtu obce na rok 2022
24. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2023,2024
04. 11. 2021 Usnesení z 17. jednání Zastupitelstva obce Žihle
03. 11. 2021 Kalkulace ceny stočného pro rok 2022
03. 11. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 10. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Satan bikers z.s.
27. 10. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - dopravní obslužnost
26. 10. 2021 Pozvánka na 17. jednání Zastupitelstva obce Žihle
26. 10. 2021 Pořízení změny č.5 Územního plánu Žihle
14. 10. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - u..." již není dostupný.
05. 10. 2021 VV - návrh Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
24. 09. 2021 Usnesení z 16. jednání Zastupitelstva obce Žihle
23. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb
15. 09. 2021 VV - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 09. 2021 Pozvánka na 16. jednání Zastupitelstva obce Žihle
09. 09. 2021 Volby - pozvánka na 1.zasedání OVK
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 09. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Hluboká
24. 08. 2021 VV - OOP o stanovení záplavového území Mladotického potoka
05. 08. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
03. 08. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30. 07. 2021 VV - návrh OOP stanovení místní úpravy provozu
29. 07. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
29. 07. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Žihle
21. 07. 2021 Oznámení o záměru pronájmu pozemku v k.ú. Přehořov
21. 07. 2021 Oznámení o záměru pronájmu pozemku v k.ú. Žihle
21. 07. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 07. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 06. 2021 Schválený závěrečný účet obce Žihle za rok 2020 + přílohy
24. 06. 2021 Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva obce Žihle
18. 06. 2021 Zveřejnění návrhu OOP o stanovení záplavového území Mladotického potoka a výzva k podání připomínek
15. 06. 2021 Pozvánka na 15. jednání Zastupitelstva obce Žihle
11. 06. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - žel.přejezd směr Odlezly
11. 06. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - žel.přejezd Přehořov
10. 06. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 06. 2021 Oznámení o záměru prodeje pozemku v k.ú. Žihle
02. 06. 2021 Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí v k.ú. Žihle
28. 05. 2021 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 05. 2021 VV - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
27. 05. 2021 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020

XML