Obec Nezvěstice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://nezvestice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nezvěstice
Nezvěstice 277
332 04 Nezvěstice

Datová schránka: pfcbr83
E-mail: ou@nezvestice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
29. 11. 2021 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice
25. 11. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení – Nezvěstice, Malá strana – Varta
25. 11. 2021 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Radyně – 14.12.2021
19. 11. 2021 Veřejná vyhláška – omezení provozu na komunikaci III/1774
12. 11. 2021 Záměr – pronájem letní resturace na koupališti na sezónu 2022
08. 11. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení – 9 ks vodovodních přípojek
08. 11. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení – 24 ks kanaliz.přípojek
18. 10. 2021 Oznámení – prodej části pozemku p.č.152/56 v k.ú.Nezvěstice
14. 10. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2021 – TJ Sokol Nezvěstice
08. 10. 2021 POZVÁNKA na 15. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice
06. 10. 2021 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
28. 09. 2021 Vyhlášení konkursního řízení – ředitel/ka MŠ Nezvěstice, příspěvková organizace
20. 09. 2021 Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Radyně 7.10.2021
20. 09. 2021 Informace – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021
14. 09. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (kalamitní poškození lesních porostů)
01. 09. 2021 Veřejná vyhláška – stavba ,,V432/429 zdvojení vedení” (prodloužení lhůty)
30. 08. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby ,,rozvoj optické sítě spol.Radynet v obci Nezvěstice, lokalita Malá strana – Varta, zóna Z1″
30. 08. 2021 Oznámení konání vřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí ,,Modernizace tratě Horažďovice předm. – Plzeň Koterov”
17. 08. 2021 FK Žákava – domácí utkání ve středu 18.8.2021 od 18.00 hod. (FK Žákava ,,A” – Košutka Plzeň)
11. 08. 2021 POZVÁNKA na 14. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice
22. 07. 2021 Dovolená matrika (pokladna a podatelna) OÚ Nezvěstice
22. 07. 2021 Informace k Volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
22. 07. 2021 Územní řízení – optická síť spol.Radynet, lokalita Malá Strana, Varta, zóna Z1
21. 07. 2021 Územní rozhodnutí ,,Nezvěstice, Malá Strana – Varta, zóna Z1, dopravní a technická infrastruktura pro RD”
20. 07. 2021 Územní rozhodnutí – optická síť Camelnet Nezvěstice- Šťáhlavice
08. 07. 2021 Vyhlášení konkursního řízení – ředitel/ka MŠ Nezvěstice, příspěvková organizace
07. 07. 2021 Informace o dokumentaci záměru ,,Modernizace tratě Horažďovice předm.(mimo)- Plzeň Koterov (mimo)”
01. 07. 2021 Přechodná úprava provozu na komunikaci – částečná uzavírka před objektem Nezvěstice č.p.145
22. 06. 2021 13. veřejné zasedání ZO Nezvěstice – 28.6.2021
21. 06. 2021 dokument
10. 06. 2021 Návrh Závěrečného účtu obce Nezvěstice za rok 2020
08. 06. 2021 Usnesení RO Nezvěstice č.60/7.6.2021
08. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy – povodí Labe, Odry a Dunaje
03. 06. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení – optická síť Camelnet Nezvěstice-Šťáhlavice
01. 06. 2021 Oznámení zahájení územního řízení – ,,Nezvěstice, Malá Strana – Varta, zóna Z1″
21. 05. 2021 Usnesení RO č.58/28.4.2021
19. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
10. 05. 2021 Dokument "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S..." již není dostupný.
04. 05. 2021 Dokument "D R A Ž E B N Í V Y H..." již není dostupný.
19. 04. 2021 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice
19. 04. 2021 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné pro rok 2021
14. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radyně za rok 2020
14. 04. 2021 Pozvánka na VH Mikroregionu Radyně 6.5.2021
08. 04. 2021 Vyhlášení konkursního řízení – ředitel/ka ZŠ Nezvěstice, příspěvková organizace
07. 04. 2021 Oznámení – směna pozemků (parc.č.816 v k.ú.Nezvěstice)
06. 04. 2021 Oznámení – pronájem bytu pro příjmově vymezené osoby – Olešná 20, Nezvěstice
24. 03. 2021 Oznámení zahájení stavebního řízení ,,I/19 – Nezvěstice – průtah”
09. 03. 2021 Upozornění ČEPS a.s. pro vlastníky a uživatele pozemků – odstranění nebo okleštění stromoví
06. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 Krajské hygienické stanice PK

XML