Obec Francova Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://francovalhota.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Francova Lhota
Francova Lhota 325
756 14 Francova Lhota

Datová schránka: rmwbnxq
E-mail: francova_lhota@volny.cz, starostafl@volny.cz, mistostarostafl@volny.cz, ucetnifl@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zák. č. 250/2000 Sb. - Rozpočtové opatření č. 3/2019.
02. 07. 2019 Záměr prodeje části p.č. 691/2 a 606/7 o výměře 350 m2 v k. ú. Fr. Lhota.
27. 06. 2019 Usnesení z 5. schůze ZO konané dne 21.6.2019
26. 06. 2019 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu - Závěrečný účet SOMV za rok 2018.
24. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu_Rozpočtové opatření č. 2/2019.
12. 06. 2019 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) oznamuje zveřejnění schváleného dokumentu - Závěrečný účet SOMV za rok 2018.
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu_Sdružení obcí Hornolidečsko_Inventarizační zpráva za rok 2018
12. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 _ Sdružení obcí Hornolidečska.
12. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018_ Sdružení obcí Hornolidečsko.
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Sdružení obcí Hornolidečska _ Výkaz Fin 2-12M.
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu _ Sdružení obcí Hornolidečsko_Rozvaha
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu_Sdružení obcí Hornolidečska_Výkaz zisku a ztráty_2018
12. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu_Sdružení obcí Hornolidečsko_Příloha
10. 06. 2019 Informace o konání 5. schůze ZO dne 21.6.2019 od 17.00 hodin.
16. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018_Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, včetně zprávy č. 295/2018_EKO-o výsledku přezkoumání hospodaření.
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019.
02. 05. 2019 Záměr prodeje pozemků p. č. 2573 o výměře cca 530 m2 a p. č. 2570/2 o výměře cca 71 m2 v k. ú. Fr. Lhota
02. 05. 2019 Záměr prodeje pozemků p. č. 2582/1 o výměře 213 m2 a p.č . 2582/8 o výměře 485 m2 v k. ú. Fr. Lhota
29. 04. 2019 Usnesení ze 4. schůze ZO Fr. Lhota konané dne 25.4.2019.
26. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 1/2019.
26. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Závěrečný účet obce Fr. Lhota za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
25. 04. 2019 Oznámení a porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2018.
24. 04. 2019 Rozhodnutí ředitelky Základní školy Francova Lhota o zařazení dětí do 1. třídy ve školním roce 2019/2020.
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška FÚ pro ZK - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019.
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. a 25.5.2019.
12. 04. 2019 Informace o konání 4. schůze ZO dne 25.4.2019.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019.
04. 04. 2019 VV_opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, kterým ministerstvo rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31/6, § 32/1 a § 33/1-3 lesního zákona.
26. 03. 2019 Starosta obce Fr. Lhota stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
05. 03. 2019 Rozpočtové opatření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) č. 1/2019.
04. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
04. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04. 03. 2019 Výkaz Fin 2-12 M
04. 03. 2019 Výkaz zisku a ztráty za rok 2018
04. 03. 2019 Rozvaha
04. 03. 2019 Příloha
04. 03. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2018
04. 03. 2019 Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 2018
25. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - schválený rozpočet na rok 2019.
25. 02. 2019 Usnesení z 3. schůze ZO Francova Lhota ze dne 22. 2. 2019.
19. 02. 2019 Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne 18.2.2019, schváleno usnesením č. 4/40.
13. 02. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín ze dne 13.2.2019 - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
11. 02. 2019 Informace o konání 3. schůze ZO dne 22.2.2019 v 17.00 hodin.
06. 02. 2019 Obec Francova Lhota - Návrh rozpočtu na rok 2019.
05. 02. 2019 Sdružení obcí Hornolidečsko - Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2020-2022.
05. 02. 2019 Sdružení obcí Hornolidečsko - Návrh rozpočtu na rok 2019
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena dle schémat č. 1-8.
24. 01. 2019 Město Příbor oznamuje konání veřejného licitačního řízení ve dnech 4.3.2019 a 5.3.2019 o prodeji 35 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů.
23. 01. 2019 Výroční zpráva o dotazech dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.

XML