Město Bílina

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://bilina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 01 Bílina

Datová schránka: qdtb7vx
E-mail: epodatelna@bilina.cz, informace@bilina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 01. 2020 Veřejná výzva na obsazení funkce Investiční referent
28. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkce Pracovník kontroly I. na ObŽÚ
28. 01. 2020 Usnesení Rady města Bíliny z 21.01.2020
28. 01. 2020 Oznámení o nálezu 2/2020 - peněženka
28. 01. 2020 VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v dočasném osazení svislého dopravního značení - silnice II. a III. třídy
28. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, Sídliště Za Chlumem 795
28. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, Sídliště Za Chlumem 785
28. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, Sídliště Za Chlumem 797
27. 01. 2020 Oznámení o nálezu 2/2020 - peněženka
27. 01. 2020 VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v dočasném osazení svislého dopravního značení - silnice II. a III. třídy
27. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, Sídliště Za Chlumem 795
27. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, Sídliště Za Chlumem 785
27. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a vodorovného dopravního značení - Bílina, Sídliště Za Chlumem 797
27. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/8 + I/13 + I/27
27. 01. 2020 Usnesení o dražebním jednání - předmětem dražby je nemovitost p.p.č.47, k.ú. Ledvice
27. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření
27. 01. 2020 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016-2020
27. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti MUBI 51005/2019 - David Toth
27. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/8 + I/13 + I/27
27. 01. 2020 Usnesení o dražebním jednání - předmětem dražby je nemovitost p.p.č.47, k.ú. Ledvice
25. 01. 2020 ČP, Oznámení o příchodu listovní zásilky Čonková Darina
25. 01. 2020 ČP, oznámení o příchodu zásilky, Figrová Markéta
25. 01. 2020 Městský úřad Bílina, SÚ - oznámení 846/2010 (Novostavba VK a ČOV, Hrobčice)
23. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření
22. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření
22. 01. 2020 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016-2020
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti MUBI 51005/2019 - David Toth
22. 01. 2020 Usnesení Rady města Bíliny z 07.01.2020
22. 01. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Břvany, LV 276, č.p. 70 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 nemovitosti
22. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a zakreslení vodorovného dopravního značení - Bílina, Teplická ul.
22. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v zakreslení vodorovného dopravního značení - Bílina, Sídl. U Nového nádraží
22. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého dopravního značení - Bílina, Želivského
22. 01. 2020 VV - Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, spočívající v osazení svislého a zakreslení vodorovného dopravního značení - Bílina, Wolkerova ul.
22. 01. 2020 Záměr převodu nemovitých věcí - prodej p.č. 1683/98 v k.ú. Bílina
22. 01. 2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby - přívod Labské vody do prostor Doly Bílina
22. 01. 2020 Oznámení o nálezu 1/2020 - peněženka
22. 01. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
22. 01. 2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
22. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 - 2022 - MŠ, ZŠ, ZUŠ, Centrální školní jídelna Bílina, DDM
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 2273194/19/2514-00540-506042
22. 01. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Břvany, LV 276, č.p. 70 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 nemovitosti
22. 01. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Bílina, LV 7035, č.p. 258 - ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 nemovitosti
22. 01. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Bílina, č.p. 90, pozemek č. 1071/1
22. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu MěTS na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 - 2022
22. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu HNSP na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2021 - 2022
22. 01. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Bílina, LV 7473
20. 01. 2020 Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016-2020
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti MUBI 51005/2019 - David Toth
16. 01. 2020 Usnesení Rady města Bíliny z 07.01.2020
16. 01. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Břvany, LV 276, č.p. 70 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 nemovitosti

XML