Obec Kovářov

Město, městys, obec, MČ
Okres Písek

http://kovarov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kovářov
Kovářov 63
398 55 Kovářov

Datová schránka: xuubdff
E-mail: oukovarov@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Návrh změny č. 8 územního plánu obce Kovářov - textová část
19. 02. 2020 Veřejné projednání o návrhu změny č. 8 územního plánu obce Kovářov se koná dne 24.3.2020 od 15 hod. v budově Obecního úřadu v Kovářově.
18. 02. 2020 Příloha k dodatečné informaci č. 2 - Položkový soupis prací a dodávek
18. 02. 2020 Dodatečné informace č. 2 "Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání - ZŠ Kovářov - stavební práce"
14. 02. 2020 Oznámení o zahájení řízení - povolení odběru podzemní vody z vrtané studny parc. č. 792/11 k.ú. Chrást
14. 02. 2020 Dodatečná informace č.1 - Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání - ZŠ Kovářov - stavební práce
10. 02. 2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Kovářov 17.2.2020 od 17 hod.
03. 02. 2020 Výzva k podání nabídek - „Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání – ZŠ Kovářov – stavební práce“
30. 01. 2020 Oznámení o tvorbě dokumentace sítě
27. 01. 2020 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
27. 01. 2020 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav - k.ú. Březí u Kovářova
20. 01. 2020 Oznámení
09. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
09. 01. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č. 1) - udělení výjimky k lovu bobra evropského
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 7/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kovářov
19. 12. 2019 OZV Obce Kovářov č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
09. 12. 2019 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pátek 16. 12. 2019 od 17:00 hod. v restauraci Na Křižovatce
06. 12. 2019 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období do 1.10.2017 do 31.12.2018
06. 12. 2019 Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
03. 12. 2019 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 10:00 hodin.
26. 11. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2015 (návrh změny) - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského
25. 11. 2019 Oznámení o akci: Chrást - rekonstrukce NN
20. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška ..." již není dostupný.
18. 11. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březí u Kovářova - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
21. 10. 2019 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 31. října 2019 od 10:00 hodin. Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2,České Budějovice, 2. podlaží.
17. 10. 2019 Příloha č.1 k vnitřní směrnici č.4 Poskytování informací dle zákona č.106/1999Sb.Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2019
16. 10. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
11. 10. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Chrást u Zahořan
01. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
26. 09. 2019 Obnova lesních porostů - dopis hejtmanky Jihočeského kraje
16. 09. 2019 Zastupitelstvo Obce Kovářov se koná v pondělí 23.9.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Kovářov
09. 09. 2019 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 19. září 2019 od 10:00 hodin
04. 09. 2019 Evidence nemovitostí s nedostatečně indentifikovanými vlastníky
12. 08. 2019 Veřejná vyhláška - schválení změny č. 7 územního plánu obce Kovářov
07. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březí u Kovářova, pozvánka na úvodní jednání.
02. 08. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Kovářov, které se koná v pátek 9.8.2019 od 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Kovářov
02. 07. 2019 Změna územního plánu č. 7
01. 07. 2019 Veřejné projednání o návrhu změny č. 7 územního plánu obce Kovářov se koná dne 1.8.2019 od 10:00 hod. v budově OÚ Kovářov
19. 06. 2019 Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pátek 28.6.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kovářov
17. 06. 2019 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 27. června 2019 od 11:00 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
29. 05. 2019 Nařízení Města Milevska č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
28. 05. 2019 Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Kovářov, které se bude konat v pondělí 3.6.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Kovářov
17. 05. 2019 Výzva k podání nabídek - „Oprava MK III. třídy ŘENKOV“
17. 05. 2019 Výzva k podání nabídek - „Zpracování Územního plánu Kovářov“

XML