Město Bílina

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://bilina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 01 Bílina

Datová schránka: qdtb7vx
E-mail: epodatelna@bilina.cz, informace@bilina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 11. 2019 Usnesení rady města konané v mimořádném termínu 14.11.2019
18. 11. 2019 Usnesení rady města konané v mimořádném termínu 14.11.2019
18. 11. 2019 Oznámení o nálezu 23, 24/2019
18. 11. 2019 Usnesení Rady města Bílina z 05.11.2019
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - osazení přechodného svislého dopravního značení - Bílina, Mírové nám. p.p.č. 70, k.ú. Bílina
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - přechodné svislé dopravní značení - Bílina, Žižkovo nám., k.ú. Bílina
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - Křemýž - Ohníč - silnice III/25331 p.p.č. 440/5, k.ú. Křemýž
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy na poz.kom. - zakreslení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, SUNN p.p.č. 1727/1, k.ú. Bílina
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy na poz.kom. - parkoviště před objektem č.p. 305 - Bílina, Jižní p.p.č. 400, k.ú. Bílina-Újezd
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy na poz.kom. - parkoviště před objektem č.p. 624 - Bílina, Antonína Sovy p.p.č. 1683/92, k.ú. Bílina
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - Bílina, Pivovarské nám. p.p.č. 1186/2, k.ú. Bílina
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.kom. - Bílina, Mírové náměstí před ZUŠ
18. 11. 2019 Veřejná výzva - knihovník/knihovnice
18. 11. 2019 Oznámení o zmaření veřejné dražby dobrovolné opakované - SUROVINY - Ivo Koželuh, s.r.o.
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 2357004/19/2514-70461-507699
18. 11. 2019 Upozornění - omezení provozu - matrika
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení vystavení návrhu územního plánu Lukov
18. 11. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Čonka Milan)
18. 11. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Štrobach Boris)
18. 11. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Procházka Vojtěch)
18. 11. 2019 Územní rozhodnutí - Síť elektronických komunikací T-Mobile (rozhodnutí o umístění stavby)
13. 11. 2019 Oznámení o nálezu 23, 24/2019
12. 11. 2019 Usnesení Rady města Bílina z 05.11.2019
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - osazení přechodného svislého dopravního značení - Bílina, Mírové nám. p.p.č. 70, k.ú. Bílina
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - přechodné svislé dopravní značení - Bílina, Žižkovo nám., k.ú. Bílina
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - Křemýž - Ohníč - silnice III/25331 p.p.č. 440/5, k.ú. Křemýž
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy na poz.kom. - zakreslení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, SUNN p.p.č. 1727/1, k.ú. Bílina
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy na poz.kom. - parkoviště před objektem č.p. 305 - Bílina, Jižní p.p.č. 400, k.ú. Bílina-Újezd
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy na poz.kom. - parkoviště před objektem č.p. 624 - Bílina, Antonína Sovy p.p.č. 1683/92, k.ú. Bílina
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy na poz.kom. - Bílina, Pivovarské nám. p.p.č. 1186/2, k.ú. Bílina
11. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.kom. - Bílina, Mírové náměstí před ZUŠ
08. 11. 2019 Veřejná výzva - knihovník/knihovnice
07. 11. 2019 Oznámení o zmaření veřejné dražby dobrovolné opakované - SUROVINY - Ivo Koželuh, s.r.o.
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 2357004/19/2514-70461-507699
07. 11. 2019 Upozornění - omezení provozu - matrika
07. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení vystavení návrhu územního plánu Lukov
07. 11. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Čonka Milan)
07. 11. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Štrobach Boris)
07. 11. 2019 Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Procházka Vojtěch)
07. 11. 2019 Územní rozhodnutí - Síť elektronických komunikací T-Mobile (rozhodnutí o umístění stavby)
07. 11. 2019 Usnesení Zastupitelstva města Bílina 23.10.2019
07. 11. 2019 Usnesení rady města konané v mimořádném termínu 23. října 2019
07. 11. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Nistor Tomáš
07. 11. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Chlouda David
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (silnice I. třídy č.I/8, I/13 a I/27 na území okresu Teplice)
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (účelové komunikace mezi Hostomicemi a Ohníčem)
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Křemýž, na silnici č. III/25331)
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Mírové nám, ul. Komenského a ul. Zámecká)
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Bílina, Mírové nám., před ZUŠ)
07. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (silnice č. III/25331 v Ohníči)

XML