Obec Brantice

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://brantice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Brantice
Brantice 121
793 93 Brantice

Datová schránka: 5igb6vk
E-mail: starosta@brantice.cz, obec.brantice@quick.cz, igrygarova@brantice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. Vlastimil Porostlý, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD V OSTRAVĚ - Dražební vyhláška č.j.: 069… (1 příloha)
15. 09. 2020 ObÚ Brantice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů (1 příloha)
15. 09. 2020 ObÚ Brantice - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Brantice (1 příloha)
08. 09. 2020 ObÚ Brantice - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:OUBR-568/2020 (1 příloha)
08. 09. 2020 ObÚ Brantice - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j.:OUBR-569/2020 (1 příloha)
07. 09. 2020 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové změny roku 2020 - Rozpočtové opatření č.2 (1 příloha)
03. 09. 2020 Obec Brantice - Schválené rozpočtové opatření č.2/2020 (1 příloha)
02. 09. 2020 ObÚ Brantice - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do… (1 příloha)
31. 08. 2020 dokument
31. 08. 2020 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Aktualizovaný seznam nedostatečně… (1 příloha)
21. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
21. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
29. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 (1 příloha)
22. 07. 2020 KÚMSK - Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje… (1 příloha)
16. 07. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020 - stanovení sídla volebních okrsků, počtu členů… (1 příloha)
22. 06. 2020 Mikroregion Krnovsko - Závěrečný účet za rok 2019 (1 příloha)
05. 06. 2020 Obec Brantice - Smlouva č. 3/02915 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro… (1 příloha)
02. 06. 2020 Dobrovolný svazek obcí LOUČKA - usnesení ze 45. Valné hromady konané dne 1. června 2020 (1 příloha)
02. 06. 2020 Dobrovolný svazek obcí LOUČKA - Rozpočtové opatření č1/2020 (1 příloha)
02. 06. 2020 Dobrovolný svazek obcí LOUČKA - Schválený závěrečný účet DSO LOUČKA za rok 2019 (1 příloha)
01. 06. 2020 Obec Brantice - Rozpočtové změny - Schválené rozpočtové opatření č.1/2020 (1 příloha)
01. 06. 2020 Obec Brantice - Schválený závěrečny účet za rok 2019 (1 příloha)
28. 05. 2020 Obec Brantice - záměr prodat pozemek (1 příloha)
28. 05. 2020 Obec Brantice - Usnesení ze 7. zasedání ZO Brantice (1 příloha)
19. 05. 2020 Obec Brantice - Onformace o konání zasedání Zastupitelstva obce Brantice dne 27.5. 2020 (1 příloha)
13. 05. 2020 DSO Loučka - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (1 příloha)
13. 05. 2020 DSO Loučka - Návrh rozpočtového opatření č.1/2020 (1 příloha)
13. 05. 2020 DSO Loučka - Oznámení o konání Valné hromady DSO Loučka (1 příloha)
08. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - Obec Brantice (1 příloha)
30. 04. 2020 Mikroregion Krnovsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (1 příloha)
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška finančního úřadu (1 příloha)
20. 04. 2020 Obec Brantice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.5/2020 (1 příloha)
20. 04. 2020 Obec Brantice - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za rok 2019 (1 příloha)
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 (1 příloha)
16. 03. 2020 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové změny roku 2020 - Rozpočtové opatření č.1 (1 příloha)
12. 03. 2020 Obec Brantice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Brantice č.2/2020 (1 příloha)
06. 03. 2020 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Aktualizovaný seznam nedostatečně… (1 příloha)
04. 03. 2020 Obec Brantice - Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Brantice, konaného dne 26. února 2020 (1 příloha)
02. 03. 2020 Obec Brantice - Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Brantice, konaného dne 26. února 2020 (1 příloha)
02. 03. 2020 Obec Brantice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Brantice č.1/2020 (1 příloha)
18. 02. 2020 Obec Brantice - Inrormace o konání Zastupitelstva obce Brantice (1 příloha)
10. 02. 2020 Obec Brantice - Návrh rozpočtu roku 2020 (1 příloha)
05. 02. 2020 Smlouva č. 3/00102 uzavřená na základě Programu obce Brantice pro poskytování návratných finančních… (1 příloha)
04. 02. 2020 Obec Brantice - Výroční zpráva Obce Brantice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona… (1 příloha)
03. 02. 2020 Dokument "MěÚ Krnov - Veřejná v..." již není dostupný.
31. 01. 2020 dokument
31. 01. 2020 Obec Brantice - Rozpočtové opatření č.3/2019 (1 příloha)
31. 01. 2020 Program obce Brantice pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny…
26. 01. 2020 Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č.6/2019 (1 příloha)
08. 01. 2020 Dokument "Komplexní pozemkové ú..." již není dostupný.

XML