Obec Spytihněv

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://spytihnev.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Spytihněv
Spytihněv 359
763 64 Spytihněv

Datová schránka: 6m7b3ut
E-mail: ou@spytihnev.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2021 Magistrát města Zlína, odd. doporavně-správní řízení - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce silnice II/490 Zlín - OK K MAJÁKU
24. 06. 2021 Obec Spytihněv - závěrečný účet 2020, výkazy 2020, zpráva o přezkumu hospodaření 2020 - SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE
24. 06. 2021 Základní škola a Mateřská škola Spytihněv - Rozvaha 2020, VZZ, Přílohy 2020 - SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE
24. 06. 2021 Obec Spytihněv - změna rozpočtu č.2
15. 06. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - 21. -24.6.2021
09. 06. 2021 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Spytihněv
09. 06. 2021 Státní pozemkový úřad - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v k.ú. Spytihněv v rámci aktualizace BPEJ
04. 06. 2021 14. schůze zastupitelstva obce
02. 06. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor živ.prostředí - Veřejná Vyhláška, Rozhodnutí č. 61/2021 - Kanalizační řád obce Spytihněv
02. 06. 2021 MŽP, odbor ochrany vod - Veřejná vyhláška, Zveřejnění návrhu OOP o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
02. 06. 2021 MZ, odbor vodohospodářské politiky - Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Nnárodní plán povodí Labe
01. 06. 2021 eg.d Oznámení o přerušení dodávky el. energie 16.6.2021
26. 05. 2021 Obec Spytihněv - závěrečný účet 2020, výkazy 2020, zpráva o přezkumu hospodaření 2020 - NÁVRH
26. 05. 2021 Základní škola a Mateřská škola Spytihněv - Rozvaha 2020, VZZ, Přílohy 2020 - NÁVRH
12. 05. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu -Závěrečný účet 2020, Závěrečný účet 2020, Zpráva č. 385/2020 o výsledku přezkumu sdružení
06. 05. 2021 Obec Spytihněv - změna rozpočtu č.1
30. 04. 2021 TEIKO spol. s r.o. - Porovnání položek pro výpočet cen pro stočné za kalendářní rok 2020
27. 04. 2021 Obec Spytihněv - Porovnání položek pro výpočet cen pro stočné za kalendářní rok 2020
27. 04. 2021 Moravská vodárenská,a.s. - Porovnání položek pro výpočet cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
27. 04. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor živ. prostředí, vodní hospodářství - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o schválení "Kanalizačního řádu obce Spytihněv"
27. 04. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor živ. prostředí, vodní hospodářství - Veřejná vyhláška - Usnesení č. 47/2021 - výzva účastníkům řízení o schválení "Kanalizačního řádu obce Spytihněv"
27. 04. 2021 Finanční úřad pro ZK - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021
16. 04. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Oprava místních komunikací v obci Spytihněv
15. 04. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní , veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 22.4.2021
13. 04. 2021 KÚ ZK, odd. silničního hospodářství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na poz.kom.
01. 04. 2021 KÚ ZK, odd. úz.plán.- Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
30. 03. 2021 eg.d Oznámení o přerušení dodávky el. energie 22.4.2021
30. 03. 2021 Obec Spytihněv - veřejnoprávní smlouva 2021 - Slovácká Sparta Spytihněv, z.s.
23. 03. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 26.4.2021- 30.4.2021
20. 03. 2021 Záměr směny
16. 03. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 26.4.2021
15. 03. 2021 MěÚ Uh. Hradiště, odb. stav. úř. - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09. 03. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí - stav k 1.2.2021
03. 03. 2021 13. schůze zastupitelstva obce
23. 02. 2021 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
02. 02. 2021 eg.d - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23.2.2021 _ 7,30 - 15,30
28. 01. 2021 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
14. 01. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - RO č.2/2020
08. 01. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - ROZPOČET 2021; Rozpočtový výhled 2022-2024 - SCHVÁLENÝ
08. 01. 2021 Obec Spytihněv - Rozpočet 2021, Střednědobý výhled 2022-2024_SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM
08. 01. 2021 ZŠ MŠ Spytihněv - Rozpočet 2021, Střednědobý výhled 2022 -2023 _ SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM
30. 12. 2020 Finanční úřad pro ZK - Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2021
08. 12. 2020 12. schůze zastupitelstva obce
30. 11. 2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Rozpočet 2021; Rozpočtový výhled 2022-2024_NÁVRH
29. 11. 2020 Obec Spytihněv - Rozpočet obce pro rok 2021 - NÁVRH
29. 11. 2020 Obec Spytihněv - Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 až 2023 - NÁVRH
29. 11. 2020 ZŠ a MŠ Spytihněv - Rozpočet pro rok 2021 - NÁVRH
29. 11. 2020 ZŠ a MŠ Spytihněv - Střednědobý výhled rozpočtu 2022 až 2023 - NÁVRH
03. 11. 2020 Zlínský kraj - Změna č.2 Rozhodnutí hejtmana ZK ze dne 2.11.2020 - vzdělávací zařízení v době nouzového stavu
03. 11. 2020 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - EUROVIA - oprava povrchu silnice č. III/36747

XML