Obec Sedlnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://sedlnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Sedlnice
Sedlnice 109
742 56 Sedlnice

Datová schránka: z3haxtz
E-mail: obec@sedlnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2-2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3-2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj .pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.1-2015 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.1-2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4-2003 o místních poplatcích ze dne 26.11.2003.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.1-2013 o poplatku za komunální odpad.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.1-2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2-2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 15.12.2010.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2-2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.1-2010 o místním poplatku ze psů.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.3-2008 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.2-2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedlnice.pdf
17. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Sedlnice č.5-2004 o plakátovacích plochách.pdf
17. 05. 2019 Vyhláška č.2-1998 o znaku a praporu obce Sedlnice a jejich užívání.pdf
17. 05. 2019 Vyhláška č.3-1991 o chovu psů, koček a jiných domácích hospodářských zvířat na území obce Sedlnice.pdf
16. 05. 2019 Oznámení výběrového řízení.pdf
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP.pdf
15. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP.pdf
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.pdf
09. 05. 2019 Rozhodnutí - veřejná vyhláška.pdf
09. 05. 2019 Závěrečný účet 2018 - SPS.pdf
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení.pdf
09. 05. 2019 Záverečný účet za rok 2018 DSO SOMPO 2016.pdf
07. 05. 2019 SOU_Sedlnic19042916420.pdf
05. 05. 2019 SOU_Sedlnic19041715450.pdf
02. 05. 2019 SOU_Sedlnic19042414410.pdf
29. 04. 2019 SOU_Sedlnic19042916420.pdf
25. 04. 2019 SOU_Sedlnic19042513360.pdf
25. 04. 2019 SOU_Sedlnic19042414410.pdf
24. 04. 2019 SOU_Sedlnic19042413171.pdf
24. 04. 2019 SOU_Sedlnic19042413170.pdf
24. 04. 2019 veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu.pdf
19. 04. 2019 veř.vyhláška.pdf
18. 04. 2019 SOU_Sedlnic19041808170.pdf
17. 04. 2019 SOU_Sedlnic19041715450.pdf
16. 04. 2019 Dokument "SOU_Sedlnic1904160758..." již není dostupný.
11. 04. 2019 Informace o oznámení záměru Železniční cargo Ostrava Mošnov - úprava záměru.pdf
07. 04. 2019 Rozhodnutí.pdf
05. 04. 2019 veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu.pdf
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška.pdf
05. 04. 2019 Záměr obce.pdf
04. 04. 2019 RP rozpočtové provizorium.pdf
04. 04. 2019 RP rozpočtové opatření 2-2018.pdf
02. 04. 2019 veř.vyhláška.pdf
31. 03. 2019 Oznámení.pdf
30. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.pdf
29. 03. 2019 Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
29. 03. 2019 RP návrh závěrečného účtu za rok 2018.pdf
29. 03. 2019 Návrh rozpočtu DSO RP na rok 2019.pdf
29. 03. 2019 Pozvánka na jednání Valné hromady RP.pdf
29. 03. 2019 návrh záverečného účtu za rok 2018 DSO SOMPO 2016.pdf
29. 03. 2019 Pozvánka na shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016.pdf
26. 03. 2019 Informace o oznámení záměru Železniční cargo Ostrava Mošnov - úprava záměru.pdf

XML