Obec Kvasiny

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://obec-kvasiny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC KVASINY
Kvasiny 81
517 02 Kvasiny

Datová schránka: ttvapee
E-mail: podatelna@obec-kvasiny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Zápis č. 2/2019 z jednání výboru DSO Mikroregionu Bělá (1 příloha)
16. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 DSO Mikroregion Bělá Skuhrov nB.-Solnice + zpráva o přezkoumání… (2 přílohy)
14. 05. 2019 VV Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou -Rozšíření strategické průmyslové zóny… (2 přílohy)
09. 05. 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu (1 příloha)
06. 05. 2019 VV Rozhodnutí o prodloužení platností úz.rozhodnutí "Protipovodňová opatření" (1 příloha)
25. 04. 2019 VV Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (1 příloha)
18. 04. 2019 VV Stanovení přechodné úpravy provozu na MK u čp. 254 KD - přenosné dopravní značení (1 příloha)
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise (1 příloha)
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Kvasinách pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25… (1 příloha)
08. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
04. 04. 2019 VV opatření obecné povahy - hospodaření v lesích (3 přílohy)
28. 03. 2019 Zápis č. 76 z jednání výboru Vod.svazu Cís.studánka (1 příloha)
28. 03. 2019 Zápis č. 1 2019 z jednání DSO Mikroregion Bělá v Solnici (1 příloha)
28. 03. 2019 Pozvánka na jednání Mikroregionu Bělá (1 příloha)
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtu prostor pro úpravu hlasovacích… (1 příloha)
26. 03. 2019 VV -Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - umístěním doprav. zařízení na silnici u… (2 přílohy)
14. 03. 2019 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny (1 příloha)
12. 03. 2019 Pozvánka na 76. zasedání Vodovodního svazu Císařská studánka Solnice (1 příloha)
12. 03. 2019 VV Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - protipovodňová opatření (2 přílohy)
06. 03. 2019 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích - kůrovcová kalamita 2019 seminář (1 příloha)
04. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení na silnici II/321 Skuhrov n.B. -… (1 příloha)
01. 03. 2019 Oznámení Obce Kvasiny dle zákona č. 250/2000 Sb. - obec (1 příloha)
27. 02. 2019 Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.2. 2019 (2 přílohy)
25. 02. 2019 Rozhodnutí o odvolání stav pohovosti (1 příloha)
11. 02. 2019 VV ve věci umístění dopravního zařízení na silnici III/318 17 u základní školy (1 příloha)
07. 02. 2019 Rozhodnutí -stav pohotovosti (1 příloha)
31. 01. 2019 Oznámení obce Kvasiny - záměr pronajmout nezemědělské pozemky (1 příloha)
29. 01. 2019 VV stanovení přechodné úpravy provozu- úprava doprav. značením na MK - ukládání kabelu (1 příloha)
28. 01. 2019 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce - Ondřej Wotawa (1 příloha)
04. 01. 2019 Oznámení podle zákona č. 250/2000 Sb. příspěvková organizace Základní a mateřská škola Kvasiny (1 příloha)
27. 12. 2018 Schválený rozpočet DSO Mikroregion Bělá na rok 2019 (1 příloha)
27. 12. 2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MRB Bělá na roky 2020-2021 (1 příloha)
19. 12. 2018 Zápis č. 75 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka (3 přílohy)
14. 12. 2018 VV - opatření obecné povahy odvolání zákazu odběru vody z vodního toku Bělá (1 příloha)
14. 12. 2018 VV stanovení přechodné úpravy provozu při kácení stromů podél řeky Bělá (1 příloha)
13. 12. 2018 Oznámení 3. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny (1 příloha)
05. 12. 2018 Obecně závazná vyláška obce Kvasiny č. 1 2018 o místních poplatcích (1 příloha)
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 (1 příloha)
03. 12. 2018 Střednědobý výhled na roky 2020 - 2021 (1 příloha)
30. 11. 2018 Pozvánka na jednání DSO Mikr. Rychnovsko, střednědobý výhled rozpočtu, návrh rozpočtu na r. 2019 (1 příloha)
29. 11. 2018 Záměr č. 153 2018 darovat nemovitosti v k.ú. a obci Kvasiny pod stavbou chodníků do majetku obce… (1 příloha)
22. 11. 2018 Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Bělá na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu (1 příloha)
22. 11. 2018 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny (1 příloha)
22. 11. 2018 Pozvánka na 75. zasedání Vodovodního svazu Císařská studánka, střednědobý výhled do r. 2023, návrh… (1 příloha)
21. 11. 2018 Záměr obce pronajmout byt č. 1.6 B o celkové ploše 57,63 m2 v čp. 343 (1 příloha)
12. 11. 2018 Dokument "VV Aktualizace č. 2 Z..." již není dostupný.
29. 10. 2018 VV ochranné pásmo heliportu Solnice ACL (1 příloha)
26. 10. 2018 VV Územní rozhodnutí - rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení (1 příloha)
24. 10. 2018 Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny (1 příloha)
23. 10. 2018 VV Usnesení o zastavení správního řízení ve věci rekonstrukce MK v ulici Příčná (1 příloha)

XML