Obec Stěbořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://steborice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stěbořice
Stěbořice 28
747 51 Stěbořice

Datová schránka: 4d3bpzj
E-mail: epodatelna.steborice@seznam.cz, obec.steborice@seznam.cz, starostasteborice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 06. 2021 veřejná vyhláška pro stanovení místní úpravy provozu - Nový Dvůr
08. 06. 2021 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Stěbořice dne 15.6.2021
31. 05. 2021 veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 návrh závěrečného účtu za rok 2020 - svazek obcí pro skupinový vodovod Litultovice
21. 05. 2021 záměr o pronájmu dvou místností v budově bez čp. na parc.108 v k.ú. Stěbořice
20. 05. 2021 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce č. 6/2021
20. 05. 2021 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce č. 7/2021
20. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce č. 4/2021
20. 05. 2021 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce č. 5/2021
20. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce č. 3/2021
20. 05. 2021 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce č. 2/2021
20. 05. 2021 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce č. 1/2021
19. 05. 2021 návrh závěrečného účtu za rok 2020 včetně příloh - mikroregion Opavsko severozápad
10. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
05. 05. 2021 Návrh na schválení Účetní závěrky obce za rok 2020
05. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
03. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020
03. 05. 2021 vypnutí elektrického proudu dne 3.5.2021 Březová
30. 04. 2021 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška pro daň z nemovitosti na rok 2021
26. 04. 2021 OZV 1/2021 - o místním poplatku z pobytu
23. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 2021 mezi Obcí Stěbořice a Farnost Stěbořice
20. 04. 2021 Rozpočtové opatření č.2/2021
20. 04. 2021 Schválený závěrečný účet za rok 2020
20. 04. 2021 Schválená účetní závěrka obce za rok 2020
20. 04. 2021 Usnesení OZ č.15 ze dne 13.04.2021
20. 04. 2021 zápis dětí do MŠ Stěbořice
19. 04. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 2021 mezi Obcí Stěbořice a TJ Sokol Stěbořice
15. 04. 2021 Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2020
15. 04. 2021 Záměr obce prodeje části pozemku p.č.801 v k.ú. Jamnice
15. 04. 2021 Záměr prodeje pozemku p.č. 865/10 v k.ú. Stěbořice
08. 04. 2021 Rozhodnutí hejtmana MSK o nařízení vykonávání péče č.j. MSK 45437/2021 ze dne 8.4.2021
08. 04. 2021 Rozhodnutí hejtmana MSK o nařízení vykonávání péče o děti a mládež č. MSK 42565/2021
08. 04. 2021 Rozhodnutí KÚ MSK o odvolání - kanalizace ČOV obce Stěbořice a místních částí
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - nové informace
06. 04. 2021 Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Stěbořice dne 13.4.2021
30. 03. 2021 sbírka zákonů č.57 ze dne 26.3.2021
30. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana MSK o nařízení vykonávání péče o děti a mládež MSK 40701/2021
26. 03. 2021 Aukční vyhláška - prodej pozemku p.č. 531 v k.ú. Nový Dvůr
25. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
25. 03. 2021 Návrh účetní závěrky obce za rok 2020
23. 03. 2021 Sbírka zákonů č. 54 ze dne 22.3.2021
22. 03. 2021 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Stěbořice
19. 03. 2021 Sbírka zákonů č.51 ze dne 18.3.2021
19. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana MSK o nařízení vykonávání péče o děti a mládež č. MSK 37380
17. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana MSK o nařízení vykonávání péče o děti a mládež
17. 03. 2021 ČSÚ - informace o konání sčítání lidu, domu a bytů v roce 2021 v České republice
16. 03. 2021 Rozpočtové opatření č.1/2021
16. 03. 2021 Sbírka zákonů č. 50 ze dne 15.3.2021
16. 03. 2021 Rozhodnutí hejtmana MSK o nařízení vykonávání péče o děti a mládež

XML