Obec Křešice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://kresice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Křešice
Nádražní 84
411 48 Křešice

Datová schránka: rikbddn
E-mail: ou.kresice@pvtnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 08. 2019 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou - Křešice, Nučnice - chodník
21. 08. 2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška o zveřejnění a konání veřejného projednání 2aZÚR ÚK a VV URÚ
24. 07. 2019 Usnesení ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
13. 07. 2019 Záměr prodeje, pronájmu, daru a pachtu nemovitého majetku 3/2019
09. 07. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
08. 07. 2019 Usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
03. 07. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
01. 07. 2019 POZVÁNKA NA 8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEŠICE, KTERÉ SE KONÁ 8.7.2019 OD 17:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ KŘEŠICE.
24. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULT/042/2019 a jeho podmínkách
24. 06. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. ULT/041/2019 a jeho podmínkách
24. 06. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
24. 06. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
20. 06. 2019 POZVÁNKA NA 7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEŠICE, KTERÉ SE KONÁ 26. 6. 2019 OD 17,30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOTI OÚ KŘEŠICE
13. 06. 2019 Záměr prodeje, pronájmu a pachtu nemovitého majetku 2/2019
12. 06. 2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
06. 06. 2019 Usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
05. 06. 2019 Zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024 a Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2018
22. 05. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu
22. 05. 2019 VV - Rozhodnutí - stavební povolení
16. 05. 2019 Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
16. 05. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
16. 05. 2019 Záměr prodeje a pronájmu nemovitého majetku 1/2019
13. 05. 2019 POZVÁNKA NA 6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEŠICE, KTERÉ SE KONÁ 20. 5. 2019 OD 17,30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ KŘEŠICE
10. 05. 2019 Usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
02. 05. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
30. 04. 2019 Severočeská vodárenská společnost a.s. - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 Výběrové řízení – veřejný opatrovník/matrikář
26. 04. 2019 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 Sdružení obcí pro nakládání s odpady - Oznámení o zveřejnění č. 2/2019
22. 04. 2019 POZVÁNKA NA 5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEŠICE, KTERÉ SE KONÁ 29. 4. 2019 OD 17,30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ KŘEŠICE
10. 04. 2019 Jmenování zapisovatelů OVK
04. 04. 2019 VV - Opatření obecné povahy
01. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu a zpráva auditora za rok 2018
27. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení p. p. p. č. 341/1, Křešice u Litoměřic
27. 03. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
27. 03. 2019 Minimální počty členů okrskových volebních komisí
14. 03. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
12. 03. 2019 Usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
12. 03. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu
01. 03. 2019 Zeměměřický úřad - Oznámení o výkonu topografických prací
26. 02. 2019 Městský úřad Litoměřice - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
25. 02. 2019 POZVÁNKA NA 4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KŘEŠICE, KTERÉ SE KONÁ
25. 02. 2019 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2019
21. 02. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
11. 02. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
08. 02. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018
06. 02. 2019 Usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Křešice
30. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 / 2018
30. 01. 2019 Schválený rozpočet roku 2019

XML