Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 121/22
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 123/22
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 124/22
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 126/22
22. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 7P7 6711
22. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 3A9 2978
22. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Radimovická č.p. 1414 - 1416
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 127/22
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 120/22
22. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 119/22
22. 09. 2022 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: Zahradní sklad u RD čp. 933
22. 09. 2022 OOP přechodka
22. 09. 2022 Žádost o stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - OOP real
21. 09. 2022 Vývěs - oznámení o počtu podpisů
21. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Radimovická 1419 - 1424, ZM 1066, Zdiměřická 1657
20. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 1SK 8669
20. 09. 2022 Záměr pronájmu garážového stání č. 37 v 1. NP v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4
20. 09. 2022 Záměr pronájmu NP č. 0519-03, ul. Hviezdoslavova, čp. 519, Praha 4, na konkrétního nájemce
20. 09. 2022 ZÁMĚR pronájmu jednotky č.1551/501 - NP č. 1551-01 a části jednotky č. 1551/509 – NP č. 1551-09
20. 09. 2022 ZÁMĚR pronájmu nebytových prostor č. 0874-49 v objektu v ulici Opatovská, čp. 874, na konk. nájemce
20. 09. 2022 Záměr pronájmu jednotky č. 1601/608 - NP č. 1601-08 v domě v ulici Podjavorinské, čp. 1601, Praha 4
20. 09. 2022 VŘ - kurátor pro děti a mládež na DU
20. 09. 2022 VŘ - ved. Oddělení silniční správní úřad
20. 09. 2022 VŘ - právník
20. 09. 2022 VŘ - SOR stavebního řízení
20. 09. 2022 VŘ - SOR územního řízení
20. 09. 2022 Záměr prodloužení nájmu části pozemku parc. č. 718/1 v k.ú. Háje a části plochy objektu čp. 520
20. 09. 2022 Záměr prodloužení nájmu části pláště objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, o výměře 8,25 m2
20. 09. 2022 Z Á M Ě R prodloužení pronájmu části konstrukce zastřešení pochozí zóny, ul. Opatovská, čp. 874,
20. 09. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 8C7 5273
20. 09. 2022 OOP - přechodka
20. 09. 2022 OOP - návrh
19. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Radimovická č.p. 1418, 1417, SP 5, 1770 - 1772
16. 09. 2022 M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: "Bytový dům Benkova", k.ú. Chodov, parc. č. 171/4 ,
16. 09. 2022 M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Rozhodnutí o změně využití územní a společné povolení
16. 09. 2022 115 EX 43/21-147, Usnesení - dražební vyhláška MV,
16. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Radimovická č.p. 1419 - 1422
16. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Radimovická č.p. 1770 - 1772
15. 09. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Křtinská 615-617, Mejstříkova 611-614
14. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 118/22
13. 09. 2022 VŘ - kurátor pro dospělé
13. 09. 2022 VŘ - SOR přestupků
13. 09. 2022 VŘ - SOR veřejný opatrovník
13. 09. 2022 usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: viladomy Kateřinky včetně komunikací a inženýrských
13. 09. 2022 rozhodnutí - povolení odstranění stavby: "Lávka pro pěší v ulici Steinerova"
13. 09. 2022 seznámení s podklady: "Bytový dům Ovčárna"
12. 09. 2022 220 EX 1981/22-35-Oznámení o dražbě
12. 09. 2022 220 EX 1845/22-35-Oznámení o dražbě
10. 09. 2022 Žádost o stanovení_Cyklostezka K Trníčku - Na Jelenách - OOP real
10. 09. 2022 CENTRAL GROUP 63.investiční s.r.o. - OOP

XML