Obec Spořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Chomutov

http://obecsporice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Spořice
Lipová 201
431 01 Spořice

Datová schránka: c7maqz5
E-mail: sporice@volny.cz, podatelna@obecsporice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2021 OBEC SPOŘICE - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021
30. 06. 2021 Smlouva o dílo č. 212 009 - Oprava povrchu komunikace na p.p.č. 3113 v k.ú. Spořice - faktura
30. 06. 2021 Smlouva o dílo č. 212 009 - Oprava povrchu komunikace na p.p.č. 3113 v k.ú. Spořice
21. 06. 2021 OBEC SPOŘICE - Závěrečný účet obce Spořice za rok 2020
21. 06. 2021 OBEC SPOŘICE - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
21. 06. 2021 OBEC SPOŘICE - Závěrečný účet obce Spořice za rok 2019
10. 06. 2021 Magistrát města Chomutova - stavební úřad - ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - rozhodnutí o umístění stavby SEK - optická síť Spořice
08. 06. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Spořice
08. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Karl..." již není dostupný.
07. 06. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
07. 06. 2021 Ústecký kraj - Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020
07. 06. 2021 Ústecký kraj - Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022-2026
17. 05. 2021 DSO - Svazek obcí Chomutovsko - Povinné informace dle zákona č.250-2000 Sb.
13. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Spořice za rok 2020
12. 05. 2021 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru oddělení stavební úřad - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
06. 05. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
30. 04. 2021 Magistrát města Chomutova - Silniční úřad - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Havlíčkova a Luční v obci Spořice
30. 04. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021
22. 04. 2021 Finanční úřad - Veřejná vyhláška- Daň z nemovitých věcí
22. 04. 2021 SVK a.s. - Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
19. 04. 2021 Obec Spořice dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích smění
19. 04. 2021 Obec Spořice dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prodá
19. 04. 2021 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SPOŘICE
15. 04. 2021 DSO - Svazek obcí Chomutovsko - Návrh závěrečného účtu 2020
09. 04. 2021 Magistrát města Chomutova - stavební úřad - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM - Rekonstrukce a oprava místních komunikací v ul. Chomutovská, Smetanova, Žižkova, Lipová v obci Spořice
07. 04. 2021 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Spořice
30. 03. 2021 Magistrát města Chomutova - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rekonstrukce a oprava místních komunikací v ul. Chomutovská, Smetanova, Žižkova, Lipová v obci Spořice
29. 03. 2021 Magistrát města Chomutova - stavební úřad - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obytná lokalita Spořice - místní komunikace
19. 03. 2021 Pořízení kompostérů pro občany obce Spořice
18. 03. 2021 KUPNÍ SMLOUVA - „Pořízení kompostérů pro občany obce Spořice“
11. 03. 2021 Magistrát města Chomutova - odbor stavební úřad - silniční správní řád - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na účelové komunikaci v ul. Havlíčkova a Luční ve Spořicích
11. 03. 2021 Magistrát města Chomutova - Odbor stavební úřad - Silniční správní řád - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikaci v ul. Chomutovská a Smetanova v obci Spořice
11. 03. 2021 Magistrát města Chomutova - Stavební úřad - Oznámení o zahájení územního řízení - CC INTERNET - SEK - optická síť
04. 03. 2021 Magistrát města Chomutova - Vodoprávní úřad - Veřejná vyhláška - Zrušení opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod
24. 02. 2021 Výzva a zadávací dokumentace - kompostéry Spořice
22. 02. 2021 Obec Spořice dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pronajme
22. 02. 2021 Magistrát města Chomutova - stavební úřad - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Obytná lokalita Spořice - místní komunikace
22. 02. 2021 OZNÁMENÍ ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR
16. 02. 2021 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Spořice na rok 2021
15. 02. 2021 Obec Spořice dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prodá
05. 02. 2021 Magistrát města Chomutova - stavební úřad - Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Rekonstrukce a oprava místních komunikací v ul. Chomutovská, Smetanova, Žižkova, Lipová v obci Spořice
26. 01. 2021 Obec Spořice dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prodá
26. 01. 2021 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020
20. 01. 2021 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021
20. 01. 2021 Finanční úřad - Daň z nemovitých věcí - telefonní kontakty
11. 01. 2021 ZŠ a MŠ Spořice - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023
11. 01. 2021 ZŠ a MŠ Spořice - Schválený rozpočet na rok 2021
05. 01. 2021 OBEC SPOŘICE - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Spořice na roky 2022-2023
05. 01. 2021 OBEC SPOŘICE - Schválený rozpočet na rok 2021
18. 12. 2020 Dokument "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o p..." již není dostupný.

XML