Obec Malá Morávka

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://malamoravka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malá Morávka
Malá Morávka 55
793 36 Malá Morávka

Datová schránka: 6c8ar2c
E-mail: podatelna@malamoravka.cz, tajemnik@malamoravka.cz, starosta@malamoravka.cz, ucetni@malamoravka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 8/2024
12. 07. 2024 Obec Malá Morávka - Informace o konání akce - Karlovský maraton
10. 07. 2024 Obec Malá Morávka - Schválený závěrečný účet obce za rok 2023
28. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Usnesení č. 2/2024 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.06.2024
19. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Program jednání zastupitelstva obce - 26.06.2024
14. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Informace o konání akce - Keltské slavnosti letního slunovratu
13. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Pronájem části pozemku parc.č. 823/6 v k.ú. Malá Morávka
11. 06. 2024 OÚ Malá Morávka - Informace - Volby do Evropského parlamentu
11. 06. 2024 VaK Bruntál, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Informace o konání akce - Den dětí a kácení máje
11. 06. 2024 MěÚ OSÚ Rýmařov - Oznámení o zahájení územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - Marek Vejmola
11. 06. 2024 Sdružení obcí Rýmařovska - Návrh závěrečného účtu za rok 2023
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Pronájem části pozemku parc.č. 1/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Informace o pořízení změny územního plánu obce Malá Morávka
11. 06. 2024 OÚ Malá Morávka - Volby do Evropského parlamentu - Informace k volebním okrskům
11. 06. 2024 Sdružení obcí Rýmařovska - Oznámení o zveřejnění dokumentů
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 6/2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 7/2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 5/2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 4/2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Malá Morávka na období 2024-2026
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 3/2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace - SOR
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 1/2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 2/2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - FC Kovárna Malá Morávka
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 28/2023
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Schválený rozpočet na rok 2024
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TC Praděd Malá Morávka
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Sdružení obcí Rýmařovska
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace - SOR
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Malá Morávka - FC Kovárna Malá Morávka 2023
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Malá Morávka - Sdružení obcí Rýmařovska
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Malá Morávka - TC Praděd 2022
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Malá Morávka - FC Kovárna Malá Morávka 2022
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Malá Morávka - TC Praděd 2021
11. 06. 2024 Obec Malá Morávka - Schválený střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2023
11. 06. 2024 Aktuální plnění rozpočtu - Rozklikávací rozpočet
03. 01. 2023 OÚ Malá Morávka - Volba prezidenta ČR - Informace k volbám
20. 12. 2022 Obec Malá Morávka - Usnesení č. 5/2022 ze zasedání konaného dne 14.12.2022
13. 12. 2022 MěÚ OSÚ Rýmařov - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a seznámení s podklady rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a.s.
13. 12. 2022 Dokument "Prokonzulta, a.s. - D..." již není dostupný.
09. 12. 2022 OÚ Malá Morávka - Volba prezidenta republiky - Sídla volebních okrsků
09. 12. 2022 OÚ Malá Morávka - Volba prezidenta republiky - Jmenování zapisovatelek
09. 12. 2022 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 24/2022
09. 12. 2022 Obec Malá Morávka - Rozpočtové opatření č. 25/2022
08. 12. 2022 Obec Malá Morávka - Program jednání zastupitelstva obce - 14.12.2022
08. 12. 2022 VaK Bruntál, a.s. - Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2023

XML