Obec Lenešice

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://ou-lenesice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lenešice
Knížete Václava 521
439 23 Lenešice

Datová schránka: p6ebc7z
E-mail: obec@ou-lenesice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 08. 2019 KÚ ÚK - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) a konání veřejného projednání
16. 08. 2019 ÚZSVVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
31. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 - v listinné podobě je k dispozici na obecním úřadě
31. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 - v listinné podobě je k dispozici na obecním úřadě
31. 07. 2019 ÚZSVVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
25. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
15. 07. 2019 MÚ Louny - OOP při nedostatku vody
01. 07. 2019 MÚ Louny - Oznámení o zahájení společného řízení - Lenešice - stavební úpravy ulice B. Němcové
20. 06. 2019 MÚ Louny - OOP č. 1/2019 Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Lenešice
06. 06. 2019 Obec Lenešice - Záměr směny pozemků
06. 06. 2019 Program jednání ZO dne 13.9.2019
05. 06. 2019 Ústecký kraj - Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018
05. 06. 2019 Ústecký kraj - Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 - 2024
04. 06. 2019 Okresní soud v Lounech - Vyhláška - Miluše Černá - datum úmrtí
04. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška Kov..." již není dostupný.
04. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 - v listinné podobě je k dispozici na obecním úřadě
04. 06. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 schválený v ZO dne 25.4.2019
29. 05. 2019 MŠ Lenešice - Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Lenešice ve školním roce 2019/2020
28. 05. 2019 ZŠ Lenešice - Zápis do přípravné třídy dne 4.6.2019 a 25.6.2019
23. 05. 2019 MÚ Louny - Oznámení o veřejném jednání o územním plánu Raná
09. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb
06. 05. 2019 SVS a.s. - Ceny vodného a stočného v roce 2018
25. 04. 2019 FÚ Louny - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu
24. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1
24. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Žatecko za rok 2018
19. 04. 2019 Obec Lenešice - Program zasedání ZO dne 25.04.2019
18. 04. 2019 MÚ Louny - Oznámení - veřejné projednání konceptu územní studie krajiny Louny
18. 04. 2019 MÚ Louny - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Břvany
18. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - W..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Obec Lenešice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
11. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019 - v listinné podobě je k dispozici na obecním úřadě
11. 04. 2019 Smlouva D 01/2019 - o poskytnutí dotace TJ SOKOL Lenešice
09. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
04. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
22. 03. 2019 MÚ Louny - OOP - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. B. Němcové
15. 03. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška
15. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
05. 03. 2019 Obec Lenešice - Záměr prodeje pozemku č. 4140/1
27. 02. 2019 ÚZSVVM - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
25. 02. 2019 Obec Lenešice - Program zasedání ZO dne 28.02.2019
11. 02. 2019 Dokument "PROKONZULTA, a.s. - ..." již není dostupný.
11. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - M..." již není dostupný.
04. 02. 2019 Rozpočet na rok 2019
30. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 - v listinné podobě je k dispozici na obecním úřadě
23. 01. 2019 Program mimořádného zasedání ZO
21. 01. 2019 MÚ Louny - změna č. 2 Územního plánu Lenešice
17. 01. 2019 MÚ Louny - Usnesení - Správa jezů, a.s. Praha
17. 01. 2019 ČEPS a.s. - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (V450)
11. 01. 2019 MÚ Louny - Opatření obecné povahy - Odvolání zákazu odběru povrchových vod
09. 01. 2019 Obec Lenešice - Poplatky na rok 2019

XML