Město Bílina

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://bilina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 01 Bílina

Datová schránka: qdtb7vx
E-mail: epodatelna@bilina.cz, informace@bilina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Zveřejnění záměru změny pronájmu
21. 05. 2019 Usnesení Rady města Bíliny z 14.05.2019
21. 05. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Tonshin Mikhail)
20. 05. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Tonshin Mikhail)
20. 05. 2019 Veřejná výzva na obsazení funkce Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové vodorovné a svislé DZ, ul.Sídliště Za Chlumem, č.p. 785, Janiš)
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, vyhrazené parkoviště pro ZTP ul. Pražská, u č.p. 397/25, Stefanovová)
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, vyhrazené parkoviště pro ZTP ul. M. Švabinského, u č.p. 607, Zikmund)
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové svislé DZ, ul. Bezovka, na části p.p.č. 877/1, k.ú. Bílina)
20. 05. 2019 Oznámení o nálezu - nález č. 6/2019
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vodorovné DZ, ul. Mostecká a ul. Spojovací)
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (vodorovné DZ, ul. Teplická na části p.p.č. 1186/1, k.ú. Bílina)
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (svislé a vodorovné DZ, ul. Litoměřická a Sídliště Za Chlumem)
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Želivského a Mírové náměstí)
20. 05. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti
20. 05. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Klincová)
17. 05. 2019 Veřejná výzva na obsazení funkce Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové vodorovné a svislé DZ, ul.Sídliště Za Chlumem, č.p. 785, Janiš)
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, vyhrazené parkoviště pro ZTP ul. Pražská, u č.p. 397/25, Stefanovová)
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, vyhrazené parkoviště pro ZTP ul. M. Švabinského, u č.p. 607, Zikmund)
17. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové svislé DZ, ul. Bezovka, na části p.p.č. 877/1, k.ú. Bílina)
17. 05. 2019 Oznámení o nálezu - nález č. 6/2019
16. 05. 2019 Veřejná výzva na obsazení funkce Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
16. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové vodorovné a svislé DZ, ul.Sídliště Za Chlumem, č.p. 785, Janiš)
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, vyhrazené parkoviště pro ZTP ul. Pražská, u č.p. 397/25, Stefanovová)
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, vyhrazené parkoviště pro ZTP ul. M. Švabinského, u č.p. 607, Zikmund)
16. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové svislé DZ, ul. Bezovka, na části p.p.č. 877/1, k.ú. Bílina)
15. 05. 2019 Oznámení o nálezu - nález č. 6/2019
14. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vodorovné DZ, ul. Mostecká a ul. Spojovací)
14. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (vodorovné DZ, ul. Teplická na části p.p.č. 1186/1, k.ú. Bílina)
14. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (svislé a vodorovné DZ, ul. Litoměřická a Sídliště Za Chlumem)
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Želivského a Mírové náměstí)
14. 05. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti
14. 05. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Klincová)
13. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vodorovné DZ, ul. Mostecká a ul. Spojovací)
13. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (vodorovné DZ, ul. Teplická na části p.p.č. 1186/1, k.ú. Bílina)
13. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (svislé a vodorovné DZ, ul. Litoměřická a Sídliště Za Chlumem)
13. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Želivského a Mírové náměstí)
13. 05. 2019 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti
13. 05. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Klincová)
11. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (na zabezpečení lékařské pohotovostní služby)
11. 05. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.)
11. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (na zabezpečení lékařské pohotovostní služby)
10. 05. 2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (na zabezpečení lékařské pohotovostní služby)
10. 05. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.)
09. 05. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy (BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.)
08. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce Stavební, právní I, památková péče
08. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce Stavební, právní I, památková péče
07. 05. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce Stavební, právní I, památková péče
07. 05. 2019 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

XML