Obec Liběšice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://libesice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Liběšice
Liběšice 6
411 46 Liběšice

Datová schránka: smfbc54
E-mail: obec@libesice.cz, knobova@libesice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 07. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
16. 07. 2024 Schválený závěrečný účet obce Liběšice za rok 2023
11. 07. 2024 Rozpočtové opatření č. 5/2024
10. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hradec a v k.ú. Knínice u Touchořin
10. 07. 2024 Státní pozemkový úřad - Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Mladé
08. 07. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení vydání 5. aktualizace zásad územního rozvoje ústeckého kraje
03. 07. 2024 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
03. 07. 2024 Městský úřad Doksy - Veřejná vyhláška
27. 06. 2024 Rozpočtové opatření č. 4/2024
25. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice č. III/2611, silnice č. III/24071 v obci Dolní Nezly, za účelem provedení výkopových prací z důvodu pokládky kabelů NN od 26.6.2024 do 4.7.2024
24. 06. 2024 Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku p.č. 970/7, výměra 145 m2, k.ú. Trnobrany
24. 06. 2024 Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku p.č. 732/6, výměra 601 m2, k.ú. Liběšice
24. 06. 2024 Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemků p.č. 792/6, výměra 177 m2, p.č. 792/1, výměra 86 m2, p.p.č. 792/5, výměra 360 m, k.ú. Srdov
19. 06. 2024 Pozvánka na jednání ZO Liběšice 26.6.2024 od 17 hodin
14. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy-na vozovce v Liběšicích čp. 144 budou umístěny dopravní značky a zařízení A 15 - práce na silnici do 30.6.2024
08. 06. 2024 Ústecký kraj - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 a Závěrečný účet za rok 2023
08. 06. 2024 SONO -Usnesení , Oznámení o zveřejnění č. 1/2024
01. 06. 2024 Usnesení - oprava zřejmé nesprávnosti
27. 05. 2024 Opatření obecné povahy - silnice č. III/24071 v k.ú. Trnobrany - od 29.5.2024 do 30.6.2024
27. 05. 2024 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/127/2024 - Dolní Chobolice
27. 05. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Liběšice - 26.6.2024 od 18 hodin v budově Obecního úřadu Liběšice
23. 05. 2024 Informace a době a místě konání voleb
21. 05. 2024 Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku p.č. 686/8, výměra 64m2, Horní Nezly
21. 05. 2024 Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku p.č. 14, výměra 187 m2, Trnobrany
21. 05. 2024 Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku p.č. 880/6, výměra 224 m2, Horní Chobolice
16. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu obce Liběšice za rok 2023
07. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 3/2024
02. 05. 2024 SONO - Závěrečný účet za rok 2023
02. 05. 2024 SVS- porovnání všech položek za rok 2023
02. 05. 2024 Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška - povolení výjimky vodního zákona k použití závadných látek
02. 05. 2024 Krajský úřad Ústeckého kraje - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII-PD, Rekonstrukce
30. 04. 2024 Finanční úřad - Veřejná vyhláška
29. 04. 2024 Jmenování zapisovatele
23. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
22. 04. 2024 Dokument "Městský úřad Doksy- V..." již není dostupný.
18. 04. 2024 Smlouva o dotaci Myslivecký spolek Nové Sedlo na rok 2024
18. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 2/2024
17. 04. 2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška č. EAS/ULT/081/2024
16. 04. 2024 Zveřejnění adresného záměru pachtu p.č. 296/1, výměra 1156 m2, p.č. 153/2, výměra 9283 m2, p.č. 314/0, výměra 4165 m2, p.č. 968/11, výměra 1638 m2, p.č. 1043/82, výměra 527 m2, p.č. 1139/12, výměra 854 m2, p.č. 1207/0m, výměra 2190 m2, vše v k.ú. Liběšice
16. 04. 2024 Zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku p.č. 692/1, výměra 106 m2, p.č. 692/3, výměra 47 m2 vše v k.ú. Horní Nezly
12. 04. 2024 Finanční úřad-veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2024
10. 04. 2024 Pozvánka na jednání ZO Liběšice 17.4.2024 od 17 hodin
09. 04. 2024 Smlouva o dotaci SK Liběšice na rok 2024
09. 04. 2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024
08. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Soběnice a Liběšice
27. 03. 2024 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání - pozemkové úpravy v k.ú. Mladé - 16.4.2024 od 15:30 hodin na OU Liběšice
18. 03. 2024 Pozvánka na jednání ZO Liběšice 25.3.2024 od 17 hodin
13. 03. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č.II/240 u obce Liběšice od 18.3.2024 do 31.03.2024 - oprava silničního propustku
11. 03. 2024 Státní pozemkový úřad - jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mladé
07. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška o ná..." již není dostupný.

XML