Obec Spytihněv

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://spytihnev.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Spytihněv
Spytihněv 359
763 64 Spytihněv

Datová schránka: 6m7b3ut
E-mail: ou@spytihnev.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 KÚ ZK, odbor silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Vysprávky na silnicích I. tříd ve Zlínském kraji
26. 03. 2020 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 16/2020 - rozhodnutí o umístění stavby "D55, 5506, Napajedla - Babice, II.etapa"
24. 03. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26.3.2020_ZRUŠENO !!!!
20. 03. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 26.3.2020
27. 02. 2020 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprav provozu - oprava žel. přejezdu v Napajedlích
19. 02. 2020 Obec Spytihněv - OZV č.1, o místním poplatku z pobytu
19. 02. 2020 Obec Spytihněv - OZV č.3, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 02. 2020 Obec Spytihněv - OZV č.2, o místním poplatku ze psů
19. 02. 2020 Obec Spytihněv - OZV č.4, o místním poplatku ze vstupného
18. 02. 2020 Obec Spytihněv - Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 11.3.2019
14. 02. 2020 Obec Spytihněv - Změna rozpočtu 2020 č. 1 - SCHVÁLENO
14. 02. 2020 Rejda pronájem - prodloužení termínu
05. 02. 2020 KÚ ZK, odbor životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Navýšení kapacity areálové betonárny Spytihněv"- ZÁVĚR zjišťovacího řízení
03. 02. 2020 8. schůze zastupitelstva
27. 01. 2020 ZŠ MŠ Spytihněv - Rozpočet 2020, Střednědobý výhled 2021 -2022 _ SCHVÁLENO
26. 01. 2020 Záměr pronájmu TC Rejda
21. 01. 2020 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Rozpočet 2020_SCHVÁLENÝ
10. 01. 2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - RO č. 3/2019_SCHVÁLENO
06. 01. 2020 Obec Spytihněv - Oznámení o zveřejnění Rozpočtu 2020
06. 01. 2020 Obec Spytihněv - Rozpočet 2020, Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2022_SCHVÁLENÝ Zastupitelstvem obce
06. 01. 2020 Obec Spytihněv - Změna rozpočtu 2019 č. 4 - SCHVÁLENO
23. 12. 2019 KÚ ZK, odbor životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Navýšení kapacity areálové betonárny Spytihněv"- zahájení zjišťovacího řízení
16. 12. 2019 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
09. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - č.j. 63920/2019-MZE-16212
09. 12. 2019 Zlínský kraj - změny v dopravě od 15.12.2019
09. 12. 2019 ZŠ MŠ Spytihněv - Rozpočet 2020, Střednědobý výhled 2021 -2022 _ NÁVRH
05. 12. 2019 7. schůze zastupitelstva obce
04. 12. 2019 Obec Spytihněv - Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Spytihněv
27. 11. 2019 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Rozpočet 2020_NÁVRH; RO č.3/2019_NÁVRH
27. 11. 2019 Obec Spytihněv - Rozpočet 2020, Střednědobý výhled 2021-2022_NÁVRH
18. 11. 2019 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 4.12.2019
11. 11. 2019 Státní pozemkový úřad - Výzva k podání návrhů na uzavření nájemní smlouvy - Spytihněv, KN 1503/1
07. 11. 2019 KÚ ZK, odbor životního prostředí - Ukončení zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. záměru - "Navýšení kapacity areálové betonárny" Spytihněv
21. 10. 2019 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 6.11.2019
16. 10. 2019 e.on - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
15. 10. 2019 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací čj. DOP/45835/2019/TON
09. 10. 2019 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
04. 10. 2019 Obec Spytihněv - Veřejnoprávní smlouva ZO ČZSS,p.s.
25. 09. 2019 KÚ ZK, odbor životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Navýšení kapacity areálové betonárny" Spytihněv\"
25. 09. 2019 Obec Spytihněv - Změna rozpočtu 2019 č. 3 - SCHVÁLENO
17. 09. 2019 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 7.10.2019
13. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitostí podle §65 odst. 3 zák.č. 256/2013 Sb.
12. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - lesní dřeviny
09. 09. 2019 6. schůze zastupitelstva obce
09. 08. 2019 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - 49.ročník Barum Czech Rally Zlín - 16. a 17.8.2019
07. 08. 2019 Zlínský kraj - Kotlíkové dotace ve ZK - 3. vlna
31. 07. 2019 Obec Spytihněv - Záměr na pronájem části nebytových prostor - čp. 359
03. 07. 2019 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava železničního přejezdu v obci Spytihněv - 20.7. - 24.7.2019
03. 07. 2019 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 8.8.2019 _ 7,30 - 9,30

XML