Obec Světlá Hora

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Světlá Hora
Světlá Hora 374
793 31 Světlá Hora

Datová schránka: 8ycba46
E-mail: svetlahora@svetlahora.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 11. 2019 Žádost o zveřejnění na úřední desce - Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav Malá
11. 11. 2019 Usnesení o oznámení DR
30. 10. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
30. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 10/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
25. 10. 2019 Exekuční příkaz provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
25. 10. 2019 Záměr obce Světlá Hora na výpůjčku nemovitostí
23. 10. 2019 Záměr na pronájem bytu v domě Světlá č.p. 327, Světlá Hora - podkroví
23. 10. 2019 Záměr na pronájem bytu Světlá č.p. 327, Světlá Hora (1. patro)
17. 10. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
16. 10. 2019 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
11. 10. 2019 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 10. 2019
10. 10. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
10. 10. 2019 Stanovení MÚP parc. č. 1515/17 v k. ú. Dětřichovice, Světlá Hora
07. 10. 2019 Stanovení PÚP na VPÚK v rámci stavby: Oprava žel. přejezdu P7689 Světlá Hora
01. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 9/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
01. 10. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
27. 09. 2019 Oznámení o konání 9. zasedání zastupitelstva obce dne 7. 10. 2019
23. 09. 2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení - monitoring zvířat v CHKO Jeseníky
20. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/4526 p.č. 643/3 a MK p.č.590/9 v k.ú. Suchá Rudná
20. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu při úplné uzavírce II/451, oprava silnice Vrbno p. P. - Karlovice
12. 09. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
09. 09. 2019 Stanovení PÚP v rámci stavby - Oprava žel. přejezdu P7691 Podlesí
09. 09. 2019 Stanovení PÚP v rámci stavby - Oprava žel. přejezdu P7687 Světlá Hora
09. 09. 2019 Nařízení SVS - žádost o zveřejnění
02. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy - les
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - zahajení řízení
29. 08. 2019 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
28. 08. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14. 08. 2019 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Dětřichovice
08. 08. 2019 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu
02. 08. 2019 Rozhodnutí o výběru dodavatele - PD "Rekonstrukce kulturního dmu Světlá Hora"
01. 08. 2019 Stanovení PÚP na sil.II/445 a II/450, k.ú.Karlova Studánka,Suchá Rudná,Malá Morávka
24. 07. 2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
23. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2019 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2019
17. 07. 2019 Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 7. 2019
17. 07. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Světlá Hora"
12. 07. 2019 Záměr na pronájem části poz. parc.č. 348/1 v k.ú. Dětřichovice
04. 07. 2019 Oznámení o konání 8. zasedání zastupitelstva obce dne 15. 7. 2019
25. 06. 2019 Záměr na prodej pozemků
24. 06. 2019 oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2018
24. 06. 2019 oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2019
24. 06. 2019 7. zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 6. 2019
18. 06. 2019 veřejná vyhláška o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov
12. 06. 2019 Dokument "Oznámení o projednání..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na II/452 a MK, Dostihový den Světlá Hora
07. 06. 2019 Záměr na pronájem části poz. parc.č. 1543/2 k.ú. Světlá ve Slezsku
06. 06. 2019 Dokument "Usnesení o dražebním ..." již není dostupný.

XML