Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Dědinova a Hrabákova, Praha 4
19. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení odstranění stavby - Stavební úpravy objektu kotelny spojené se změnou užívání, ul. Kosmická 23, Praha, Háje č.p. 748
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 87/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 86/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 85/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 84/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 83/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 82/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 81/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 79/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 78/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 77/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Rozpočtové opatření 76/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
19. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o uložení povinnosti odstranit vrak z veřejně přístupné pozemní komunikace RZ: 9A18037
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu při místních komunikacích II. třídy ul. K Hrnčířům, U Kunratického lesa, Praha 4
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na mísrní komunikaci II. třídy ul. K Šeberovu, III. třídy ul. V Břetí, Za Šmatlíkem, V Úhoru, Praha 4
19. 07. 2019 Bytový dům KODUS v Konici, ul. Masarykovo náměstí 477 nabízí možnost pronájmu v bytovém domě seniorů
19. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 0520-15 ve 2. a 3. NP v odmě v ul. Hviezdoslavova, č.p. 520, Prah a4, o celkové výměře 36,97 m2
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Brodského a NN 4421, Praha 4
19. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci II. třídy ul. Květnového vítězství, III. třídy ul. Benkova a NN 4412, Praha 4
19. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný odborný referent-technik pro odbor správy majetku
19. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovník pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví
19. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný/ná odborný/ná referent/ka kontroly pro odbor živnostenský
19. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu pro odbor správy majetku na dobu určitou
18. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení odstranění stavby - Stavební úpravy objektu kotelny spojené se změnou užívání, ul. Kosmická 23, Praha, Háje č.p. 748
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 87/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 86/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 85/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 84/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 83/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 82/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 81/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 79/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 78/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 77/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Rozpočtové opatření 76/19, usnesení ze dne 15. 7. 2019
18. 07. 2019 Oznámení o zahájení řízení o uložení povinnosti odstranit vrak z veřejně přístupné pozemní komunikace RZ: 9A18037
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu při místních komunikacích II. třídy ul. K Hrnčířům, U Kunratického lesa, Praha 4
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na mísrní komunikaci II. třídy ul. K Šeberovu, III. třídy ul. V Břetí, Za Šmatlíkem, V Úhoru, Praha 4
18. 07. 2019 Bytový dům KODUS v Konici, ul. Masarykovo náměstí 477 nabízí možnost pronájmu v bytovém domě seniorů
18. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 0520-15 ve 2. a 3. NP v odmě v ul. Hviezdoslavova, č.p. 520, Prah a4, o celkové výměře 36,97 m2
17. 07. 2019 Bytový dům KODUS v Konici, ul. Masarykovo náměstí 477 nabízí možnost pronájmu v bytovém domě seniorů
17. 07. 2019 Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 0520-15 ve 2. a 3. NP v odmě v ul. Hviezdoslavova, č.p. 520, Prah a4, o celkové výměře 36,97 m2
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Brodského a NN 4421, Praha 4
17. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci II. třídy ul. Květnového vítězství, III. třídy ul. Benkova a NN 4412, Praha 4
17. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný odborný referent-technik pro odbor správy majetku
17. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovník pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví
17. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný/ná odborný/ná referent/ka kontroly pro odbor živnostenský
17. 07. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu pro odbor správy majetku na dobu určitou
16. 07. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Brodského a NN 4421, Praha 4

XML