Obec Malé Svatoňovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://malesvatonovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Malé Svatoňovice
Nádražní 105
542 34 Malé Svatoňovice

Datová schránka: zcfbcuz
E-mail: obec@malesvatonovice.cz, matrika@malesvatonovice.cz, ucetni@malesvatonovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 05. 2023 Usnesení rady obce 6/2023
31. 05. 2023 Rozpočtové opatření č. 5/2023
30. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - zpráva
26. 05. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 - Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2022
26. 05. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 - Obec Malé Svatoňovice
26. 05. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 - tabulky
26. 05. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 - Základní škola
26. 05. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 - Mateřská škola
26. 05. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 - Vodovody a kanalizace
26. 05. 2023 Závěrečný účet obce za rok 2022 - Bytová správa
22. 05. 2023 Návrh závěrečného účtu SOJH za rok 2022
04. 05. 2023 Usnesení rady obce 5/2023
26. 04. 2023 Sdělení Královéhradeckého kraje k výskytu problematického jedince vlka obecného
26. 04. 2023 Rozpočtové opatření č. 4/2023
26. 04. 2023 Oznámení o záměru obce směnit pozemek p.č. 144/2
25. 04. 2023 Usnesení rady obce 4/2023
25. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - pro daňové subjeky nepřihlášené k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
20. 04. 2023 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání, zveřejnění a úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č.1,2,3,4,a 5
20. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 - pro daňové subjeky přihlášené k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
14. 04. 2023 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023
05. 04. 2023 Oznámení o záměru obce pronajmout části pozemků p.č. 552 a 553
05. 04. 2023 Oznámení o záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 464/3
04. 04. 2023 Rozpočtové opatření č. 3/2023
03. 04. 2023 Usnesení rady obce 3/2023
28. 03. 2023 Dokument "Zápis ze zastupitelst..." již není dostupný.
15. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 2/2023
15. 03. 2023 Informace o ukončení procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí, k akci: "Linka devulkanizace pryže Rtyně v Podkrkonoší"
14. 03. 2023 Usnesení zastupitelstva 01/2023
03. 03. 2023 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 13.03.2023 - plakát
02. 03. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
28. 02. 2023 Oznámení o záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 269/1
28. 02. 2023 Oznámení o záměru obce o pachtu pozemku p.č. 569 v Odolově
27. 02. 2023 Nedostatečně identifikovaní vlastníci
27. 02. 2023 Dokument "Usnesení rady obce 2/..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Malé Svatoňovice
22. 02. 2023 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na pozemních komunikacích pro opakované činnosti spojené s označováním pracovních míst na silnicích II. a III. třídy, ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Trutnov
20. 02. 2023 Informace o oznámení vlivů záměru" Linka devulkanizace pryže Rtyně v Podkrkonoší"
31. 01. 2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
29. 01. 2023 Výsledek hlasování - 2. kolo volby prezidenta republiky 27. a 28.01.2023
26. 01. 2023 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
25. 01. 2023 Usnesení rady obce 1/2023
20. 01. 2023 Zápis ze zastupitelstva 05/2022
15. 01. 2023 Výsledek hlasování - volba prezidenta republiky 13. a 14.01.2023
11. 01. 2023 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu SOJH na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2026 a rozpočtových opatření na rok 2023
10. 01. 2023 Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly
03. 01. 2023 Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
20. 12. 2022 Veřejnoprávní smlouva č. 1495/2022 o poskytnutí dotace na rok 2023 - TJ Sokol Malé Svatoňovice
19. 12. 2022 Schválený rozpočet obce na rok 2023
19. 12. 2022 Schválený rozpočtový výhled obce na období let 2024 - 2026
19. 12. 2022 Schválený rozpočet příspěvkové organizace Bytová správa Malé Svatoňovice na rok 2023 a schválený střednědobý výhled rozpočtu PO Bytová správa Malé Svatoňovice na období 2024 - 2025

XML