Obec Nezvěstice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://nezvestice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nezvěstice
Nezvěstice 277
332 04 Nezvěstice

Datová schránka: pfcbr83
E-mail: ou@nezvestice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Dovolená matrika (pokladna a podatelna) OÚ Nezvěstice
22. 07. 2021 Informace k Volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
22. 07. 2021 Územní řízení – optická síť spol.Radynet, lokalita Malá Strana, Varta, zóna Z1
21. 07. 2021 Územní rozhodnutí ,,Nezvěstice, Malá Strana – Varta, zóna Z1, dopravní a technická infrastruktura pro RD”
20. 07. 2021 Územní rozhodnutí – optická síť Camelnet Nezvěstice- Šťáhlavice
08. 07. 2021 Vyhlášení konkursního řízení – ředitel/ka MŠ Nezvěstice, příspěvková organizace
07. 07. 2021 Informace o dokumentaci záměru ,,Modernizace tratě Horažďovice předm.(mimo)- Plzeň Koterov (mimo)”
01. 07. 2021 Přechodná úprava provozu na komunikaci – částečná uzavírka před objektem Nezvěstice č.p.145
22. 06. 2021 13. veřejné zasedání ZO Nezvěstice – 28.6.2021
21. 06. 2021 dokument
10. 06. 2021 Návrh Závěrečného účtu obce Nezvěstice za rok 2020
08. 06. 2021 Usnesení RO Nezvěstice č.60/7.6.2021
08. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy – povodí Labe, Odry a Dunaje
03. 06. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení – optická síť Camelnet Nezvěstice-Šťáhlavice
01. 06. 2021 Oznámení zahájení územního řízení – ,,Nezvěstice, Malá Strana – Varta, zóna Z1″
21. 05. 2021 Usnesení RO č.58/28.4.2021
19. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
10. 05. 2021 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S..." již není dostupný.
04. 05. 2021 Dokument "D R A Ž E B N Í V Y H..." již není dostupný.
19. 04. 2021 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice
19. 04. 2021 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2021
14. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radyně za rok 2020
14. 04. 2021 Pozvánka na VH Mikroregionu Radyně 6.5.2021
08. 04. 2021 Vyhlášení konkursního řízení – ředitel/ka ZŠ Nezvěstice, příspěvková organizace
07. 04. 2021 Oznámení – směna pozemků (parc.č.816 v k.ú.Nezvěstice)
06. 04. 2021 Oznámení – pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby – Olešná 20, Nezvěstice
24. 03. 2021 Oznámení zahájení stavebního řízení ,,I/19 – Nezvěstice – průtah”
09. 03. 2021 Upozornění ČEPS a.s. pro vlastníky a uživatele pozemků – odstranění nebo okleštění stromoví
06. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice PK
23. 02. 2021 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – oprava mostu Šťáhlavice
22. 02. 2021 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
22. 02. 2021 Územní rozhodnutí – odkanalizování obce na ČOV III.etapa a rozšíření vodovodní sítě
18. 02. 2021 Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku Mateřské školy Nezvěstice
18. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
01. 02. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice II. a III.třídy a místní komunikace v obci
29. 01. 2021 Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – Cyklostezka mezi obcemi Šťáhlavice a Nezvěstice, Nezvěstice a Žákava
29. 01. 2021 Veřejná vyhláška – stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – Cyklotrasa Plzeň- Brdy, úsek Nezvěstice
27. 01. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozi na pozemní komunikaci – Cetin a.s.
26. 01. 2021 VÝZVA – VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ – V431/831 – zdvojení
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška – úprava provozu na pozemní komunikaci
15. 01. 2021 Veřejné vyhlášky – místní úprava provozu- dopravní značení (cyklostezka)
13. 01. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení – odkanalizování obce na ČOV, III.etapa a rozšíření vodovodní sítě
06. 01. 2021 Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
06. 01. 2021 Návrh zadání územního plánu Vlčtejn
22. 12. 2020 Veřejná vyhláška – Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – I/19, I/20
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
14. 12. 2020 Veřejná vyhláška, stavební povolení – zvýšení spolehlivosti technologických systémů Nezvěstice – Rokycany – Plzeň – vybudováním obchozí trasy v úseku Příkosice – Nezvěstice
10. 12. 2020 Rozpočtové provizorium pro rok 2021 – Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

XML