Obec Otice

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://otice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Otice
Hlavní 1
747 81 Otice

Datová schránka: e55b3ff
E-mail: urad@otice.cz, ucetni@otice.cz, starosta@otice.cz, mistostarosta@otice.cz, podatelna@otice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 11. 2020 Sbírka zákonů, částka 194 ze dne 20.11.2020
23. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
20. 11. 2020 Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Otice dne 9.12.2020
18. 11. 2020 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místních poplatcích
18. 11. 2020 Návrh rozpočtu obce Otice pro rok 2021
11. 11. 2020 Veřejná výzva na místo REFERENT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VŠEOBECNÉ SPRÁVY
10. 11. 2020 Obec Otice vyhlašuje veřejnou soutěž o pacht Smuteční síně
09. 11. 2020 Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR
09. 11. 2020 Veřejná zakázka na stavební práce
04. 11. 2020 Změna Přílohy č. 1 a 2 ke smlouvě evid.č.: OúO/Sdíl/13/2015
04. 11. 2020 Mimořádné opatření antigenní testování a použití OOP v sociálních službách
03. 11. 2020 Sbírka zákonů, částka 182 ze dne 2.11.2020
03. 11. 2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Opavy
03. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
02. 11. 2020 Rozhodnutí hejtmana MSK, péče o děti a mládež
02. 11. 2020 Usnesení vlády č 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 a 447
27. 10. 2020 Usnesení vlády č. 431 a 432
27. 10. 2020 Záměr pachtu smuteční síně
26. 10. 2020 Usnesení vlády č. 174
23. 10. 2020 Nařízení hejtmana MSK - dopravní obslužnost
21. 10. 2020 Mimořádné opatření
21. 10. 2020 NAŘÍZENÍ Č. 29/2020 KHS MSK
21. 10. 2020 Usnesení vlády ČR š 424, 425 a 426
20. 10. 2020 Krizové opatření č 1074 ze dne 19.10.2020
20. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 168 ze dne 19.10.2020
13. 10. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020
13. 10. 2020 Mimořádná opatření ze dne 12.10.2020
13. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 166 ze dne 12.10.2020
13. 10. 2020 Mimořádné opatření č.28-2020 KHS Ostrava
09. 10. 2020 Sbírka zákonů, částka 162 ze dne 8.10.2020
09. 10. 2020 Usnesení vlády ČR č. 995 ze dne 8.10.2020 o přijetí krizového opatření s účinností od 9. do 11.10.2020
09. 10. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 996 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25.10.2020 omezení hromadných akcí a provozu
09. 10. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25.10.2020 omezení škol
09. 10. 2020 Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 998 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25.10.2020 omezení poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
07. 10. 2020 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VÝZV..." již není dostupný.
07. 10. 2020 Mimořádné opatření MZdr platná od 2.10.2020 omezení provozu stravovacích ubytovacích a jiných služeb
07. 10. 2020 Ochranné opatření ze dne 2.10.2020 ochrana státní hranice s účinností od 5.10.2020
07. 10. 2020 Sdělení MZ - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid 19 s účinností od 5.10.2020
07. 10. 2020 Zrušení mimořádného opatření ze dne 23.9.2020 zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 5.10.2020
05. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
02. 10. 2020 Mimořádné opatření KHS č.26/2020
01. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - nouzový stav
01. 10. 2020 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOL..." již není dostupný.
01. 10. 2020 Rozpočtové opatření č.7 pro rozpočet obce Otice na rok 2020
24. 09. 2020 Mimořádné opatření ze dne 23.9.2020 zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020
24. 09. 2020 Mimořádné opatření ze dne 23.9.2020 omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020
22. 09. 2020 Záměr pachtu obecních pozemků
18. 09. 2020 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Otice č. 11 ze dne 14.9.2020
18. 09. 2020 Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020 nošení ochranných prostředků dýchacích cest
18. 09. 2020 Mimořádné opatření ze dne 17.9.2020 omezení provozoven a provozu služeb

XML