Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2020 VŘ - ved. Odd. činností vlastníka s nem.
08. 07. 2020 VŘ - SOR činností vastníka s nem.
08. 07. 2020 Žádost o zrušení přechodu pro chodce - OOP
08. 07. 2020 žádost o povolení k zvláštnímu užívání PK - OOP
08. 07. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
08. 07. 2020 Žádost o pvolení (prodloužení) zvláštního užívání PK-OOP
08. 07. 2020 Žádost o povolení zvláštního užívání PK - OOP
06. 07. 2020 120 EX 7489/18-29-EPN,97,98-Dražební vyhláška,99-Žádost o zveřejnění
03. 07. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ
03. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Pokládka chrániček datové sítě"
03. 07. 2020 OOP -Josef Vojtěch - zrušení parkovacího místa
03. 07. 2020 OOP - Čestmír Švarc - zrušení parkovacího místa
02. 07. 2020 Žádost o Stanovení dopravního značení - ul.Radimovická - OOP real
02. 07. 2020 Žádost o stanovení místní úpravy provozu-návrh OOP
02. 07. 2020 Žádost o stanovení změny z místní a přechodné úpravy na PK-návrh OOP
02. 07. 2020 Dny Prahy 11-OOP
02. 07. 2020 ŽÁDOST O STANOVENÍ DZ_Chodník K Hrnčířům x Novákova - návrh OOP
02. 07. 2020 Žádost o stanovení DZ-OOP návrh
02. 07. 2020 Žádost o zrušení DZ - návrh OOP
02. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 56/20
02. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 55/20
02. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hornomlýnská o.p.s. - Komunitní centrum
01. 07. 2020 Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 2014/6 v k. ú. Chodov-PIZZA GRANDE
01. 07. 2020 rozhodnutí - odběr PZV, studny (domovní studny) (NSV-STP 6): "Vrtaná studna - na pozemku parc. č. 68
01. 07. 2020 Záměr - Prodloužení nájemní smlouvy 0844-05/P, Schulhoffova čp. 844
01. 07. 2020 OOP - Václav Drbal - nové parkovací místo
01. 07. 2020 OOP - Jiří Drbal - zrušení parkovacího místa
01. 07. 2020 OOP - Jakub Sunek
01. 07. 2020 150EX 265/11-336 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÁ - nemovité věci - opakovaná - 7.kolo 16.07.2020 v...
30. 06. 2020 Okresní soud ve žďáru nad Sázavou č.j. 12 E 5/2019 - 56
30. 06. 2020 Z Á M Ě R pronajmout nebytové prostory č. 1601-02 v 1. PP, Podjavorinské 1601,Praha 4
30. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zeď na pozemku parc. č. 170/131
30. 06. 2020 Záměr změny nájemní smlouvy č. NS 1443-02/N o nájmu nebytových prostor a pozemků Chomutovická 1443
29. 06. 2020 164 D 748/20-23-Dražební vyhláška NV
27. 06. 2020 Uveřejnění Dražební vyhlášky dražby nedobrovolné na úřední desce
26. 06. 2020 Uveřejnění Dražební vyhlášky dražby nedobrovolné na úřední desce
26. 06. 2020 Dokumenty 067 EX 15133/19-48-DV movité věci
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - YMCA Praha - Nízkoprahový klub Ymkárium
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Praha - Chodov - Charitní pečovatelská služba
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - JMS a.s. - Podpora aktivního životního stylu seniorů
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Proxima sociale, o. p. s. - NZDM Klub Jižní pól
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Komunitní centrum MEZI DOMY, z.ú.
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. - Osobní asistence
26. 06. 2020 VŘ - SOR technik TEO (32 dnů)
26. 06. 2020 VŘ - SOR technik TEO (20 dnů)
26. 06. 2020 VŘ - SOR technik INVEST (32 dnů)
26. 06. 2020 VŘ - SOR technik INVEST (20 dnů)
26. 06. 2020 VŘ - SOR pro správu komunikací
26. 06. 2020 VŘ - SOR veřejných zakázek
26. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Proxima sociale, o. p. s. - Terénní program pro děti

XML