Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 05. 2024 OOP - přechodka
22. 05. 2024 OOP přechodka
22. 05. 2024 OOP přechodka
22. 05. 2024 OOP přechodka
22. 05. 2024 OOP real
22. 05. 2024 OOP přechodka
22. 05. 2024 OOP - návrh
22. 05. 2024 OOP - návrh
22. 05. 2024 OOP real
22. 05. 2024 OOP real
22. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 36/24
22. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obslužné komunikace pro potředy BD Starochodovská 28
22. 05. 2024 Zveřejnění smlouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.
22. 05. 2024 VŘ - SM0292 vedoucí Oddělení hospodářské správy
21. 05. 2024 vzor 871 - seznámení bez usnesení: "Administrativní budova SEQUOIA"
21. 05. 2024 Oznámení o konání zasedání OVK v náhradním termínu
20. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kloboukova 2170/1 a 2171/3
20. 05. 2024 Konkursního řízení na ředitele/ku ŠVP Janov nad Nisou
20. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Nízkoprahový klub Ymkárium - YMCA Praha
20. 05. 2024 VŘ - Ekonom pro Odbor správy majetku
20. 05. 2024 VŘ - SOR koncepce a metodiky školství
20. 05. 2024 VŘ - SOR administrativy přestupků v dopravě
20. 05. 2024 VŘ - SOR metodiky sportu pro OŠK
19. 05. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udrži
19. 05. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3575/00 ÚP SÚ HMP
19. 05. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP SÚ HMP
17. 05. 2024 ZÁMĚR pronájmu garážového stání č. 02 v 1. NP v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4
17. 05. 2024 ZÁMĚR pronájmu garážového stání č. 32 v 1. NP v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4
17. 05. 2024 Záměr pronajmout jednotku č. 1389/502 - NP č. 1389-02 v 1. NP v domě v ulici Modletická, čp. 1389
16. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dostavba vodovodního řadu
16. 05. 2024 ZÁMĚR pronájmu garážového stání č. 13 v 1. NP v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4
16. 05. 2024 OOP - přechodka
16. 05. 2024 OOP - přechodka
16. 05. 2024 ZÁMĚR pronájmu garážového stání č. 10 v 1. NP v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4
16. 05. 2024 OOP - přechodka
16. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Osobní asistenci Čtyřlístek - A DOMA z.s.
16. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Služby osobní asistence občanům MČ Praha 11
16. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Osobní asistence pro občany MČ Praha 11
16. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Komunitní, integrační a volnočasové centrum
16. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Charitní pečovatelskou službu - Charita Praha - Chodov
16. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Osobní asistenci v bezbariérovém domě Petýrkova
16. 05. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na Denní stacionář - Modrý klíč o.p.s.
16. 05. 2024 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
16. 05. 2024 Rozpočtové opatření č. 35/24
16. 05. 2024 M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: "Bytový park Roztyly II", k.ú. Chodov
16. 05. 2024 Záměr změny osoby nájemce u nájemní smlouvy č. SM1000000778 - Bytové družstvo Šalounova 1937-1941
16. 05. 2024 Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2023
15. 05. 2024 041EX 46/23-79 USN o zrušení dražby
15. 05. 2024 rozhodnutí - stavební povolení: Nový Opatov - Buňkoviště pro stavbu sever - dočasná stavba s dobou u
15. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Nová centrála Partners Chodov

XML