Obec Vlachovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://vlachovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vlachovice
Vlachovice 50
763 24 Vlachovice

Datová schránka: necbajy
E-mail: starosta@vlachovice.cz, zastupce@vlachovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 06. 2021 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce 21.6.2021
11. 06. 2021 ROZHODNUTÍ - kanalizační řád kanalizace Vlachovice
10. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva s farností Vlachovice
04. 06. 2021 Záměr prodeje či směny obecního nemovitého majetku, který byl schválen ZO ze dne 24.5.2021
04. 06. 2021 MAS Ploština - 7. výzva PRV
04. 06. 2021 Návrh OOP o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
01. 06. 2021 Rozpočet s výhledm 2021, 2022, 2023
01. 06. 2021 Pozvánka na jednání ZO dne 7.6.2021
14. 05. 2021 Pozvánka na jednání ZO dne 24.5.2021
12. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
10. 05. 2021 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatnění Územního plánu Vlachovice
06. 05. 2021 Pozvánka k projednání zaměřené hranice pozemku pro Stalnashanková Aloisie
05. 05. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/4941 ve směru Haluzice
30. 04. 2021 OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI „Silnice II/494: Valašské Klobouky-Vlachovice“
30. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Povolení výjimky pro odchyt chráněných živočichů
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 (Finanční úřad pro Zlínský kraj)
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení (Kanalizační řád kanalizace Vlachovice)
13. 04. 2021 Rozpočet 2021
09. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu mikroregionu Ploština za rok 2020
08. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - do..." již není dostupný.
02. 04. 2021 Záměr prodeje či směny obecního nemovitého majetku, který byl schválen ZO ze dne 22.3.2021
02. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
11. 03. 2021 Pozvánka na zasedání ZO Vlachovice
08. 03. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2021
02. 03. 2021 Žádost o informaci podle zákona č.106/1999 Sb.
25. 02. 2021 Střednědobý výhled mikroregionu Valašské Klobucko
24. 02. 2021 Výzva vlastníkům nemovitostí
24. 02. 2021 ČSÚ - oznámení o sčítání lidu, domů a bytů
24. 02. 2021 Rozpočet a výhled rozpočtu MŠ
24. 02. 2021 Rozpočet a výhled rozpočtu ZŠ
17. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
29. 01. 2021 Městský úřad Valašské Klobouky - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy správního obvodu ORP Valašské Klobouky
11. 01. 2021 Rozhodnutí - vlk obecný
08. 01. 2021 Smlouva - mikroregion Valašské Klobucko
08. 01. 2021 Mikroregion Valašské Klobucko - oznámení o zveřejňování úpravy střednědobého výhledu 2020-2022
08. 01. 2021 Mikroregion Valašské Klobucko - Úprava - střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
08. 01. 2021 Mikroregion Valašské Klobucko - oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření 2021
08. 01. 2021 Mikroregion Valašské Klobucko - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021
08. 01. 2021 Mikroregion Valašské Klobucko - schválený rozpočet na rok 2021
06. 01. 2021 Sdružení obcí mikroregionu Ploština - Střednědobý rozpočtový výhled - 2022 - 2024
06. 01. 2021 Sdružení obcí mikroregionu Ploština - Rozpočtové opatření č.2
06. 01. 2021 Sdružení obcí mikroregionu Ploština - Rozpočet pro rok 2021
10. 12. 2020 Pozvánka na jednání ZO dne 21.12.2020
10. 12. 2020 Dokument "Výzva - vyjádření k p..." již není dostupný.
09. 12. 2020 Rozpočtové provizorium 2021 - návrh
08. 12. 2020 Rozpočtová změna č. 2
08. 12. 2020 Návrh rozpočtu ZŠ Vlachovice a výhled na roky 2021, 2022, 2023
08. 12. 2020 Návrh rozpočtu MŠ Vlachovice a výhled na roky 2021, 2022, 2023
02. 12. 2020 Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko - Návrh rozpočtu na rok 2021
25. 11. 2020 Sdružení obcí mikroregionu Ploština - Návrh rozpočtu pro rok 2021

XML