Obec Spytihněv

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://spytihnev.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Spytihněv
Spytihněv 359
763 64 Spytihněv

Datová schránka: 6m7b3ut
E-mail: ou@spytihnev.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 02. 2021 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní
02. 02. 2021 eg.d - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23.2.2021 _ 7,30 - 15,30
28. 01. 2021 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
14. 01. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - RO č.2/2020
08. 01. 2021 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - ROZPOČET 2021; Rozpočtový výhled 2022-2024 - SCHVÁLENÝ
08. 01. 2021 Obec Spytihněv - Rozpočet 2021, Střednědobý výhled 2022-2024_SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM
08. 01. 2021 ZŠ MŠ Spytihněv - Rozpočet 2021, Střednědobý výhled 2022 -2023 _ SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM
30. 12. 2020 Finanční úřad pro ZK - Informace k podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2021
08. 12. 2020 12. schůze zastupitelstva obce
30. 11. 2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Rozpočet 2021; Rozpočtový výhled 2022-2024_NÁVRH
29. 11. 2020 Obec Spytihněv - Rozpočet obce pro rok 2021 - NÁVRH
29. 11. 2020 Obec Spytihněv - Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022 až 2023 - NÁVRH
29. 11. 2020 ZŠ a MŠ Spytihněv - Rozpočet pro rok 2021 - NÁVRH
29. 11. 2020 ZŠ a MŠ Spytihněv - Střednědobý výhled rozpočtu 2022 až 2023 - NÁVRH
03. 11. 2020 Zlínský kraj - Změna č.2 Rozhodnutí hejtmana ZK ze dne 2.11.2020 - vzdělávací zařízení v době nouzového stavu
03. 11. 2020 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - EUROVIA - oprava povrchu silnice č. III/36747
15. 10. 2020 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
13. 10. 2020 e. on - ZRUŠENÍ plánované odstávky el. energie dne 14.10.2020 - 7,30 - 14,30 hod
05. 10. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.10.2020 _ 7,30 - 15,30
05. 10. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.10.2020 _ 7,30 - 14,30
24. 09. 2020 Obec Spytihněv - Změna rozpočtu 2020 č. 3 - SCHVÁLENO
23. 09. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020 _ volební stanoviště drive-in hlasování 30.9.2020 - AKTUALIZACE PRO ZLÍN - ZMĚNA STANOVIŠTĚ !!!
17. 09. 2020 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava železničního přejezdu v Napajedlích - 26.9. - 27.9.2020
17. 09. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020 _ oznámení o době a místě konání voleb
17. 09. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020 _ volební stanoviště drive-in hlasování 30.9.2020
14. 09. 2020 11. schůze zastupitelstva obce
25. 08. 2020 Krajská hygienická stanice ZK - Nařízení mimořádného opatření KHS ZK Zlín č.3/2020
25. 08. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 22.9.2020 _ 7,30 - 12,30
06. 08. 2020 Dokument "MěÚ Otrokovice, odbor..." již není dostupný.
05. 08. 2020 Volby do Zastupitelstev krajů 2. a 3.října 2020 _ stanovení počtu členů komise, informace o volebním okrsku Spytihněv, jmenování zapisovatele
05. 08. 2020 Obec Spytihněv - Veřejnoprávní smlouva ZO ČZSS,p.s. pro rok 2020
31. 07. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12.8.2020 _ 7,30 - 12,30
31. 07. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 13.8.2020 _ 7,30 - 14,30
31. 07. 2020 KÚ ZK, odbor dopravy - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - oprava povrchu sil. I/55
10. 07. 2020 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava železničního přejezdu v obci Spytihněv 20.-27.7.2020
09. 07. 2020 MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprav provozu - BITUNOVA spol. s r. o.
03. 07. 2020 KÚ ZK, odbor životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Dobývání nevýhradního ložiska štěrkopísků Napajedla - Jih II"- ZÁVĚR zjišťovacího řízení
03. 07. 2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - RO č.1/2020
03. 07. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 8.7.2020
02. 07. 2020 Obec Spytihněv - závěrečný účet 2019, výkazy 2019, zpráva o přezkumu hospodaření 2019 - SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE
02. 07. 2020 Základní škola a Mateřská škola Spytihněv - výkazy 2019 - SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE
15. 06. 2020 10. schůze zastupitelstva obce
15. 06. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor
15. 06. 2020 Záměr pronájmu pozemků
05. 06. 2020 Obec Spytihněv - Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Spytihněv - 2020
27. 05. 2020 Obec Spytihněv - závěrečný účet 2019, výkazy 2019, zpráva o přezkumu hospodaření 2019 - NÁVRH
27. 05. 2020 Základní škola a Mateřská škola Spytihněv - Rozvaha 2019, VZZ, Přílohy 2019 - NÁVRH
27. 05. 2020 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě - Závěrečný účet 2019, FIN 2019, Přezkum hospodaření 2019 - NÁVRH
19. 05. 2020 e.on - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 9.6.2020
19. 05. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí - stav k 1.2.2020

XML