Obec Světlá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světlá Hora
Světlá Hora 374
793 31 Světlá Hora

Datová schránka: 8ycba46
E-mail: svetlahora@svetlahora.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2019 Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 7. 2019
17. 07. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Světlá Hora"
12. 07. 2019 Záměr na pronájem části poz. parc.č. 348/1 v k.ú. Dětřichovice
04. 07. 2019 Oznámení o konání 8. zasedání zastupitelstva obce dne 15. 7. 2019
25. 06. 2019 Záměr na prodej pozemků
24. 06. 2019 oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2018
24. 06. 2019 oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2019
24. 06. 2019 7. zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 6. 2019
18. 06. 2019 veřejná vyhláška o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov
12. 06. 2019 Dokument "Oznámení o projednání..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na II/452 a MK, Dostihový den Světlá Hora
07. 06. 2019 Záměr na pronájem části poz. parc.č. 1543/2 k.ú. Světlá ve Slezsku
06. 06. 2019 Dokument "Usnesení o dražebním ..." již není dostupný.
06. 06. 2019 Oznámení o konání 7. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 6. 2019
30. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Světlá Hora za rok 2018
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019 ve Světlé Hoře
22. 05. 2019 Výzva k podání nabídky k akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Světlá Hora"
22. 05. 2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Vyhrazení plochy pro výlep plakátů - Volby EP
30. 04. 2019 Kalkulace cen pro stočné za rok 2018
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - změna č. 1 Územního plánu Světlá Hora
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Jmenování člena okrskové volební komise
26. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
25. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
25. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na MK p.č. 1900/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku
24. 04. 2019 Záměr na pronájem bytu č. 1, Světlá 374, Světlá Hora
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu daně z nemovitých věcí na r. 2019
18. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Bruntálsko za rok 2018
18. 04. 2019 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška- zpřístupnění hromadných předpisů daně z nemovitostí na r. 2019
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelky - Volby do EP
12. 04. 2019 Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 4. 2019
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
05. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Help-in o.p.s. Bruntál
04. 04. 2019 Dokument "120 EX 21365/15-44-EP..." již není dostupný.
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy
02. 04. 2019 Záměr na odkoupení pozemků v k.ú. Světlá ve Slezsku do majetku obce
02. 04. 2019 Záměr obce Světlá Hora na prodej pozemků v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a Světlá ve Slezsku
29. 03. 2019 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2019
28. 03. 2019 Oznámení o konání 6. zasedání zastupitelstva obce dne 8. 4. 2019
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy

XML