Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 10. 2019 EÚ VZP - dražební vyhláška č.j. 167 EX 23489/12-257, 258, 259, 260, 261
22. 10. 2019 Oznámení o doručení písemnosti - José Luis Buňay Pinguil
22. 10. 2019 Záměr prodloužení nájmu části pláště objektu v ul. Opatovská č.p. 874, Praha 4, o celkové výměře 8,25 m2
22. 10. 2019 Záměr prodloužení nájmu části konstrukce v podchodu v ul. Opatovská č.p. 874, Praha 4
22. 10. 2019 Záměr prodloužení nájmu části pláště objektu č.p. 874, ul. Opatovská, Praha 4, pro umístění reklamního zařízení
22. 10. 2019 Záměr pronájmu jednotky č. 1355/509 - nebytový prostor č. 1355-09 v 1. NP v domě v ul. Tererova č.p. 1355, o celkové výměře 64,36 m2
22. 10. 2019 Záměr pronájmu garážového stání č. 16 v 1. NP v objektu v ul. Petýrkova č.p. 2254, Praha 4
22. 10. 2019 Záměr pronajmout jednotku č. 1574/568 - nebytový prostor č. 1574-04 v domě v ul. Mikulova č.p. 1574, Praha 4, o celkové výměře 81,70 m2
22. 10. 2019 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Chodov, par. č. 1356/2, o výměře 54 m2
22. 10. 2019 Dotační program pro oblast kultury na rok 2020
22. 10. 2019 oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení při veřejně účelové komunikaci NN 4
22. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení a zařízení, při místní komunikacu I. třídy ul. Ryšavého a při veřejně přístupové účelové komunikaci N
22. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení při místní komunikaci II. třídy ul. K Hrnčířům, III. třídy ul. Za Prodejnou, Praha 4
22. 10. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. K Újezdu, K
22. 10. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, při místní komunikacu III. třídy ul. U Zájezdu, Praha 114
22. 10. 2019 EÚ Praha 3 - dražební vyhláška č.j. 140 EX 00265/15-217
22. 10. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - ul. ZBVO 1059 v TS 3065, Praha 4 - Chodov
22. 10. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - pilotní projekt - ZBVO 1059 v TS 3065, Praha 4 - Chodov
22. 10. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - gynekologie a porodnictví - jednodenní péče
22. 10. 2019 MČ Praha 6 - oznámení o uložení písemnosti - Petr Tulach
21. 10. 2019 oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení při veřejně účelové komunikaci NN 4
21. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení a zařízení, při místní komunikacu I. třídy ul. Ryšavého a při veřejně přístupové účelové komunikaci N
21. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení při místní komunikaci II. třídy ul. K Hrnčířům, III. třídy ul. Za Prodejnou, Praha 4
21. 10. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. K Újezdu, K
21. 10. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, při místní komunikacu III. třídy ul. U Zájezdu, Praha 114
21. 10. 2019 EÚ Praha 3 - dražební vyhláška č.j. 140 EX 00265/15-217
21. 10. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - ul. ZBVO 1059 v TS 3065, Praha 4 - Chodov
21. 10. 2019 Přerušení dodávky elektřiny - pilotní projekt - ZBVO 1059 v TS 3065, Praha 4 - Chodov
21. 10. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - gynekologie a porodnictví - jednodenní péče
21. 10. 2019 MČ Praha 6 - oznámení o uložení písemnosti - Petr Tulach
21. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Petýrkova č.p. 1960/13, Praha 4
21. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy-chodník
21. 10. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí - viladomy Kateřinky včetně komuikací a inženýrských sítí, Újezd u Průhonic, ul. Pastevců, Praha 4
21. 10. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - endokrinologie a diabetologie
21. 10. 2019 FÚ hl.m.Prahu sekce Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město - dražební vyhláška č.j. 7809691/19/2011-00540-106341
21. 10. 2019 Rozpočtové opatření 128/19, usnesení ze dne 14. 10. 2019
20. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. Petýrkova č.p. 1960/13, Praha 4
20. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy-chodník
20. 10. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí - viladomy Kateřinky včetně komuikací a inženýrských sítí, Újezd u Průhonic, ul. Pastevců, Praha 4
20. 10. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - endokrinologie a diabetologie
20. 10. 2019 FÚ hl.m.Prahu sekce Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město - dražební vyhláška č.j. 7809691/19/2011-00540-106341
20. 10. 2019 Rozpočtové opatření 128/19, usnesení ze dne 14. 10. 2019
20. 10. 2019 Rozpočtové opatření 127/19, usnesení ze dne 14.10. 2019
20. 10. 2019 Rozpočtové opatření 126/19, usnesení ze dne 14.10. 2019
20. 10. 2019 Rozpočtové opatření 125/19, usnesení ze dne 14.10. 2019
20. 10. 2019 Záměr prodeje nemovitosti v k.ú. Chodov, ul. U Nové dálnice, par. č. 2138/2, o výměře 15 m2
20. 10. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci II. třídy ul. Ke kateřinkám, III. třídy ul. Modletická, IV. třídy-chodník, Prah a4
20. 10. 2019 ÚMČ Praha 11, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu pro odbor správy majetku na dobu určitou
20. 10. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - oftalmologie
20. 10. 2019 Uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - všeobecné praktické lékařství

XML