Obec Starý Kolín

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://starykolin.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Starý Kolín
Náměstí 117
281 23 Starý Kolín

Datová schránka: pwmbtvf
E-mail: obec@starykolin.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 06. 2019 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2019 Svazku obcí Přeloučska
26. 06. 2019 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2018
24. 06. 2019 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
19. 06. 2019 Oznámení záměru obce prodat nemovitost – ul. Pod Drahou č.p. 19
19. 06. 2019 Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 18. 6. 2019
19. 06. 2019 Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2018 – schválený
19. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce
19. 06. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 – příjmy, výdaje
11. 06. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín, které se koná 18. 6. 2019
10. 06. 2019 Oznámení záměru obce pronajmout nebytové prostory – U Pomníku Padlých 36, Starý Kolín
03. 06. 2019 Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 – příjmy, výdaje
29. 05. 2019 Záměr obce prodat pozemek
29. 05. 2019 Závěrečný účet obce Starý Kolín za rok 2018 – návrh
21. 05. 2019 Svazek obcí Přeloučska – Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
17. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce
17. 05. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 – příjmy, výdaje
16. 05. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 14. 5. 2019
16. 05. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek – KoPU Starý Kolín
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a pozvánka k jejich projednání – KoPU Starý Kolín
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
06. 05. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín, které se koná 14. 5. 2019
06. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Hlízov převzatá voda k čištění kalendářní rok 2018
06. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – Starý Kolín – stočné za kalendářní rok 2018
06. 05. 2019 VODOS s.r.o., Kolín – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 – 090 Starý Kolín
29. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 – Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Středočeský kraj
16. 04. 2019 Záměr obce Starý Kolín prodat nemovitost v ulici Pod Drahou 19, Starý Kolín
09. 04. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
09. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
09. 04. 2019 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 – příjmy, výdaje
08. 04. 2019 Pozvánka k zkouškám znalosti hub v roce 2019
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků – Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství
19. 03. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
13. 03. 2019 Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 12. 3. 2019
13. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. 03. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 – příjmy, výdaje
13. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření obce
04. 03. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín, které se koná 12. 3. 2019
25. 02. 2019 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 – příjmy, výdaje
22. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
20. 02. 2019 Oznámení záměru obce prodat nemovitosti v ulici Pod Drahou č.p. 19
06. 02. 2019 Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín konaného dne 5. 2. 2019
28. 01. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín, které se koná 5. 2. 2019
28. 01. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
25. 01. 2019 Veřejná vyhláška – Územní plán Kolín – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu změny č. 4 pořizované zkráceným postupem
16. 01. 2019 Informace zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2019
16. 01. 2019 Informace o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na roky 2019 – 2023
10. 01. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

XML