Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
14. 05. 2021 Exekuční příkaz k provedení exekuce příkázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu
14. 05. 2021 Výběrové řízení na 7 bytů - vývěs
12. 05. 2021 VŘ - ekonom - rozpočtář
12. 05. 2021 VŘ - SOR pro správu komunikací
12. 05. 2021 VŘ - SOR pro výkon SSÚ
12. 05. 2021 MČ P11 - OOP místní-OD-NN 4411-návrh OOP
12. 05. 2021 SPOLSTAV Praha s.r.o - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací-OOP
11. 05. 2021 EX 42/20-10 EP nem.
11. 05. 2021 TSK-Ke Kateřinkám-OOP místní
11. 05. 2021 ZTP-Konstantinova-zrušení-OOP
11. 05. 2021 Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na PK-OOP real
11. 05. 2021 žádost o sanovení změny z místní úpravy na pozemní komunikaci-OOP real
11. 05. 2021 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - ul. Hviezdoslavova ZBVO 1067
11. 05. 2021 VV - usnesení o ohledání vozidla Škoda Felicia
10. 05. 2021 203 Ex 42370/19 Nabytí právní moci EP
07. 05. 2021 oznámení o uložení písemnosti: "Rekonstrukce místní komunikace U Nové dálnice, Praha 4 - Chodov"
07. 05. 2021 usnesení - seznámení s doplněním spisu: "Novostavba bytového domu na pozemcích č.parc. 2351, 2352, 2
07. 05. 2021 MČ P11 - OOP místní-chodník u CZC-návrh OOP
07. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obnova části kVN do RS 3140 - úsek nová trasa, Praha 11 - C
07. 05. 2021 Žádost o vydání povolení přechodné úpravy silničního provozu v MČ Praha - Újezd-OOP přechodka
07. 05. 2021 TSK - OOP-místní - Hviezdoslavova C 4c
07. 05. 2021 Žádost o stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Bachova-návrh OOP
07. 05. 2021 MČP11 OV SSU P11 - úprava DZ, zákaz vjezdu nad 3,5t Blažimská-OOP přechodka
07. 05. 2021 VV - usnesení o ohledání vozidla - Mercedes-Benz
07. 05. 2021 rozhodnutí o umístění stavby: "Změna územního rozhodnutí - nástavba objektu č.p. 1743"
07. 05. 2021 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - ul. Jurkovičova ZBVO 1468
07. 05. 2021 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - ul. Loosova č.p. 1022, 994, 995, 996
07. 05. 2021 150EX 265/11-361 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÁ - nemovité věci - opakovaná 25.05.2021 v 9hod.
06. 05. 2021 VV - usnesení o ohledání vozidla
06. 05. 2021 VV - usnesení o ohledání vozidla
06. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Markušova 1636-1638, Brandlova 1558, Hviezdoslavova
06. 05. 2021 ZTP - OOP-Surá-Zrušení
06. 05. 2021 ZTP - OOP-Kořínková-zrušení
06. 05. 2021 ZTP - OOP-Holý-zrušení
06. 05. 2021 ZTP - OOP-Ke Kateřinkám-zrušení
06. 05. 2021 ZTP-Petýrkova-OOP-Matysová-Zrušení
06. 05. 2021 ZTP - OOP-Chomutovická-zrušení
06. 05. 2021 ZTP - OOP Hněvkovského-zrušení
06. 05. 2021 Záměr výpůjčky pozemků u Komunitního centra matky Terezy - Trhysk.cz s. r. o.
06. 05. 2021 ZTP - Štěpánek-Machkova-OOP-Zrušení
06. 05. 2021 ZTP Brož-Anny Drabíkové-zrušení-OOP
06. 05. 2021 ZTP - Příhodová-Ke škole-zrušení-OOP
06. 05. 2021 Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání PK-OOP
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 40/21
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 37/21
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 36/21
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 41/21
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 38/21
05. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 39/21

XML