Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Markušova, Praha 4
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
06. 12. 2019 Rozhodnutí - MHMP 2378415/2019
05. 12. 2019 Rozhodnutí - MHMP 2378415/2019
05. 12. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, při veřejně přístupové účelové kom
05. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny v celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
05. 12. 2019 Poptávkové řízení - Jarní jednodenní příměstské tábory 2020
04. 12. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, při veřejně přístupové účelové kom
04. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny v celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
04. 12. 2019 Poptávkové řízení - Jarní jednodenní příměstské tábory 2020
04. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy-chodník
04. 12. 2019 Vyjádření k podanému odvolání - P + R Opatov, Praha - Chodov, při ul. Chilská
03. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy-chodník
03. 12. 2019 Vyjádření k podanému odvolání - P + R Opatov, Praha - Chodov, při ul. Chilská
02. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ekonom/ka , pro odbor správy majetku
02. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020
01. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ekonom/ka , pro odbor správy majetku
01. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020
01. 12. 2019 EÚ Praha 4 - usnesení čj. 206 DD 2/19-18
01. 12. 2019 EÚ Praha 4 - usnesení čj. 206 EX 939/13-307
01. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02, územního plánu, sídelního útvaru hl.m. Prahy
29. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ekonom/ka , pro odbor správy majetku
29. 11. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020
29. 11. 2019 EÚ Praha 4 - usnesení čj. 206 DD 2/19-18
29. 11. 2019 EÚ Praha 4 - usnesení čj. 206 EX 939/13-307
29. 11. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02, územního plánu, sídelního útvaru hl.m. Prahy
29. 11. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Helena Gerstmanová
29. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
29. 11. 2019 EÚ Praha 4 - usnesení čj. 206 DD 2/19-18
29. 11. 2019 EÚ Praha 4 - usnesení čj. 206 EX 939/13-307
29. 11. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02, územního plánu, sídelního útvaru hl.m. Prahy
29. 11. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Helena Gerstmanová
29. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 147/19, usnesení ze dne 25.11.2019
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 149/19, usnesení ze dne 25.11.2019
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 150/19, usnesení ze dne 25.11.2019
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 146/19, usnesení ze dne 25.11.2019
29. 11. 2019 Oznámení o 11. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 dne 5. 12. 2019 od 9:00 hod., v zasedacím sále v objektu KC Zahrada, Praha 4, ul. Malenická 1784
29. 11. 2019 Kolaudační rozhodnutí - stavební úpravy v ulici Láskova 1796/15, Praha 4 - Chodov
29. 11. 2019 Obvodní soud pro Prahu 4 - exekuční příkaz č.j. 095 EX 356/18-017
29. 11. 2019 Obvodní soud pro Prahu 4 - exekuční příkaz č.j. 095 EX 356/18-020
29. 11. 2019 Zámer pronájmu jednotky č. 2039/205 - nebytový prostor č. 2039-05 v 6. NP v domě v ul. Majerského č.p. 2039, o celkové výměře 81,27 m2
29. 11. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - ul. Vodnická č.p. 320/1, 321/3, 322/5, 323/7, 324/9, 325/11, 326/13, 327/15, 528/15A529/15b, 328/17, 329/19, 330/21, 331/23, 332/25, 333/27, 334/29, 335/31, 336/33, 337/35, 436/46, 436A, 437/48, 300/2, 527/2a, pilíř CETIN (č.
29. 11. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - ul. Vodnická č.p. 301/4, 302/6, 303/8, 304/10, 305/12, 306/14, 307/16, 308/18, 309/20, 310/20, 311/24, 312/26, 313/28, 314/30, 315/32, 265/511, 316/34, 317/36, 318/38, 319/40, 454, Novostavba č.p. 265/465, Praha - Újezd
29. 11. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - ul. Krajanská č.p. 338/2, 339/4, 340/6, 341/8, 342/10, 343/12, 344/14, 345/16, 346/18, 347/20, 348/22, 349/24, 350/26, 351/28, 352/30, 353/32, 354/34, 355/36, 356/38, ul. Studánkova č.p. 464, 463, 477, 476, 480, Praha - Újezd
29. 11. 2019 Záměr nájmu části konstrukce zastřešení pochozí plochy v ul. Opatovská č.p. 874, Praha 4
28. 11. 2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Helena Gerstmanová
28. 11. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
28. 11. 2019 Rozpočtové opatření 147/19, usnesení ze dne 25.11.2019

XML