Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Nechvílova č. p.1834/23, Praha 4
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Babákova č.p. 2155/12, Praha 4
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Šalounova č.p. 2025/7, Praha
23. 01. 2019 Stavební povolení - komunikace a zpevnění plochy, včetně odvodnění pro 12 řadových RD Praha, Újezd
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření 1/19, usnesení ze dne 22. 1. 2019
23. 01. 2019 Záměr pronajmout jednotku č. 1574/568 - nebytový prostor č. 1574-04 v domě v ul. Mikulova č.p. 1574, o celkové výměře 81,7 m2
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Štichova č.p. 642/28, Praha 4 - vyhrazené parkoviště RZ: 4L9 6127
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Plickova č.p. 680/6, Praha 4 - vyhrazené parkoviště RZ: 5AY 2150
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Dědinova, Praha 4 - vyhrazené parkoviště RZ: PBE 5333
23. 01. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
23. 01. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - reprodukční medicína
23. 01. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - gastrologie a porodnictví
23. 01. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory č. 0874-19 v objektu v ul. Opatovská č.p. 0874-19 v objektu v ul. Opatovská č.p. 784, Praha, o ccelkové výměře 127,12 m2
23. 01. 2019 Záměr pronajmout jednotku č. 1531/575 - nebytový prostor v domě v ul. Křejpského č.p. 1531, Praha 4, o celkové výměře 44,45 m2
23. 01. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor č. 0874-51 v objektu v ul. Opatovská č.p. 784, Praha 4
23. 01. 2019 Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0874-10 v objektu v ul. Opatovská, č.p. 874, Praha 4
23. 01. 2019 Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1390-01 v domě v ul. Modletická č.p. 1390, Praha 4
23. 01. 2019 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Chodov, ul. Petýrkova, par. č. 3341/185, o výměře 14,3 m2
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy NN 3339 v blízkosti ul. Konstantinova, Praha 4
22. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy NN 3339 v blízkosti ul. Konstantinova, Praha 4
22. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - GTS Czech s.r.o.
22. 01. 2019 Přerušení dodávky elektřiny, ul. Dubnova č.p. 807/1, Praha 4 - Háje
22. 01. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - všeobecná sestra - domácí péče
22. 01. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - ortodoncie
21. 01. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - GTS Czech s.r.o.
21. 01. 2019 Přerušení dodávky elektřiny, ul. Dubnova č.p. 807/1, Praha 4 - Háje
21. 01. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - všeobecná sestra - domácí péče
21. 01. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - ortodoncie
20. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Brandlova č.p. 1560/9, Praha 4
20. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Klírova č.p. 1915/6, Praha 4
20. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Kupeckého č.p. 576/17, Praha 4
20. 01. 2019 Rozhodnutí o odstranění vraku - RZ: AED 59-52
20. 01. 2019 Územní rozhodnutí - novostavba bytového domu CATHA II
20. 01. 2019 EÚ Plzeň - dražební vyhláška č.j. 108 EX 08133/14-292
20. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Brandlova č.p. 1560/9, Praha 4
19. 01. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - koordinátor/ka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci pro odbor soicálních věcí a zdravotnictví na dobu určitou
19. 01. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - všeobecné praktické lékařství
19. 01. 2019 Rozpočtové opatření 144/18, usnesení ze dne 8. 1. 2019
19. 01. 2019 Rozpočtové opatření 143/18, usnesení ze dne 8. 1. 2019
19. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Klírova č.p. 1915/6, Praha 4
18. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Kupeckého č.p. 576/17, Praha 4
18. 01. 2019 Rozhodnutí o odstranění vraku - RZ: AED 59-52
17. 01. 2019 Rozpočtové opatření 142/18, usnesení ze dne 8. 1. 2019
17. 01. 2019 Oznámení o 3. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 dne 17. 1. 2019 od 9:00 hod., v zasedacím sále v objektu KC Zahrada, Parha 4, ul. Malenická 1784
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích účelové komunikaci NN 1784 na par. č. 2415 v k.ú. Chodov dle přiložení situace
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích při místní komunikaci IV. třídy dle přiložené situace
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích par. č. 19 a č. 20 v k.ú. Chodov
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích II. třídy ul. Štychova, Praha 114 - Křeslice
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích III. tčídy ul. V Záhybu, Osvětova, Rojická, Lipenská, Praha 4 - Šeberov
17. 01. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích III. třídy ul. U Školky, Praha 4 - Šeberov

XML