Obec Francova Lhota

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://francovalhota.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Francova Lhota
Francova Lhota 325
756 14 Francova Lhota

Datová schránka: rmwbnxq
E-mail: francova_lhota@volny.cz, starostafl@volny.cz, mistostarostafl@volny.cz, ucetnifl@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatelů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.5. a 25.5.2019.
12. 04. 2019 Informace o konání 4. schůze ZO dne 25.4.2019.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019.
04. 04. 2019 VV_opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, kterým ministerstvo rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31/6, § 32/1 a § 33/1-3 lesního zákona.
26. 03. 2019 Starosta obce Fr. Lhota stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
05. 03. 2019 Rozpočtové opatření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) č. 1/2019.
04. 03. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
04. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
04. 03. 2019 Výkaz Fin 2-12 M
04. 03. 2019 Výkaz zisku a ztráty za rok 2018
04. 03. 2019 Rozvaha
04. 03. 2019 Příloha
04. 03. 2019 Inventarizační zpráva za rok 2018
04. 03. 2019 Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 2018
25. 02. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu - schválený rozpočet na rok 2019.
25. 02. 2019 Usnesení z 3. schůze ZO Francova Lhota ze dne 22. 2. 2019.
19. 02. 2019 Nařízení Rady obce Fr. Lhota č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje ze dne 18.2.2019, schváleno usnesením č. 4/40.
13. 02. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín ze dne 13.2.2019 - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
11. 02. 2019 Informace o konání 3. schůze ZO dne 22.2.2019 v 17.00 hodin.
06. 02. 2019 Obec Francova Lhota - Návrh rozpočtu na rok 2019.
05. 02. 2019 Sdružení obcí Hornolidečsko - Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2020-2022.
05. 02. 2019 Sdružení obcí Hornolidečsko - Návrh rozpočtu na rok 2019
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška MěÚ Vsetín - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena dle schémat č. 1-8.
24. 01. 2019 Město Příbor oznamuje konání veřejného licitačního řízení ve dnech 4.3.2019 a 5.3.2019 o prodeji 35 pozemků určených pro výstavbu rodinných domů.
23. 01. 2019 Výroční zpráva o dotazech dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.
09. 01. 2019 ČEPS,a.s., upozorňuje na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 31.3.2019.
07. 01. 2019 Výroční zpráva o dotazech dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018.
07. 01. 2019 Záměr pronájmu nebytového prostoru o velikosti 36,93 m2 v budově zdravotního střediska.
04. 01. 2019 Sdružení obcí Hornolidečska oznamuje zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 4/2018.
21. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu - Rozpočtové opatření č. 5/2018.
20. 12. 2018 Usnesení z 2. schůze ZO FL konané dne 14.12.2018.
20. 12. 2018 Záměr prodeje části p. č. 1192/1, k. ú. Pulčín, o výměře 17 m2.
20. 12. 2018 Obec FL oznamuje cenu vodného pro zúčtovací období rok 2019.
19. 12. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentu Pravidla rozpočtového provizoria
18. 12. 2018 Rozpočtové opatření Obce Francova Lhota č. 4/2018
12. 12. 2018 Rozpočet Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko na roky 2020-2021.
12. 12. 2018 Rozpočtové opatření Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko č. 3/2018.
11. 12. 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zveřejňuje návrh opatření obecné povahy č. 1
29. 11. 2018 Informace o konání 2. schůze ZO dne 14.12.2018.
29. 11. 2018 Usnesení o zahájení řízení o povolení výjimky
26. 11. 2018 Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., oznamuje cenu vodného a stočného s účinností od 1.1.2019.
23. 11. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018 - Sdružení obcí Hornolidečska
21. 11. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 2020-2021 - návrh
21. 11. 2018 Rozpočet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko na rok 2019 - návrh.
13. 11. 2018 Veřejná vyhláška o doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.
05. 11. 2018 Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Francova Lhota ze dne 1.11.2018
25. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Francova Lhota
24. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Francova Lhota
16. 10. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018.

XML