Město Bílina

Město, městys, obec, MČ
Okres Teplice

http://bilina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 01 Bílina

Datová schránka: qdtb7vx
E-mail: epodatelna@bilina.cz, informace@bilina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v areálu plavecké haly Bílina
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na pozemních komunikacích - Bílina, Studentská ul.
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na pozemní komunikaci - ruční čištění ulic - Mírové náměstí
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - úprava provozu na pozem. komunikaci - Bílina, Sídliště Za Chlumem
18. 07. 2019 Oznámení o zmaření veřejné dražby - pozemky v k.ú. Bílina
18. 07. 2019 Dražební vyhláška 134 EX 04223/18-347 - prodej nemovitosti - st. parc. 30/2, k.ú. Chouč
18. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j.021 EX 6407/13-86 - předmětem dražby - spoluvlastnický podíl 1/4 k.ú. Bílina, č.p.254/5
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Světec -dopravní zrcadlo
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - Mirošovice, silnice III/2572
18. 07. 2019 Oznámení o nálezu 10/2019 - peněženka
18. 07. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník - terén IV
18. 07. 2019 Veřejná výzva - Projektový a programový pracovník
18. 07. 2019 Dražební vyhláška - 030 EX 10705/16-134 - prodej movité věci Škoda Octavia
18. 07. 2019 Dražební vyhláška - 144 EX 12759/2019 - prodej nemovité věci - st.p. 117/2, k.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malešín
18. 07. 2019 Usnesení rady města konané v mimořádném termínu 2. července 2019
17. 07. 2019 Dražební vyhláška 134 EX 04223/18-347 - prodej nemovitosti - st. parc. 30/2, k.ú. Chouč
15. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j.021 EX 6407/13-86 - předmětem dražby - spoluvlastnický podíl 1/4 k.ú. Bílina, č.p.254/5
12. 07. 2019 Upozornění pro občany - uzavření úřadu 12.07.2019 od 12:00 hod.
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Světec -dopravní zrcadlo
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - Mirošovice, silnice III/2572
12. 07. 2019 Oznámení o nálezu 10/2019 - peněženka
10. 07. 2019 Oznámení o nálezu 10/2019 - peněženka
10. 07. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 08.07.2019
10. 07. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 09.07.2019
10. 07. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník - terén IV
09. 07. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 08.07.2019
09. 07. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 09.07.2019
09. 07. 2019 Výběrové řízení - sociální pracovník - terén IV
09. 07. 2019 Veřejná výzva - Projektový a programový pracovník
09. 07. 2019 Dražební vyhláška - 030 EX 10705/16-134 - prodej movité věci Škoda Octavia
09. 07. 2019 Dražební vyhláška - 144 EX 12759/2019 - prodej nemovité věci - st.p. 117/2, k.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malešín
09. 07. 2019 Usnesení rady města konané v mimořádném termínu 2. července 2019
08. 07. 2019 Veřejná výzva - Projektový a programový pracovník
08. 07. 2019 Dražební vyhláška - 030 EX 10705/16-134 - prodej movité věci Škoda Octavia
08. 07. 2019 Dražební vyhláška - 144 EX 12759/2019 - prodej nemovité věci - st.p. 117/2, k.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malešín
08. 07. 2019 Usnesení rady města konané v mimořádném termínu 2. července 2019
04. 07. 2019 Oznámení - Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018
04. 07. 2019 Oznámení - Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018
03. 07. 2019 Oznámení - Územní energetická koncepce Ústeckého kraje - aktualizace 2018
03. 07. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti - Teichmann Marco
03. 07. 2019 Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bílina
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, Světec, Sídliště, na částech p.p.č. 48/10 a 239/1, k.ú. Chotějovice)
03. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Chlumská, na částech p.p.č. 1083/1, k.ú. Bílina)
03. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Mírové náměstí, ul. Komenského, ul. Zámecká)
03. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Oznámení o uložení daňové písemnosti - Teichmann Marco
03. 07. 2019 Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Bílina
03. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (nové dopravní značení, Světec, Sídliště, na částech p.p.č. 48/10 a 239/1, k.ú. Chotějovice)

XML