Obec Kvasiny

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://obec-kvasiny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KVASINY
Kvasiny 81
517 02 Kvasiny

Datová schránka: ttvapee
E-mail: podatelna@obec-kvasiny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení povolení stavby vodního díla "Bělá, Kvasiny, Protipovodňová… (1 příloha)
25. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Zákaz odběru povrchové vody z Bělé a Dlouhé Strouhy (1 příloha)
18. 07. 2019 VV Oznámení o zahájení územního řízení -Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a… (1 příloha)
03. 07. 2019 VV stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/321 a III/321 6 umístění doprav. značek (2 přílohy)
03. 07. 2019 Zápis č, 77 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka (1 příloha)
01. 07. 2019 VV stanovení přechodné úpravy provozu doprav. značením - testování historických vozidel (1 příloha)
01. 07. 2019 Oznámení obce Kvasiny - záměr pronajmout byt č. 1.6B č.p. 343 o celkové ploše 57,63 m2 (1 příloha)
27. 06. 2019 VV Stanovení přechodné úpravy provozu doprav. značením na silnici III 318 24 v Městské Habrové v… (1 příloha)
27. 06. 2019 VV Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (1 příloha)
27. 06. 2019 VV Usnesení o přerušení řízení o umístění stavby Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice -… (1 příloha)
25. 06. 2019 Oznámení Mikroregionu Bělá o povinně zveřejňovaných dokumentech - rok 2019 (1 příloha)
20. 06. 2019 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny (1 příloha)
07. 06. 2019 Oznámení Obce Kvasiny -Záměr uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku (1 příloha)
05. 06. 2019 Pozvánka na jednání valné hromady DSO Mikroregionu Rychnovsko (1 příloha)
05. 06. 2019 Závěrečný účet Mikroeegionu Rychnovsko za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (1 příloha)
05. 06. 2019 Oznámení Obce Kvasiny - záměr směnit část pozemku, pozem.parcely parc.číslo 5174 (1 příloha)
31. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Vod.svazu Císařská studánka za rok 2018, včetně příloh (3 přílohy)
31. 05. 2019 Pozvánka na 77. zasedání Vod.svazu Císařská studánka Solnice (1 příloha)
27. 05. 2019 Oznámení podle zákona č. 23/2017 a zákona č. 250/2000 Sb. o zveřejnění návrhu závěrečného účtu (1 příloha)
27. 05. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018 - 9 příloh (9 příloh)
27. 05. 2019 Dokument "VV o doručení návrhu ..." již není dostupný.
20. 05. 2019 Zápis č. 2/2019 z jednání výboru DSO Mikroregionu Bělá (1 příloha)
16. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregion Bělá Skuhrov nB.-Solnice + zpráva o přezkoumání… (2 přílohy)
14. 05. 2019 VV Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou -Rozšíření strategické průmyslové zóny… (2 přílohy)
09. 05. 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu (1 příloha)
06. 05. 2019 VV Rozhodnutí o prodloužení platností úz.rozhodnutí "Protipovodňová opatření" (1 příloha)
25. 04. 2019 VV Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (1 příloha)
18. 04. 2019 VV Stanovení přechodné úpravy provozu na MK u čp. 254 KD - přenosné dopravní značení (1 příloha)
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise (1 příloha)
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Kvasinách pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25… (1 příloha)
08. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
04. 04. 2019 VV opatření obecné povahy - hospodaření v lesích (3 přílohy)
28. 03. 2019 Zápis č. 76 z jednání výboru Vod.svazu Cís.studánka (1 příloha)
28. 03. 2019 Zápis č. 1 2019 z jednání DSO Mikroregion Bělá v Solnici (1 příloha)
28. 03. 2019 Pozvánka na jednání Mikroregionu Bělá (1 příloha)
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtu prostor pro úpravu hlasovacích… (1 příloha)
26. 03. 2019 VV -Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - umístěním doprav. zařízení na silnici u… (2 přílohy)
14. 03. 2019 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny (1 příloha)
12. 03. 2019 Pozvánka na 76. zasedání Vodovodního svazu Císařská studánka Solnice (1 příloha)
12. 03. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - protipovodňová opatření (2 přílohy)
06. 03. 2019 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích - kůrovcová kalamita 2019 seminář (1 příloha)
04. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení na silnici II/321 Skuhrov n.B. -… (1 příloha)
01. 03. 2019 Oznámení Obce Kvasiny dle zákona č. 250/2000 Sb. - obec (1 příloha)
27. 02. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.2. 2019 (2 přílohy)
25. 02. 2019 Rozhodnutí o odvolání stav pohovosti (1 příloha)
11. 02. 2019 VV ve věci umístění dopravního zařízení na silnici III/318 17 u základní školy (1 příloha)
07. 02. 2019 Rozhodnutí -stav pohotovosti (1 příloha)
31. 01. 2019 Oznámení obce Kvasiny - záměr pronajmout nezemědělské pozemky (1 příloha)
29. 01. 2019 VV stanovení přechodné úpravy provozu- úprava doprav. značením na MK - ukládání kabelu (1 příloha)
28. 01. 2019 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Ondřej Wotawa (1 příloha)

XML