Obec Všenory

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://vsenory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Všenory
U Silnice 151
252 31 Všenory

Datová schránka: r3qaw5f
E-mail: obec@vsenory.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 10. 2019 ZNEČIŠTĚNÍ ŘEKY BEROUNKY - VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI AQUACONSULT
16. 10. 2019 Oznámení o konání 13. zasedání Zastupitelstva
16. 10. 2019 DŮLEŽITÉ - ZNEČIŠTĚNÍ ŘEKY BEROUNKY - AKTUALIZACE
15. 10. 2019 ZNEČIŠTĚNÍ ŘEKY BEROUNKY
15. 10. 2019 Uzavírka D 4 a harmonogram omezeného provozu ve dnech 19.-20. října 2019:
14. 10. 2019 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.j. 099 EX 1866/15-51
10. 10. 2019 USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
03. 10. 2019 Dokument "VEŘEJNNÁ VYHLÁŠKA - O..." již není dostupný.
02. 10. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaní vlastníci
27. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 5
20. 09. 2019 Dokument "Sdělení k zaslání exe..." již není dostupný.
20. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 Oznámení o konání 12. Zasedání zastupitelstva obce Všenory dne 26.9.2019
03. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
29. 08. 2019 Dokument "Exekuční příkaz k pro..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Svazek obcí – Region Dolní Berounka - Shromáždění starostů
26. 08. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
21. 08. 2019 Oznámení o konání 11. Zasedání zastupitelstva obce Všenory dne 29.8.2019
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru obce Všenory provést směnu a prodej částí pozemků podle § 39 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
11. 08. 2019 Oznámení záměru "Optimalizace trati odb. Berounka - Karlštejn"
04. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 4
03. 08. 2019 Oznámení - zahájení územního řízení
24. 07. 2019 Závěrečný účet 2018
18. 07. 2019 Vyhláška 1/2003 kterou se mění a doplňuje vyhláška o závazné části ÚPNSÚ Všenory
18. 07. 2019 Vyhláška 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
18. 07. 2019 Vyhláška 1/2015 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.odpadu
18. 07. 2019 Vyhláška 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
18. 07. 2019 Vyhláška 1/2017 kterou se stanoví školské obvody ZŠ a MŠ zřízené obcí
18. 07. 2019 Řád veřejného pohřebiště
18. 07. 2019 Evidence právních předpisů obce Všenory
17. 07. 2019 Oznámení o konání 10. setkání zastupitelstva obce Všenory
11. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 07. 2019 Veřejnoprávníí smlouva o poskytnutí dotace_rehabilitační pobyt
25. 06. 2019 POZOR! Rekonstrukce ulice Tyršova - ÚPLNÁ UZAVÍRKA
25. 06. 2019 Revizní zpráva - herní prvky
25. 06. 2019 Závěrečný účet 2018 - Region Dolní Berouna
19. 06. 2019 Oznámení o konání 9.zasedání zastupitelstva obce
11. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Všenory za rok 2018
10. 06. 2019 Zpráva auditora 2018
31. 05. 2019 Záměr o směně a prodeji pozemku
29. 05. 2019 Návrh programu Shromáždění starostů SO RDB 6.6.2019
28. 05. 2019 Závěrečný účet VOK - 2018 a Rozpočtové opatření VOK 1 - 2019
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření 3
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019
23. 05. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Podpora aktivit občanů Všenor v důchodovém věku
23. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Junák – český skaut, Přístav Dub Všenory
23. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Všenorský masopust
23. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Občanské sdružení pro Všenory
23. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených

XML