Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 10. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: "BBP 60318 Ke Kateřinkám a okolí"
29. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 100/20
28. 10. 2020 Žádost o úplnou uzavírku-OOP
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 102/20 - vývěs
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 101/20 - vývěs
28. 10. 2020 MHMP_Oznámení konání veřejného projednání změna č. Z3427/00
28. 10. 2020 Žádost o povolení zvlášního užívání PK-OOP
28. 10. 2020 095 Ex 253/17-219, Exekuční příkaz – prodej nemovitých věcí
28. 10. 2020 VŘ - Ekonom/ka pro OSM
28. 10. 2020 VŘ - SOR technik, Odd. investiční
28. 10. 2020 VŘ - SOR interního auditu a kontroly
28. 10. 2020 VŘ - technik, Odd. tecnické
28. 10. 2020 Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 2335/11, k.ú. Chodov - Odběrové místo COVID
28. 10. 2020 EX2153/09-1052/dr,1056-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
28. 10. 2020 EX2153/09-1051/dr,1055-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
28. 10. 2020 EX2153/09-1050/dr,1055-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 99/20
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 98/20
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 97/20
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 95/20
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 96/20
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č.94/20
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 93/20
28. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 92/20
28. 10. 2020 VŘ - SOR pro správu komunikací
28. 10. 2020 VŘ - SOR pro výkon SSÚ
28. 10. 2020 AFRY CZ s.r.o.-StDZ
28. 10. 2020 Žádost o stanovení změny z místní a přechodné úpravy na PK-OOP real
28. 10. 2020 Žádost o stanovení změny z místní a přechodné úpravy na PK-OOP real
28. 10. 2020 TSK - OOP Valentova-OOP real
28. 10. 2020 Vyhlášení poptávkového řízení - Dodávka, montáž a provozování veřejného umělého kluziště
28. 10. 2020 Vyhlášení Dotačního programu pro oblast sportu a volného času na rok 2021 - 1. kolo
28. 10. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Bytový dům Jurkovičova"
28. 10. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): rodinný dům včetně přípojky vody, splaškové kanalizace a elekt
28. 10. 2020 VŘ - asistent/ka STA, MS a členů RMČ
28. 10. 2020 oznámení o upuštění od konání opakované dražby k.ú. Háje
28. 10. 2020 Žádost o prodloužení Rozhodnutí o zvláštní užívání komunikace-OOP
28. 10. 2020 Záměr nájmu části pláště objektu v ulici Opatovská, čp. 874, Praha 4, pro umístění reklamního zaříz
28. 10. 2020 Záměr pronájmu NP v objektu čp. 874, ul. Opatovská, Praha 4 - SECONDHAND HÁJE s.r.o.
28. 10. 2020 Záměr prodloužení nájmu části pláště objektu čp. 874, ul.Opatovská, pro umístění reklamního zařízení
28. 10. 2020 Záměr prodloužení nájmu části pláště objektu čp. 874, v ulici Opatovská, Praha 4
28. 10. 2020 Záměr pronájmu jednotky č. 0736/201 - nebytových prostor Bajkonurská, čp. 736
28. 10. 2020 VŘ - SOR odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
27. 10. 2020 Žádost o úplnou uzavírku-OOP
27. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 102/20 - vývěs
27. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 101/20 - vývěs
27. 10. 2020 Žádost o povolení zvlášního užívání PK-OOP
27. 10. 2020 MHMP_Oznámení konání veřejného projednání změna č. Z3427/00
26. 10. 2020 095 Ex 253/17-219, Exekuční příkaz – prodej nemovitých věcí
26. 10. 2020 VŘ - Ekonom/ka pro OSM

XML