Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 EÚ Praha - východ - dražební vyhláška č.j. 081 EX 10878/17-149
26. 03. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra
26. 03. 2019 Oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha
26. 03. 2019 Přerušení dodávky elektřiny, ul. Hněvkovská č.p. 1295, 1248, 1243, 1266, 1290, 1197, 1200, 1198, 1196, Praha
26. 03. 2019 EÚ Kladno - dražební vyhláška č.j. 150 EX 265/11-299
26. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Křejpského č.p. 1528/5, Praha 4
25. 03. 2019 EÚ Praha - východ - dražební vyhláška č.j. 081 EX 10878/17-149
25. 03. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra
25. 03. 2019 Oznámení o prodloužení termínu pro podání připomínek k návrhu územní studie čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, Praha
25. 03. 2019 Přerušení dodávky elektřiny, ul. Hněvkovská č.p. 1295, 1248, 1243, 1266, 1290, 1197, 1200, 1198, 1196, Praha
25. 03. 2019 EÚ Kladno - dražební vyhláška č.j. 150 EX 265/11-299
25. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Křejpského č.p. 1528/5, Praha 4
23. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci IV. třídy - pěší zóna NN 7071, v blízkosti ul. U Modré školy, Praha 4
23. 03. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky pro odbor správy majetku
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci IV. třídy - pěší zóna NN 7071, v blízkosti ul. U Modré školy, Praha 4
22. 03. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky pro odbor správy majetku
22. 03. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí - nástavba objektu č.p. 1743 Domov pro seniory s pečovatelskými službami, ul. Květnového vítězství 8, Praha, Chodov
22. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacách a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek III. třídy NN 3337
22. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacách a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek IV. třídy - chodník
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - území MČ Praha - Šeberov
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Líbalova, Praha 4
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření 15/19, usnesení ze dne 18. 3. 2019
22. 03. 2019 Rozpočtové opatření 16/19, usnesení ze dne 18. 3. 2019
22. 03. 2019 Oznámení o 5. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 dne 28. 3. 2019 od 9:00 hod., v zasedacím sále v objektu KC Zahrada, Praha 4, ul. Malenická 1784
22. 03. 2019 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Chodov, ul. Křejpského, par. č. 2014/6
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy NN 1622, Praha 4
22. 03. 2019 Obvodní soud pro Prahu 4 - č.j. 35 E 64/2017-71
22. 03. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí - nástavba objektu č.p. 1743 Domov pro seniory s pečovatelskými službami, ul. Květnového vítězství 8, Praha, Chodov
22. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacách a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek III. třídy NN 3337
22. 03. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacách a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek IV. třídy - chodník
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - území MČ Praha - Šeberov
22. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Líbalova, Praha 4
21. 03. 2019 Rozpočtové opatření 15/19, usnesení ze dne 18. 3. 2019
21. 03. 2019 Rozpočtové opatření 16/19, usnesení ze dne 18. 3. 2019
21. 03. 2019 Oznámení o 5. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 dne 28. 3. 2019 od 9:00 hod., v zasedacím sále v objektu KC Zahrada, Praha 4, ul. Malenická 1784
21. 03. 2019 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Chodov, ul. Křejpského, par. č. 2014/6
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy NN 1622, Praha 4
21. 03. 2019 Rozpočtové opatření 15/19, usnesení ze dne 18. 3. 2019
21. 03. 2019 Rozpočtové opatření 16/19, usnesení ze dne 18. 3. 2019
20. 03. 2019 Oznámení o 5. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 dne 28. 3. 2019 od 9:00 hod., v zasedacím sále v objektu KC Zahrada, Praha 4, ul. Malenická 1784
20. 03. 2019 Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Chodov, ul. Křejpského, par. č. 2014/6
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy NN 1622, Praha 4
20. 03. 2019 Obvodní soud pro Prahu 4 - č.j. 35 E 64/2017-71
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy č. 34/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - uzavírka silnice III/0037 ul. Újezdská v Průhonicích
20. 03. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - paliativní medicína
20. 03. 2019 Rada MČ Praha 11, vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Brodského č.p. 1670/16, Praha 4
20. 03. 2019 Rozpočtové opatření 11/19, usnesení ze dne 11. 3. 2019
20. 03. 2019 Rozpočtové opatření 10/19, usnesení ze dne 11. 3. 2019
20. 03. 2019 Rozpočtové opatření 13/19, usnesení ze dne 11. 3. 2019

XML