Obec Světlá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světlá Hora
Světlá Hora 374
793 31 Světlá Hora

Datová schránka: 8ycba46
E-mail: svetlahora@svetlahora.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2019 Výzva k podání nabídky k akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Světlá Hora"
22. 05. 2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Vyhrazení plochy pro výlep plakátů - Volby EP
30. 04. 2019 Kalkulace cen pro stočné za rok 2018
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - změna č. 1 Územního plánu Světlá Hora
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
25. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
25. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK p.č. 1900/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku
24. 04. 2019 Záměr na pronájem bytu č. 1, Světlá 374, Světlá Hora
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu daně z nemovitých věcí na r. 2019
18. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Bruntálsko za rok 2018
18. 04. 2019 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška- zpřístupnění hromadných předpisů daně z nemovitostí na r. 2019
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelky - Volby do EP
12. 04. 2019 Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 4. 2019
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
05. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Help-in o.p.s. Bruntál
04. 04. 2019 Dokument "120 EX 21365/15-44-EP..." již není dostupný.
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy
02. 04. 2019 Záměr na odkoupení pozemků v k.ú. Světlá ve Slezsku do majetku obce
02. 04. 2019 Záměr obce Světlá Hora na prodej pozemků v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a Světlá ve Slezsku
29. 03. 2019 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2019
28. 03. 2019 Oznámení o konání 6. zasedání zastupitelstva obce dne 8. 4. 2019
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy
22. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 - výjimky ze zákazů - ochrana přírody a krajiny
14. 03. 2019 Oznámení o konání 5. zasedání zastupitelsva obce dne 25. 3. 2019
12. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
07. 03. 2019 79A 6/2018-17 výzva na vyvěšení, kal. 20/3
21. 02. 2019 Záměr na pronájem byt.jednotky 327-3
21. 02. 2019 Oznámení o dokumentech zveřejňovaných dle zákona č. 250/2000 Sb. - svazek obcí "Bruntálsko"
18. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
18. 02. 2019 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora konaného dne 13. 2. 2019
04. 02. 2019 Oznámení o konání 4. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 2. 2019
31. 01. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
25. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - město Příbor
23. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 12/2018 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2018
18. 01. 2019 Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.1.2019
11. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška OÚ S..." již není dostupný.
07. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
07. 01. 2019 Oznámení ke zveřejňování dokumentů obce Světlá Hora podle zákona 250/2000 Sb.

XML