Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory č. 0874-19 v objektu v ul. Opatovská č.p. 874, Praha 4, o celkové výměře 127,12 m2
23. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy ul. Kaplanová, NN 4397, Praha 4
23. 05. 2019 Rozpočtové opatření 51/19, usnesení ze dne 20. 5. 2019
23. 05. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - ekonom/ka pro odbor správy majetku
23. 05. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - urologie
23. 05. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - revmatologie
23. 05. 2019 EÚ Klatovy - dražební vyhláška č.j. 120 EX 5195/18-76
23. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci I. třídy ul. Opatovská, Výstavní, Novopetrovická, II. třídy ul. Ke Kateřinkám, Štychova, Ke Štítu, III. třídy ul. Křejpského, Praha 4 a ul. Újezdrská, Hlavní, nám. V. Holí obe
23. 05. 2019 Územní rozhodnutí - připojení bodů TMCZ Praha 11 - Chodov, ul. Mírového Hnutí, Donovalská, Leopoldova, Mejerského, Samohelova
23. 05. 2019 Územní rozhodnutí - rozšíření optické sítě Dial Telecom, a.s., Opatov - 1. etapa, Praha, Chodov
23. 05. 2019 Záměr pronájmu čísti pozemku v k.ú. Chodov, ul Donovalská, par. č. 3135/13, o výměře 8 m2
23. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Háje par. č. 348/60, o výměře 183 m2
22. 05. 2019 Záměr pronajmout nebytové prostory č. 0874-19 v objektu v ul. Opatovská č.p. 874, Praha 4, o celkové výměře 127,12 m2
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy ul. Kaplanová, NN 4397, Praha 4
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření 51/19, usnesení ze dne 20. 5. 2019
22. 05. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - ekonom/ka pro odbor správy majetku
22. 05. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - urologie
22. 05. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - revmatologie
22. 05. 2019 EÚ Klatovy - dražební vyhláška č.j. 120 EX 5195/18-76
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na místní komunikaci I. třídy ul. Opatovská, Výstavní, Novopetrovická, II. třídy ul. Ke Kateřinkám, Štychova, Ke Štítu, III. třídy ul. Křejpského, Praha 4 a ul. Újezdrská, Hlavní, nám. V. Holí obe
22. 05. 2019 Územní rozhodnutí - připojení bodů TMCZ Praha 11 - Chodov, ul. Mírového Hnutí, Donovalská, Leopoldova, Mejerského, Samohelova
22. 05. 2019 Územní rozhodnutí - rozšíření optické sítě Dial Telecom, a.s., Opatov - 1. etapa, Praha, Chodov
22. 05. 2019 Záměr pronájmu čísti pozemku v k.ú. Chodov, ul Donovalská, par. č. 3135/13, o výměře 8 m2
22. 05. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Háje par. č. 348/60, o výměře 183 m2
22. 05. 2019 Záměr prodeje nemovitosti v ul. Stachově, k.ú. Háje, formou výběrového řízení s elekronickou aukcí včetně podmínek výběrového řízení
22. 05. 2019 Společné povolení - rekonstrukce komunikace V Úhoru a Za Šmatlíkem, k.ú. Šeberov a k.ú. Vestec, Praha 4
22. 05. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
22. 05. 2019 Stavební povolení - tělocvična a multimediální ateliér, Praha, Chodov
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu při místní komunikaci I. ul. Opatovská, III. třídy NN 7161, Praha 4
22. 05. 2019 Záměr pronajmout jednotku č. 1574/568 - nebytový prostor č. 1574-04 v domě v ul. Mikulova č.p. 1574, Praha 4, o celkové výměře 81,70 m2
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu při místní komunikaci II. ul. Klapákova, Praha 4
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření 49/19, usnesení ze dne 13. 5. 2019
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření 48/19, usnesení ze dne 13. 5. 2019
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření 50/19, usnesení ze dne 13. 5. 2019
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření 46/19, usnesení ze dne 13. 5. 2019
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření 47/19, usnesení ze dne 13. 5. 2019
22. 05. 2019 Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Chodov, ul. Hviezdoslavova
22. 05. 2019 Územní rozhodnutí - D1 PHS Formanská (vlevo) dálnice D1 v km 3,166 - 4,094 vlevo Praha, Újezd
22. 05. 2019 Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Chodov, ul. Tererova
22. 05. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný/ná odborný/ná referent/ka kontroly pro odbor živnostenský
22. 05. 2019 EÚ Praha 4 - dražební vyhláška č.j. 206 EX 1085/18-132
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Modletická před č.p. 1389/3, Praha 4
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Blatenská před č.p. 2169/13, Praha 4
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Markušova před č. p. 1631/1, Praha 4
22. 05. 2019 Opatření obecné povahy stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Štichova před č,p, 652/50, Praha 4
22. 05. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - zubní lékařství
22. 05. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí Oddělení styku s veřejností pro odbor kancelář starosty
22. 05. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostaný odborný referent vztahů k veřejnosti pro odbor kancelář starosty
22. 05. 2019 Přerušení dodávky elektřiny, ul. Starochodovská č.p. 172, 2393, 195, 161, 246, 173, 197, 205, 160, 174, 175, Praha 4
22. 05. 2019 Přerušení dodávky elektřiny, ul. Starochodovská č.p. 196, Praha 4

XML